asyan.org
добавить свой файл
1
5.1. Промисловість.
5.1.1. Провідні галузі промисловості.

Промисловий потенціал Золотоніщини прискорено формувався в останні десятиріччя ХХ ст., з часу створення наймолодшої в Україні Черкаської області. В місті, що займає 0,1 % території Черкащини і має 2,2 % наявного населення, виробляється 4,2 % промислової продукції. До позитиву слід віднести випуск 4,5% (551607,1 тис. грн..) товарів широкого вжитку, з них 4,3 % (528431,2 тис.грн.)продовольчих і 0,2 % (23175,9 тис. грн..)непродовольчих, від загально обласного рівня.

До важливих проблем, що існують в умовах сьогодення в промисловості міста, слід віднести:

  • неефективну фінансову діяльність промислових підприємств: високий рівень збиткових промислових підприємств (у 2001 р.– 28,8 %, 2002 р. – 37,8%, 2003 р. – 29,0 %, 2004 р. – 35,2 %, 2005 р. – 36,4 %, 2006 р. – 31,7, 2007 р. – 20,0%);

  • низьку рентабельність підприємств, яка у 2003 р. становила 1,9 %, 2004 р. – 0,8 %, 2005 р. – 0,3 %, 2006 р. – 0,3%;

  • низькі темпи оновлення техніко-технологічної бази, асортименту продукції, брак інвестицій на освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції;

  • нерозвинені ринки технологій, патентів наукових досліджень, необхідні для подальшого розвитку промисловості міста;

  • скорочення рівня зареєстрованого безробіття за рахунок створення нових робочих місць.

Промисловий комплекс міста об'єднує 6 галузей. Вони представлені 13 підприємствами основного кола з кількістю працюючих – 8,1 тис. осіб. Провідними є харчова промисловість та перероблення сільгосппродукції, хімічна, машинобудівна, легка та поліграфічна промисловість.

У промисловості зайнято понад 24 відсотки працівників економіки міста та 75 % спожитих паливно-енергетичних ресурсів.

Інтенсивно нарощуються обсяги виробництва у харчовій промисловості, машинобудуванні .

На території м. Золотоноші значного розвитку набула харчова промисловість та перероблення сільгосппродукції, якою виробляється 95,2% продукції, зайнято 48,0 % штатних працівників.

5.1.2. Розвиток харчової та переробної промисловості.
Одним з основних напрямків економічної політики на сучасному етапі є пріоритетний розвиток агропромислового комплексу на основі стабільного нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства та харчової промисловості.

Агропромисловий комплекс міста з його провідним сектором - харчовою промисловістю та переробкою сільгосппродукції завжди відігравав значну роль у розвитку економіки регіону, вносив вагомий вклад у формування продовольчих ресурсів області.

В агропромисловому комплексі за останні п'ять років зберігаються позитивні тенденції реального зростання сільськогосподарського виробництва, що позитивно впливає на забезпечення населення продуктами харчування, переробних підприємств міста сировиною.

У харчовій та переробній промисловості намітилися чіткі тенденції зростання обсягів виробництва після 2000 року: у 2001 р. - на 2,8 відсотків, у 2002 році – на 39,7відсотків, у 2003 році – на 19,4 відсотки, у 2004 році – на 23,1 відсотки, у 2005 році – на 25,0 відсотків , у 2006 році – на 13,3 відсотки , у 2007 році – на 5,2 відсотки проти попереднього року.

Спеціалізацію харчової та переробної промисловості міста визначає сільськогосподарське виробництво, яке постачає сировину для виготовлення м'ясо-молочної продукції, борошна, , круп та інших продуктів.

Найбільша частка у загальних обсягах реалізації продукції харчової і переробної промисловості належить молочній галузі – 22,8 відсотка, м’ясній – 20,5, з виробництва борошна – 4,8, з перероблення овочів та фруктів – 16,4, напоїв з вмістом спирту – 23,0 відсотка.У 2007 році вироблено 1864 тис.тонн сирів жирних, що проти 2001 року більше у 1,7рази.

За рахунок розвитку збільшення випуску м’яса птиці в цілому в місті виробництво м'яса, включаючи субпродукти І категорії, зросло із 1140 тис. тонн у 2003 році до 16 315 тис. тонн у 2007 році.

