asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Брюссель, 16-17 листопада 2009 року

I ФОРУМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

РЕКОМЕНДАЦІЇ

РОБОЧА ГРУПА 1:

ДЕМОКРАТІЯ, ПРАВА ЛЮДИНИ, НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

На зустрічі у Брюсселі 16 листопада 2009 року учасники групи з питань демократії, прав людини, належного врядування та стабільності Форуму громадянського суспільства вирішили, що організації громадянського суспільства (CSO) слід вважати природними інституційними партнерами керівних органів установ ЄС, країн-учасниць ЄС і 6 країн східного партнерства (EaP) в перспективі планування, застосування, контролю та оцінки програм Східного партнерства як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні. Група прийняла рішення додати «права людини» до своєї робочої назви і пропонує відповідно змінити назву першої тематичної платформи Східного партнерства.

Організації громадянського суспільства також слід залучати до оцінки взаємодії ЄС і країн Східного партнерства, зокрема що стосується так званих «заморожених конфліктів», ведення політики та використання інструментів ЄС (таких як ENPI, тематичні програми DCI, а також «Європейський інструмент демократі і прав людини»).

Країни Східного партнерства повинні намагатися дотримуватися копенгагенських критеріїв, а також зобов’язань та рекомендацій Ради Європи і ООН. Організації громадянського суспільства повинні брати участь у контролі поступу країн Східного партнерства на шляху до досягнення цих цілей.

Східне партнерство дає країнам-партнерам можливість інтегруватися у Європейський союз за допомогою розвитку стабільних демократичних структур, а також дозволяючи громадянському суспільству брати активнішу участь в таких сферах, як права людини, виборчі стандарти, свобода засобів масової інформації, боротьба з корупцією, навчання і налагодження зв’язків між місцевими органами влади. Окрім цього, у всі процеси, які відбуваються в Східному партнерстві, слід вносити гендерні питання.

Форум однозначно засуджує утримання політичних в’язнів у деяких країнах Східного партнерства і вимагає їхнього негайного звільнення.

ЗАГАЛЬНЕ – ДЕМОКРАТІЯ І ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ

1. ЄС слід заохочувати органи влади в кранах регіону Східного партнерства вводити або зміцнювати:

  1. демократичні принципи на державному і місцевому рівнях:

 • реформувати політичні установи в країнах Східного партнерства в умовах відкритості політичних систем до громадських ініціатив та участі громадянського суспільства у політичному процесі;

 • підтримувати багатосторонні демократичні процеси;

 • зміцнювати самоврядування в межах послідовних та незалежних систем місцевого уряду, звертаючи особливу увагу на належне фінансування місцевих органів влади;

 • відстежувати стан демократії в країнах Східного партнерства, відводячи організаціям громадянського суспільства важливу роль у процесі.

 1. високі стандарти управління, верховенства права, ефективного громадського контролю над дотриманням законодавства, а також прокуратури і міліції, викорінення тортур і жорстокого ставлення.

 2. незалежність судової системи і гарантування доступу до правосуддя,

 3. ефективні механізми боротьби з корупцією.

 1. Країни Східного партнерства повинні:

  1. реформувати освіту, зокрема в галузі верховенства права, демократії, прав людини і державного управління.

  2. наполягати на узгодженні державного законодавства зі стандартами ЄС, у тому числі приймати досконалі закони щодо протидії дискримінації.

  3. приймати закони, які гарантують свободу самовираження і перешкоджають ненависницьким промовам в громадському житті, у тому числі в засобах масової інформації, з питань релігії та національних меншин, ксенофобії та расизму, сексуальної орієнтації і гендерної приналежності, а також щодо інших груп.

 1. Східне партнерство повинно налагодити процедуру застосування процедур Оцінки регуляторного впливу і Аналізу політики у звичній практиці підготовки законопроектів у країнах Східного партнерства.

