asyan.org
добавить свой файл
1
Загальне завдання 1.РОЗВИВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ НАХИЛИ ТА

ОБДАРУВАННЯ ДІТЕЙ , ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ФІЗИЧНИЙ

РОЗВИТОК

Конкретне завдання 1б. Популяризувати театральне мистецтво.


Напрям

Що потрібно зробити ?

Хто

виконує ?

Хто відповідає ?

Терміни виконан-

ня

Необхідні ресурси

Як перевірити, чи досягнуто заплановане?

Естетичне виховання

Розумове виховання


1Організувати роботу драматичного гуртка .
2.Сприяти виготовлення сценічних костюмів; залучити спонсорів .
3.Організовувати культпоходи в театри .
4.Проводити конкурси «Таланти твої , школо »

5.Спланувати театральні дійства до шкільних свят.

6.Провести творчий звіт драматичного гуртка.


ЗВР

Керівн.гуртка
Педагог-орган

Керівн.гуртка

Батьків.коміт.
Класн.керівн.

Педагог-орган
Вч.музики

Педагог-орган

Класн.керівн.
Вч.укр.мови

Педагог-орган

Вч.музики
Керівн.гуртка

Вч.музики


Вересень

Протягом

року

Щорічно

Грудень

Березень

Протягом року

Травень


Література

Канцтовари
Відповідні ресурси

Транспорт

Технічні засоби

Ручка , папір


Аудіо – відео апаратура


Систематизація

матеріалів
Виставка костюмів

Газетні публікації
Перегляд конкурсів

Графік дійств,

Відеоматеріали

Відвідати

творчий звіт


Загальне завдання 1.РОЗВИВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ НАХИЛИ ТА

ОБДАРУВАННЯ ДІТЕЙ , ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ФІЗИЧНИЙ

РОЗВИТОК

Конкретне завдання 1а. Створити систему роботи з обдарованими дітьми.


Напрям

Що потрібно зробити ?

Хто

виконує ?

Хто відповідає ?

Терміни виконан-

ня

Необхідні ресурси

Як перевірити, чи досягнуто заплановане?


Розумове виховання


1.Провести діагностику «Обдаровані діти»
2.Розробити план роботи школи з обдарованими дітьми.
3.Організувати та провести конкурси , диспути , свята , тренінги.
4.Профорієнтаційне заняття для учнів «Творець своєї долі»
5.Тренінг «Чим я можу здивувати світ»
6.Конкурс «Юні художники»

7.Екскурсії за різними напрямками та вподобаннями.
8.Провести творчі звіти гуртків.ЗВР, психолог
ЗВР

Педагог-орган

Педагог-орган

Кл.керівники

Вч.музики
Педагог-орган

Психолог

Кл.керівники

Педагог-орган
Вч.образ.мист

Кл.керівники
Кл.керівники

Вчителі

Керівн.гуртків


Вересень

Вересень


Протягом року

Лютий


Жовтень

Листопад

Квітень


Травень


Анкети

Канцтовари


Приміщення оргтехніка

Папір , маркери ножиці
Канцтовари

Папір , олівці …
Транспорт , фотоапарат

Оргтехніка


Банк даних

Систематизація матеріалів

Перегляд конкурсів . Сценарії свят.
Тести


Відвідати тренінг
Виставка робіт

Звіт , фоторепортаж

Виставки, публікації , творчий доробок .


Загальне завдання 2.ФОРМУВАТИ В УЧНІВ КУЛЬТУРУ ПОВЕДІНКИ

Конкретне завдання 2а. Формувати навички культури поведінки на

засадах християнської етики


Напрям

Що потрібно зробити ?

Хто

виконує ?

Хто відповідає ?

Терміни виконан-

ня

Необхідні ресурси

Як перевірити, чи досягнуто заплановане?

Духовно – моральне виховання


1.Розробити і провести заходи спрямовані на виховання вселюдських цінностей.

2.Розробити учнівський проект «Сила молитви»
3.Провести акцію «Милосердя».
4.Відвідувати та надавати допомогу одиноким та перестарілим.
5.Організовувати загально- шкільну лінійку «Розпочи- наємо тиждень з молитви»
6.Проводити заходи-допомоги з нагоди Різдва Христового та Великодня.
7.Зібрати матеріали місцевих гаївок
8. Підсумкове родинне свято духовного змісту.


ЗВР

вч.хрис.етики

Учні школи

Вч.хрис.етики
Педагог-орган

Кл.керівники
Педагог-орган

Кл.керівники

ЗВР

Священик

Педагог-орган

Кл.керівники

Учн.самовряд
Вч.хрис.етики

Учні школи
Вч.хрис.етики

БатькиВересень
Січень

Жовтень

Протягом року

Щотижнево

Згідно церковн. Календаря
Квітень – травень
Квітень - травень


Папір

Комп’ютер

Канцтовари ксерокс
Овочі

Робочий інвентар, продукти
Шкільна радіо- система
Святкові продукти

Альбоми , відеодиски
Фото-,відео- апаратура , техн.засоби


План роботи
Презентація

проекту
Список забезпе

чених овочами
Відгуки про

допомогу

Матеріали

радіолінійок

Фотоколаж ,

Звіт учнів

Перегляд

відеозбірок
Фото-, відео-

матеріали ,

сценарій свята.

