asyan.org
добавить свой файл
1
8 клас

Відповіді з історії
1.Вкажіть ім'я історичного діяча, якому належать дані рядки:

Потрібно не тільки хотіти так, як хоче начальник, потрібно відчувати так само, як він.

Підлеглий має дивитися на старшого, як на самого Христа, мусить коритися старшому.

Папі належить підкорятися без жодних балачок, і треба вчинити гріх,як начальник того вимагає.

А.Мартін Лютер.

Б.Жак Кальвін.

В.Томас Мюнцер.

Г.Ігнатій Лойола.
2.Позначте назву руського князівства, яке було розташоване у східному передгір'ї Карпат , у верхів'ях річок Дністер і Прут.

А.Київське.

Б.Галицьке.

В.Переяславське.

Г.Волинське.
3.Співвіднесіть термін(поняття) та його визначення.

Форма завуальованого панування, яка запроваджується внаслідок нерівноправного договору і характеризується збереженням у залежній країні ознак державності.

А.Колонія.

Б.Автономія.

В.Протекторат.
4.Згрупуйте імена гетьманів Правобережної (А) і Лівобережної (Б) України:

1)Д.Многогрішний;2)І.Брюховецький;3)П.Дорошенко;4)І.Самойлович;5)П.Тетеря;6)Ю.Хмельницький

А.)3.5.6. Б).1.2.4.
5.В якому столітті створено перші світські гравюри.

А.ХVст.

Б.ХVIст.

В.ХVIIст.

Г.XVIIIст.
6.Підкресліть факти, що стосуються діяльності І.Виговського.

А)уклав Андрусівське перемир'я;

Б)уклав Гадяцький договір;

В)спирався на підтримку всього козацтва;

Г)проводив антимосковську політику;

Д)був соратником Б.Хмельницького.
7.Вкажіть, з якого договору часів Руїни дані твердження:

- гетьман отримав право на створення найманого кінного війська «компанійців»;

- російські воєводи мали перебувати лише в п'яти містах;

- право збирати податки з місцевого населення переходило де гетьманських урядників;

- представникам гетьмана дозволялося бути присутніми на посольських з'їздах .
А.Острозькі статті.

Б.Глухівські статті.

В.Батуринські статті.

Г.Московські статті.
8.Вкажіть ,якого історичного діяча стосується уривок :

Брав участь у визвольній війні під проводом Б.Хмельницького. У 1660-1670 рр. кілька разів обирався кошовим отаманом. Як політик часто міняв орієнтацію .Це був суперечливий діяч. У 1672 р. претендував на гетьманську булаву, був засланий до Тобольська. Повернувся із Сибіру в 1673 р. Своїми діями він часто перешкоджав об'єднанню України.

А.Ю.Хмельницький.

Б.І.Сірко.

В.М.Ханенко.

Г.П.Суховій.
9.Чи правильне судження ?

За часів Івана ІV Грозного…

1)до Московської держави були приєднані землі Казанського і Астраханського ханств.

2)Московську державу охопила Смута , що завершилася встановленням династії Романових.

А.Обидва варіанти правильні.

Б.Тільки 1-й варіант правильний.

В.Тільки 2-й варіант правильний.

Г.Обидва варіанти неправильні.
10.Вкажіть імена діячів італійського Відродження .

1.Леонардо да Вінччі;2.Альбрехт Дюрер;3.Рафаєль Санті;4.Мікеланджело Буонарроті; 5.Пітель Рубенс;6.Дієго Веласкес.

А.1,3.4.

Б.2,5,6.

В.3,4,6.

Г.1,3,5.
11.Розташуйте події в хронологічній послідовності: 1.А

А.Вічний мир. 2.Б

Б.Чорна рада. 3.В

В.Гетьманство Д.Многогрішного. 4.Г

Г.Турецько-татарські походи на Чигирин.
Продовжити речення.
12.Перше навколосвітнє плавання здійснив …Фернан Магелан..
13.Гезами називалися борці за визволення … Нідерландів від іспанського ярма
14.Архітектурний стиль ,що був поширений на українських землях у XVII- XVIII ст. .Виник у наслідок поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського бароко називався….козацьке бароко
15."Женевським Папою" називали…. Жака Кальвіна.

16.Державний орган влади в Речі Посполитої який обмежував владу короля називався…сейм.

17.Автором теорії геліоцентричної системи Всесвіту був... Мико́лай Копе́рник

18.Запорозька Січ у 1667-1686 рр. перебувала під владою…Московії та Речі Посполитої

19.Повстання комунерос відбулося….в Іспанії у1520-1521рр

20. Обгороджування ….- процес насильницького позбавлення селян землі у Англії, яку землевласники потім обгороджували