 2. Організації громадянського суспільства повинні брати рівноправну участь у процесах Східного партнерства. Зокрема, вони повинні мати можливість пропонувати проекти та ініціативи відносно Східного партнерства.

 3. Організації громадянського суспільства повинні брати участь у оцінці проектів, які фінансує ЄС, а для забезпечення прозорості майбутніх угод, їх слід готувати за участі організацій громадянського суспільства.

ПРАВА ЛЮДИНИ

 1. ЄС слід у своїй зовнішній політиці і договорах з іншими країнами демонструвати центральне значення міжнародних стандартів прав людини, приділяючи правам людини окрему увагу. Впровадження цих стандартів прав людини повинно невід’ємною частиною східного партнерства.

 2. ЄС слід підтримувати та зміцнювати незалежність і ефективність державних механізмів захисту прав людини (таких, як офіси омбудсменів).

 3. ЄС повинен демонструвати свій передовий досвід у галузі законодавства щодо протидії дискримінації і злочинів на ґрунті ненависті, а також щодо узгодження державного законодавства зі стандартами ЄС.

 4. За допомогою програм Східного партнерства ЄС повинен звертати увагу на весь обсяг прав людини – громадських, політичних, економічних, соціальних та культурних, у тому числі право доступу до державних і соціальних послуг, загальне дотримання прав профспілок і працівників, висвітлених у конвенціях МОП і в Європейській соціальній хартії, а також право на приватну власність.

 5. Оцінку прав людини у країнах Східного партнерства слід розглядати як основоположний критерій загальної оцінки демократичного поступу цих країн. ЄС слід підтримувати організації із захисту прав людини у країнах Східного партнерства та застосовувати ефективні моделі і новітні методи постійного моніторингу дотримання прав людини. Слід створити ефективні комунікаційні канали для інформування установ ЄС, Ради Європи, ОБСЄ та окремих країн-учасниць ЄС про результати моніторингу.

 6. Країни Східного партнерства повинні стимулювати використання міжнародних норм, механізмів і рекомендацій на державному рівні. ЄС повинен підтримувати всебічне дотримання методичних рекомендацій ЄС про захист прав людини, зокрема методичних рекомендацій «Про захисників прав людини», а також відповідних рекомендацій і рішень ООН, Ради Європи, ОБСЄ, а також Європейського суду з питань прав людини.

 7. Східне партнерство повинно вносити питання прав людини у всі свої програми, в тому числі в політику щодо надання захисту біженцям та мігрантам, економічного розвитку, міжнародної співпраці, торгової та енергетичної політики.

 8. Східне партнерство повинно заохочувати участь організацій громадянського суспільства в розробці і втіленні політики урядів, спрямованої та захист уразливих груп, зокрема етнічних меншин і біженців (IDP). Східне партнерство повинно пропагувати міжкультурний діалог між країнами Східного партнерства і країнами-учасницями ЄС, заохочуючи терпимість та різноманітність.

 9. Особливу увагу слід приділяти правам меншин, зокрема праву на рівноправну участь у процесах, пов’язаних із прийняттям рішень, та в громадському житті країн Східного партнерства, а також створенню правових та інституційних гарантій для цього процесу.

 10. Східне партнерство повинно впроваджувати проекти, що спираються га терпимість, плюралізм і різноманітність стосовно історії, національних культур і релігій, осіб із нетрадиційною сексуальною орієнтацією та інших ізольованих груп.

 11. Східне партнерство повинно за допомогою спільних проектів підтримувати освіту в галузі політичної культури плюралізму і демократії, що спиратиметься на цінності терпимості, екуменічної релігії, міжкультурної та міжетнічної співпраці, як в межах певної країни, так і у міжнародних відносинах.

ВИБОРИ ТА ПЕРЕДВИБОРЧІ КАМПАНІЇ

 1. ЄС слід посилити ефективну допомогу країнам Східного партнерства з метою забезпечення вільних, чесних і прозорих виборів, в тому числі організовувати навчання посадових осіб, залучених до виборчого процесу, і незалежне спостереження за виборами, яке проводитимуть місцеві громадські організації.

