asyan.org
добавить свой файл
1

Тема 13. Сільське господарство
Галузева структура сільського господарства. Значення сільського господарства в економіці держави та в формуванні її експорту. Зв’язок сільського господарства з іншими галузями.

Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація земель.

Галузева структура і виробничі особливості рослинництва. Географія зернового господарства, технічних культур, картоплярства, овочівництва та плодівництва.
Тваринництво, його структура та географія. Розвиток кормової бази тваринництва. Рибне господарство.
Зональна спеціалiзація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони.

Аграрні реформи в Україні, їх соціальне і економічне значення.

Практична робота 9. Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції.

Контрольна робота

Тема 14. Транспорт
Роль транспорту в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях. Види транспорту.
Залізничний транспорт, його роль у перевезенні вантажів. Залізнична мережа України. Географія залізничних вантажо- та пасажиропотоків. Залізничні вузли.
Водний транспорт. Історія українського морського флоту. Морські порти і географія перевезень. Каботаж. Роль морського транспорту в міжнародних зв’язках.
Географія річкового транспорту. Річкові порти. Міждержавні перевезення по Дунаю та інших річках.
Автомобільний транспорт, його недоліки та переваги. Найважливіші автомагістралі.

Повітряний транспорт, його значення в міждержавних перевезеннях. Спеціалізація повітряних перевезень.
Трубопровідний транспорт. Географія нафто- і газопроводів. Транзитні транспортування нафти і газу.
Рівень забезпеченості різних районів країни транспортними магістралями. Міжнародні транспортні коридори. Транзитні перевезення. Проблеми і перспективи розвитку транспорту.

Тема 15. Соціальна сфера
Галузі соціальної сфери (сфера послуг, виробництво товарів народного споживання, доходи і рівень життя населення, споживчий ринок), їх значення та розвиток в Україні. Проблеми і перспективи розвитку соціальної сфери, її вплив на розвиток економіки країни.