asyan.org
добавить свой файл
1
Зміни у версії оновлення 7.05.010

1. Зміни у функціоналі програми:
Відновлена робота у підсистемі Планування та ведення кошторисів.

1.1. Модуль Ведення кошторису видатків

1.1.1. Змінена назва вікна модулю з попередньої "Реєстр планів асигнувань" на "Ведення кошторису видатків"

1.1.2. Функція Перерахувати суми розподілу (Сtrl+F8) додана на відображення в меню Сервіс і зараз доступна для адміністратора та користувачів.

1.1.3. Функція Перевірка на дублювання рядків додана на відображення в меню Сервіс.

1.1.4. Функція Редагування відправлених змін перенесена із меню Сервіс в меню Зміни.

1.1.5. Функція Налаштування імпорту змін по спецфонду перенесена із меню Сервіс в меню Зміни - на поточну версію в стадії доопрацювання.

(див. більше у розділі довідки Головне меню/Планування та ведення кошторисів/Ведення кошторису видатків)

1.2. Модуль Зміни по мережі установ

1.2.1. В картку установи в цьому модулі додана нова закладка "Код відповідального виконавця"

(див. більше у розділі довідки Головне меню/Планування та ведення кошторисів/Зміни по мережі установ)

1.2.2. В картку установи додана нова закладка КПКВ.

Прив'язка КПКВ до установ виконується відтепер в цій закладці, а не в картці підприємства у модулі Установи, як було в попереднії версіях.

(див. більше у розділі довідки Головне меню/Планування та ведення кошторисів/Зміни по мережі установ/Прив'язка до установи КПКВ та КДБ)

1.2.3. В картку установи додана нова закладка КДБ.

Прив'язка КДБ до установ виконується відтепер в цій закладці, а не в картці підприємства у модулі Установи, як було в попереднії версіях.

(див. більше у розділі довідки Головне меню/Планування та ведення кошторисів/Зміни по мережі установ/Прив'язка до установи КПКВ та КДБ)
1.3. Модуль Звітність видалений із підсистеми - перенесений у Налаштування/Звітність.

Також у модулях видалене текстове меню Звіти.

До кожного із модулів підсистеми підключені "свої" аналітичні довідки, викликаються кнопкою Звіти.

(див. більше у розділі довідки Головне меню/Налаштування/Звітність)
Підсистема Документи

Реєстр документів - модуль Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

1.4. Реалізований імпорт сум, включених до уточнюючих розрахунків, із DBF-файлів.

- Опис структури DBF для імпорту міститься у документі "DBF_sum_PHH.doc", який знаходиться у каталозі Help (за замовчанням, C:\Program Files\Intellect-Service\...Station\Help)

- Опис процедури імпорту міститься у "Інструкції до РНП", що викликається у цьому модулі із: Довідка/Виклик довідки

1.5. Функція Реєстр/Імпортувати розділена та включає 2 підменю:

Реєстр > Імпортувати > з DBF/TXT - імпорт Реєстрів ПН;

Реєстр > Імпортувати > суми з DBF - імпорт в Реєстр ПН сум, включених до уточнюючих розрахунків

Модуль Консолідація

1.6. Додана можливість врахування одиниць виміру форм при експорті складових значень консолідованих полів документу в Еxcel файл - доопрацювання для ДК Укроборонпром.

- Включається /відключається у вікні Виберіть поля > Сервіс/Одиниці виміру форми.

(див. більше у розділі Головне меню/Документи/Консолідація/Експорт складових значень в Excel файл)

1.7. Змінені властивості параметру Група - в запиті на консолідацію.

- Даний параметр використовується при перевірках між консолідованими звітами, які знаходяться в одній групі.

(див. більше у розділі довідки Головне меню/Документи/Консолідація звітів/Створення запиту на консолідацію)

Підсистема Імпорт/Експорт.

1.8. Модуль "Журнал імпорту/експорту звітів" схований для відображення.

- Всі функції Журналу.... виконує Реєстр пакетів.

Підсистема Адміністратор.

1.9. Доопрацьована процедура експорту та імпорту для користувачів з правами доступу на перегляд та редагування документів.

(див. опис у розділах: Адміністратор/Користувачі/Обмеження на імпорт з врахуванням комплектності;

Адміністратор/Користувачі/Обмеження експорту з врахуванням комплектності;

також внесені зміни у розділи довідки до Реєстру документів та Реєстру пакетів).