 2. Уряди і парламенти країн Східного партнерства відповідають за:

  1. забезпечення належного середовища для виборів, в якому гарантується рівноправний доступ кандидатів і партій до засобів масової інформації і рівність у використанні прав громадянина;

  2. вдосконалення національного законодавства відповідно до зобов’язань, висунутих Радою Європи та ОБСЄ;

  3. можливість незалежного контролю виборчого процесу, в тому числі місцевими організаціями громадянського суспільства.


ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Роль Східного партнерства полягає у:

 1. підтримці незалежності, плюралізму та різноманітності засобів масової інформації;

 2. гарантуванні прав журналістів та їхньої безпеки з метою забезпечення виконання ними своїх професійних обов’язків;

 3. підтримці використання стандартів та рекомендацій Ради Європи стосовно засобів масової інформації, зокрема тих, які стосуються незалежності від керівництва, трансляції державних передач і прозорості власності;

 4. забезпеченні того, що перехід на цифровий формат мовлення не обмежує доступ громадськості до інформації, а забезпечує різноманітність власності та інформаційного наповнення засобів масової інформації;

 5. створенні зразкового проекту ЄС, націленого на зміцнення професійних і громадських засобів масової інформації, у тому числі нових ЗМІ (Інтернет);

 6. протидії будь-яким спробам накласти обмеження на доступ до Інтернету або Інтернет-цензури.


БЕЗПЕКА І МИРОТВОРЧІ ЗАХОДИ

 1. Стабільність і демократичні зміни повинні спиратися на терпимість і безпеку для всіх. Прагматичний підхід, націлений на запобігання конфліктам, їх залагодження та вирішення, не повинен заперечувати цінності ЄС, оскільки ми пропагуємо принцип «Демократія – це найкраща політика безпеки». Така стратегія повинна бути побудована не на державних інтересах кожної країни, що знаходиться в регіоні, і на спільних цілях та інтересах.

 2. Елементи стабільності і безпеки повинні бути взаємопов’язаними і поширюватися як на державні структури, так і на організації громадянського суспільства. Ми повинні націлитися на глибшу співпрацю між країнами-учасницями ЄС та Східного партнерства, а також з іншими країнами регіону, такими як Росія і Туреччина, за участю таких міжнародних організацій, як Рада Європи і ОБСЄ.

 3. Східне партнерство повинне:

  1. надавати методологічну допомогу для вирішення тривалих конфліктів між сусідніми країнами/народами;

  2. розвивати дієві механізми інтеграції «історичної пам’яті» громад Східного партнерства у європейський дискурс.

 4. Форум громадянського суспільства повинен прагнути до створення консорціуму організацій громадянського суспільства, які працюють над безпекою і миротворчими заходами в регіоні.

 5. Що стосується територіальних та етнічно-територіальних конфліктів, внесок Східного партнерства повинен полягати у розробці демократичних принципів та захисту прав людини і меншин. Країни Східного партнерства повинні демонструвати європейське розуміння співпраці у регіоні, зокрема стосовно невирішених конфліктів. Усі країни і громади повинні бути залучені у процес побудови взаємної довіри, оскільки за природою усі вони є частиною Європейського сусідства. Висхідний підхід має бути застосований шляхом залучення громадянського суспільства і демократичних сил в регіоні. Невирішені конфлікти не повинні перешкоджати організаціям громадянського суспільства усього регіону брати участь в ініціативах Східного партнерства.

 6. Європейський союз і країни Східного партнерства повинні заохочувати позитивну участь Росії і Туреччини, оскільки це може бути важливо для успіху роботи Східного партнерства і майбутнього розвитку країн, що входять до його складу. Застосовуючи висхідний підхід що цих двох важливих сусідів, Форум громадянського суспільства має високі шанси на розвиток дипломатії другого рангу.