У 2007 році збільшився випуск проти рівня 2000 року круп, кондитерських, овочевих консервів.

Разом з тим, у порівнянні із 2000 роком скоротилося виробництво ковбасних виробів, хлібобулочних виробів.

Збільшується виробництво м’яса, включаючи субпродукти І категорії, м’ясних напівфабрикатів, сирів жирних, масла вершкового жирністю до 85%, кисломолочної продукції, овочевих та фруктових консервів, лікеро-горілчаної продукції, риби приготовленої та рибних консервів.

Позитивний влив на збільшення виробництва харчової продукції, напоїв та насичення продукцією вітчизняного виробництва продовольчих ринків сприяла інвестиційна і інноваційна діяльність підприємств харчової і переробної промисловості. На ряді підприємств харчової промисловості впроваджено сертифіковані системи управління якістю на відповідність вимог стандартів ІSO: ТОВ „Золотоніський лікеро – горілчаний завод „Златогор”, ЗАТ „Золотоніський маслоробний комбінат”, ДП „Роял Фрут Гарден – Іст”..

Інвестиційна діяльність підприємств галузі направлена на введення у дію нових виробничих потужностей, модернізацію та впровадження високотехнологічних виробництв. Частка інвестицій в основний капітал підприємств цієї галузі у загальних обсягах інвестиційних вкладень у промисловість становить 40,8 відсотків.

За рахунок інвестиційних коштів на ряді підприємств здійснено модернізацію технологічних процесів і обладнання, впроваджено енерго- і ресурсозберігаючі технології, освоєно випуск нових видів продовольчих товарів. Так, на ряді підприємств молочної промисловості здійснено модернізацію виробничої бази. На ЗАТ “Золотоніський маслоробний комбінат” за рахунок інвестиційних коштів Впроваджено нову лінію з виробництва сирів твердих, сичужних, забезпечується випуск якісної молочної продукції в широкому асортименті, створено нові робочі місця, поліпшено умови праці робітників.

Встановлено сучасне імпортне обладнання, нові технологічні лінії з виробництва консервованої продукції, безалкогольних і горілчаних напоїв, що дало можливість значно розширити їх асортимент. У 2005 році введено в дію нові виробничі потужності з переробки плодоовочевої сировини. На Золотоніській філії приватного підприємства «Агроспецпроект» новий цех укомплектовано лініями з виробництва зеленого горошку і кукурудзи та

На ТОВ “Золотоніський лікеро-горілчаний завод “Златогор” встановлено нову лінію розливу лікеро-горілчаних виробів, що сприяло збільшенню обсягів виробництва продукції та додатковому створенню робочих місць.

У 2007 році збільшилася кількість інноваційних підприємств провідних галузей харчової промисловості: м’ясної, молочної, лікеро-горілчаної, галузі та перероблення плодоовочевої продукції, виробництві комбінованих кормів. Ними впроваджено нові засоби механізації і автоматизації, пов’язані з технологічними інноваціями, удосконалено виробничі процеси, освоєно випуск нового виду продукції. Обсяг реалізованої інвестиційно - інноваційної продукції становить 11035,1 тис.грн.


      1. Провідні галузі харчової промисловості.


На підприємствах молочної промисловості у 2007 році (165,2%) в порівнянні із 2003 роком (102,9%) обсяги виробництва продукції зросли на 62,3 відсотка. Системоутворюючим підприємством галузі з виробництва молочної продукції є ЗАТ „Золотоніський маслоробний комбінат” (22,8 відсотка у загальних обсягах виробництва галузі). Збільшено проти відповідного періоду минулого року випуск сирів жирних, масла вершкового, кисломолочної продукції.

Приріст виробництва у м’ясній промисловості становить 12,0 відсотка. Найбільшим підприємством галузі є ВАТ „Золотоношам’ясо” (20,5 відсотка).

Забезпечується нарощування випуску консервованої плодоовочевої продукції на підприємствах консервної галузі. Динамічно розвиваються найбільші її виробники: група підприємств, що працюють під торговою маркою “Верес”, Золотоніська філія «Агроспецпроект». У 2005 році у порівнянні із 2004 роком зросло виробництво овочевих та фруктових консервів.