Підсистема Налаштування.

1.10. Модуль Параметри системи

1.10.1. Закладка Кошторис:

Доданий новий параметр "Виводити налаштування таблиці відповідностей КПКВ до КДБ"

(на поточну версію знаходится в стадії доопрацювання).

1.10.2. Закладка Консолідація:

Доданий новий параметр "Відображати колонку Редагування".

Включення /відключення на відображення колонки Редагування при перегляді складових значень консолідованого поля.

(див. більше у розділі Головне меню/Налаштування/Параметри системи/Консолідація - відображення складових значень у консолідованих полях)

1.11. Модуль Звітність.

Вікно редагування параметрів аналітичної довідки - видалена закладка Виміри та всі параметри, які використовуються для вивантаження даних довідки в куб. (вивантаження даних в куб не підтримується).

(внесені зміни у відповідні підрозділи довідки Головне меню/Налаштування/Звітність)
2. Оновлені довідники:

2. 1. "Причини нещасного випадку"

(Нормативно-довідкова інформація/ФСС з НВВ/Причини нещасного випадку)

2.2. "Обладнання, що призвело до нещасного випадку"

(Нормативно-довідкова інформація/ФСС з НВВ/Обладнання, що призвело до нещасного випадку)

Обидва довідники підключені до форми С0103202 "Форма Н-1. АКТ про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом" (ФСС від нещасних випадків)

2.3. "НПП новий"

(Нормативно-довідкова інформація/Статистика/Довідник НПП новий)

Довідник підключений до форм звітності:

S0403505 1П-НПП. Звіт про виробництво промислової продукції (річна)

S0403905 1П-НПП. Звіт про виробництво промислової продукції (коротка, річна)

S0423106 1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

2.4. "Довідник КВЕДІВ 2010 року"

(Нормативно-довідкова інформація/ Статистика/Довідник КВЕДІВ 2010 року)
3. Нові форми:

НОВІ ФОРМИ - ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

PD013003

Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, що використовує найману працю.

(Ця форма є аналогом існуючої "PD013002 Трудовий договір між працівником і фізичною особою, що використовує найману працю", але має назву "Форма трудового договору....").

4. Зміни у формах:

ОНОВЛЕНІ ФОРМИ - ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

J1400101

Витяг з єдиного реєстру податкових накладних (у таблицю додано нову колонку "ПІБ уповноваженої особи, що виписала податкову накладну".

Заповнюється автоматично даними із зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної контрагента.)

F1400101

Витяг з єдиного реєстру податкових накладних (у таблицю додано нову колонку "ПІБ уповноваженої особи, що виписала податкову накладну".

Заповнюється автоматично даними із зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної контрагента.)

J(F)1201004

Податкова накладна

(Розширений діапазон значень для вводу УКТЗЕД в полі "Код товару згідно УКТЗЕД".

Можливо вносити коди УКТЗЕД, що містять 10, 6 та 4 символи).

J(F)1201204

Додаток 2 до податкової накладної

(Розширений діапазон значень для вводу УКТЗЕД в полі "Код товару згідно УКТЗЕД".

Можливо вносити коди УКТЗЕД, що містять 10, 6 та 4 символи).

ОНОВЛЕНІ ФОРМИ - МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

MA300105

Фінансовий план підприємства

MA300305

Показники виконання фінансового плану

ОНОВЛЕНІ ФОРМИ - ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ

S0301109

1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

Оновлено шкалу заробітної плати для 2го кварталу 2012 року.

S0301008

1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S2703003

37-сг. Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт

ОНОВЛЕНІ ФОРМИ - УкрОборонПром

UOP90301

Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

UOP90501

Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

UOP90601

Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами

UOP90701

Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

UOP00105

Фінансовий план підприємства

UOP00305

Показники виконання фінансового плану

UOP02001

Дод.2 Загальна інформація про суб'єкта господарювання

UOP03001

Дод.3 Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання

UOP05001

Дод.5 Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання

UOP07001

Дод.7 Довідкові показники діяльності суб'єкта господарювання

UOP08101

Дод.8.1 Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

UOP08201

Дод.8.2 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно приватизації державного майна суб'єкта управління

UOP08301

Дод.8.3 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

UOP08401

Дод.8.4 Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

UOP11001

Дод.11 Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі


ОНОВЛЕНІ ФОРМИ - ФСС з ТВП

C0100223

Ф4-ФСС з ТВП Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.