 7. Природними ресурсами слід розпоряджатися таким чином, щоб гарантувати екологічну безпеку і право людини на життя у безпечному та здоровому середовищі.


ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ

 1. ЄС слід законодавчо врегулювати роль організацій громадянського суспільства як повноправних партнерів ЄС і країн Східного партнерства в ході виконання ними функцій планування, впровадження, моніторингу та оцінки процесів, які відбуваються у Східному партнерстві.

 2. Країни Східного партнерства повинні розробити законодавчу базу для реєстрації організацій громадянського суспільства і функціонування громадянського суспільства, яке відповідає стандартам ЄС. ЄС повинен стимулювати всебічне дотримання стандартів Ради Європи стосовно діяльності організацій громадянського суспільства, викладених у Рекомендації CM/Rec(2007)14 Комітету міністрів країн-учасниць щодо статусу неурядових організацій в Європі. Особливу увагу слід приділити статусові організацій громадянського суспільства. Вони можуть бути або неформальними угрупованнями, або організаціями, чи юридичними особами. Результати оцінки свободи утворення асоціацій у країнах Східного партнерства слід представляти щорічно.

 3. Східне партнерство повинно підтримувати дії Європейської комісії і Ради Європи, спрямовані на підтримку ціннісної демократичної освіти громадян для вишколу нового покоління політиків, державних службовців, бізнесменів, журналістів і лідерів організацій громадянського суспільства.

 4. Форум заохочує міжнародні проекти, які зосереджуються на основних проблемах регіону (наприклад, на регіональних конфліктах, енергетичній політиці, демократії, верховенстві права, правах людини, свободі засобів масової інформації, міграції тощо) в рамках чотирьох тематичних платформ і за їх межами.

 5. Форум рекомендує розробити програму малих грантів, які швидко та гнучко допомагатимуть організаціям громадянського суспільства в країнах Східного партнерства, яким часто потрібна невелика фінансова підтримка для подорожей на конференції та зустрічі, а також для підготовки матеріалів і публікацій.

 6. Форум рекомендує створити на основі Інтернет-можливостей ефективну спільну платформу Форуму громадянського суспільства для обміну інформацією, пропозиціями та аналізами між аналітичними центрами, експертами і журналістами країн Східного партнерства, країн-учасниць ЄС, США, Росії, Туреччини та інших партнерів. Також рекомендується передбачити використання у цій платформі російської мови для залучення російськомовних партнерів.

Цей портал повинен охоплювати наступні елементи:

 1. інформацію про програму і поступ двосторонніх і багатосторонніх перемовин Східного партнерства;

 2. інформацію про Форум громадянського суспільства, його учасників та діяльність;

 3. аналіз політики і рекомендації, пов’язані зі Східним партнерством та Форумом громадянського суспільства;

 4. локальне інформаційне наповнення, пов’язане із багатосторонньою або двосторонньою роботою Східного партнерства.

 1. Документ «Про належне управління» Європейської організації добросусідства і партнерства слід відкрити для внесків з боку громадських організацій на конкурентній основі, аби дозволити громадським організаціям здійснити внесок у вдосконалення управління на допомогою організації навчання та надання інших послуг урядовим установам.

 2. Східне партнерство повинно:

 1. підтримувати організації громадянського суспільства та осіб, які постраждали від репресій або утисків за свою громадську діяльність. Усі установи ЄС і окремих країн-учасниць повинні вести політику, яка спирається на захист прав людини, демократичні принципи та цінності, а не короткострокові політичні або економічні інтереси

 2. розвивати потужності місцевих організацій громадянського суспільства для того, аби вони могли надавати консультації в галузі належного врядування.

 1. ЄС слід розширити і спростити процедури подачі організаціями громадянського суспільства заявок на отримання фінансування від ЄС.
следующая страница >>