asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

2.3. ДержавнА інноваційнА фінансово-кредитнА установА

1 . Необхідно провести дослідження причин неподання заявок інноваційних проектів на отримання фінансової підтримки.

2. Розробити план заходів з усунення виявлених причин (див. п.1) та популяризації діяльності ДІФКУ у сфері надання фінансової підтримки інноваційним проектам.

3. При розробці пріоритетів фінансової підтримки необхідно враховувати Національні пріоритети регіонального розвитку – посилення конкурентоспроможності регіонів.

4. Провести цикл навчання для працівників ДІФКУ з розробки та оцінювання інвестиційних проектів за вимогами UNIDO.
2.4. УкраїнськИЙ державнИЙ фонд підтримки фермерських господарств  1. Необхідно запровадити систематичне рейтингове оцінювання умов та ефективності господарювання на селі для визначення щорічних пріоритетів і напрямів підтримки малого та середнього бізнесу.

  2. Щорічні програми фінансової підтримки фермерських господарств розробляти на основі програмно-цільового підходу.

  3. Запровадити в УФПП функцію оцінювання програм фінансової підтримки. Оціночні звіти повинні містити показники продукту, результату і наслідків щодо посилення конкурентоспроможності продукції, кредитоспроможності підприємств та впливу на регіональний розвиток, їх необхідно обов`язково оприлюднювати.

  4. При розробці пріоритетів фінансової підтримки необхідно враховувати Національні пріоритети регіонального розвитку – посилення конкурентоспроможності регіонів.

  5. Щорічно визначати 5-7 пріоритетів державної програми підтримки підприємництва, виходячи з оцінки потреб (див. п.1) та результатів попередніх періодів.

  6. Планувати розподіл коштів за пріоритетами. Розпис коштів повинен оприлюднюватися.

  7. Запровадити моніторинг та оцінювання досягнення пріоритетів.

  8. Принцип мережевої взаємодії необхідно включити до загальних засад діяльності ФПФГ у сфері надання фінансової підтримки.

  9. Запровадити цикли навчання для фермерів з аналізу сільськогосподарських ринків і маркетингу сільськогосподарської продукції, розробки сучасних бізнес-планів.ДОДАТОК А.
Вплив діяльності Фонду сприяння місцевому самоврядуванню (Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) на конкурентоспроможність регіонів
Найменування показника конкурентоспроможності регіону

Чи включено показник як цільовий у конкретних цифрах (1) чи як загальний вислів (2) у:

Секторних / регіональних програмах

Умовах для надання фінансування

Звітах з моніторингу / оцінки

1

2

1

2

1

2

Обсяг валового регіонального продукту на одну особу, гривень

Х
?


Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, гривень

Х
?


Обсяг валової продукції сільського господарства на одну особу, гривень

Х
?


Обсяг експорту товарів на одну особу, доларів США?Х

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, гривень

Х
?Х

Обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу, гривень

Х
?Х

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу, доларів США

Х
?


Сума податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів на одну особу, гривень?
Х

Х

Обсяг доходів місцевих бюджетів без трансфертів (загальний і спеціальний фонд) на одну особу, гривень

Х
?
Х

Х

Обсяг видатків місцевих бюджетів без трансфертів (загальний і спеціальний фонд) на одну особу, гривень

Х
?
Х

Х

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників, гривень

Х
?Х

Рівень безробіття населення (за методологією Міжнародної організації праці) у віці 15-70 років, відсотків

Х

Х

?Х

Кількість робочих місць, створених протягом року, на 10 тис. осіб населення

Х

Х

?
Х

Х

Кількість малих підприємств, створених протягом року, на 10 тис. осіб населення

Х
?
Х

Х
ДОДАТОК Б.

Вплив діяльності Державної інноваційної фінансово-кредитної установи на конкурентоспроможність регіонів


Найменування показника конкурентоспроможності регіону

Чи включено показник як цільовий у конкретних цифрах (1) чи як загальний вислів (2) у:

Секторних / регіональних програмах

Умовах для надання фінансування

Звітах з моніторингу / оцінки

1

2

1

2

1

2

Обсяг валового регіонального продукту на одну особу, гривеньОбсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, гривеньХ


Обсяг валової продукції сільського господарства на одну особу, гривеньОбсяг експорту товарів на одну особу, доларів СШАОбсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, гривень


Х
Х

Обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу, гривень


Х
Х

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу, доларів СШАСума податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів на одну особу, гривеньХ


Обсяг доходів місцевих бюджетів без трансфертів (загальний і спеціальний фонд) на одну особу, гривеньХ


Обсяг видатків місцевих бюджетів без трансфертів (загальний і спеціальний фонд) на одну особу, гривеньРозмір середньомісячної заробітної плати працівників, гривень


ХРівень безробіття населення (за методологією Міжнародної організації праці) у віці 15-70 років, відсотків


ХКількість робочих місць, створених протягом року, на 10 тис. осіб населення


Х

Х
Кількість малих підприємств, створених протягом року, на 10 тис. осіб населення

ДОДАТОК В.
Вплив діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств на конкурентоспроможність регіонівНайменування показника конкурентоспроможності регіону

Чи включено показник як цільовий у конкретних цифрах (1) чи як загальний вислів (2) у:

Секторних / регіональних програмах

Умовах для надання фінансування

Звітах з моніторингу / оцінки

1

2

1

2

1

2

Обсяг валового регіонального продукту на одну особу, гривеньОбсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, гривеньОбсяг валової продукції сільського господарства на одну особу, гривень
Х
ХОбсяг експорту товарів на одну особу, доларів СШАОбсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, гривень
Х

Обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу, гривень
Х

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу, доларів СШАРозмір середньомісячної заробітної плати працівників, гривеньРівень безробіття населення (за методологією Міжнародної організації праці) у віці 15-70 років, відсотківКількість робочих місць, створених протягом року, на 10 тис. осіб населення
Х
ХКількість малих підприємств, створених протягом року, на 10 тис. осіб населення
Додаток Г.

Вплив діяльності регіонального фонду підтримки підприємництва по Донецькій області на конкурентоспроможність регіонуЧи включено показник як цільовий у конкретних цифрах (1) чи як загальний вислів (2) у:

Секторних / регіональних програмах

Секторних / регіональних програмах

Секторних / регіональних програмах

1

2

1

2

1

2

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, гривень

х
х


Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, гривень

х
Сума податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, гривень

х
х
х
Розмір середньомісячної заробітної плати працівників, гривень

х
Кількість робочих місць, створених протягом року, на 10 тис. осіб населення

х
х
х
Кількість малих підприємств, створених протягом року, на 10 тис. осіб населення

х

<< предыдущая страница