Загальне завдання 2.ФОРМУВАТИ В УЧНІВ КУЛЬТУРУ ПОВЕДІНКИ

Конкретне завдання 2б. Забезпечити дотримання норм поведінки у

навчальному закладі


Напрям

Що потрібно зробити ?

Хто

виконує ?

Хто відповідає ?

Терміни виконан-

ня

Необхідні ресурси

Як перевірити, чи досягнуто заплановане?

Духовно – моральне виховання


1.Поновити банк даних про

дітей «групи ризику»
2.Організувати зустрічі з

представниками правоохо

ронних органів.
3.Співпрацювати із пред-

ставниками соціальних

слуб.
4.Тиждень правових знань,

конкурси газет , плакатів.
5.Круглий стіл «Культура

поведінки в громадських

місцях»
6.Розробити офіційні

правила поведінки учнів.

7.Підбір потрібної літерату-

ри на тему «Правила науки

життя»
8.Тренінг з елементами

бесіди «Всі ми різні ,

всі ми рівні»

9.Розробити систему заохо-

чень та покарань , що

забезпечують дотримання

вимог Статуту школи щодо

поведінки в школі.
Пр.психолог

ЗВР


Кл.керівники


Вч.правознав

Кл.керівники
Вч.хрис.етики

Учн.самовряд

ЗВР

Педагог-орган

Зав.бібліотек


Пр.психолог

Педагог-орган


Вч.правознав

ЗВР

Батьком

Пр..психолог


Вересень

Жовтень


Січень


Лютий

Березень


Протягом

І сесестру

Березень


Квітень

Квітень


Акти обсте-

жень
Наявність

дітей групи

ризику
План

заходів

Канцтовари

Плани
План прове-

дення

Збір матеріалів , анкети
Бібліографіч

Інформація

Приміщення

Ватмани, олівці

Технічні засоби навчання


База даних

Кількість правопорушен.

Матеріали анкетування

Визн.кращих учасників
Матеріали заходу

Затвердження програми

Інформація в стінгазеті

Колаж

Презентація Статуту школи


Загальне завдання 3.ОПАНУВАТИ КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ РІДНОГО

КРАЮ , УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Конкретне завдання 3а. Прищеплювати любов до українських традицій та

звичаїв


Напрям

Що потрібно зробити ?

Хто

виконує ?

Хто відповідає ?

Терміни виконан-

ня

Необхідні ресурси

Як перевірити, чи досягнуто заплановане?

Громадсько-патріотичне виховання


1.Розробити план роботи

школи «Виховання учнів на

народних традиціях і

звичаях».
2.Організовувати та прово-

дити конкурси-виставки :

вишивок ,робіт декоратив-

но-прикладного мистецтва,

виробів народних промис-

лів.
3.Збір інформації про

традиції , звичаї та обряди

Львівщини.
4.Організувати роботу

історико-краєзнавчого

гуртка.
5.Організувати фольклорне

свято.
6.Розробити проект

«Легенди ,перекази та

пісні рідного краю»
7.Організовувати екскурсії
8.Участь у районному

Конкурсі «Таланти твої,

Україно»
9.Провести шкільний

турнір з українознавстваЗВР

Педагог-орган


Кер.гуртків

Педагог-орган
Вч.українозн.,

Мови і літерат

Вч.історії.
ЗВР

Кер.гуртка

Педагог-орган

Вч.укр.мови

Вч.музики

Дирекція

Кл.керівники
ЗВР

Вч.українозн.

МО вч.укр.мови


Вересень

Протягом

року
Протягом

року

вересень


січень

березень


протягом

року
січень

лютий


Канцтовари

Стенди,

столи ,

виставочні

роботи


Диктофон,

блокнот ,

ручка
Історико-

краєзнавчі

матеріали
Муз.центр

відеокамера
Тематичний

матеріал

Транспорт

Конкурсні

роботи
технічні

засоби


План роботи

Виставка

Сценарії ,

матеріали, публікації
План роботи

гуртка

Відеозапис

Презентація


Відгуки учнів

Публікація

Сценарій ,

Відеозапис.

Загальне завдання 3.ОПАНУВАТИ КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ РІДНОГО

КРАЮ , УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Конкретне завдання 3б. Виховувати почуття гордості до рідного краю ,

вивчаючи історію його

Напрям

Що потрібно зробити ?

Хто

виконує ?

Хто відповідає ?

Терміни виконан-

ня

Необхідні ресурси

Як перевірити, чи досягнуто заплановане?

Громадсько-патріотичне виховання

Розумове виховання

1.Зібрати матеріали з історії рідного села.
2.Провести конференцію

«А пам'ять священна».
3.Провести зустрічі з учасниками бойових дій нашого краю.
4.Створити фотоальманах

«Герої поряд з нами».
5.Впорядкувати могили , пам’ятники ,історичні місця
6.Провести літературно-

мистецький вечір «Україно моя , я для тебе на світі живу».
7.Спланувати та провести організоване дозвілля під час канікул . Організувати екскурсії по історичних місцях рідного краю.
8.Організувати традиційні шкільні свята.
9.Проектна робота :

- пам’ятні знаки села ;

- сакральні пам’ятки Лешнева ;

- давні квартали села.Вч.історії

учасн.проекту
вч.історії

учні
педагог-орган

учні

педагог-орган

учні
вч.труд.навч

уч.парламент
педагог-орган

вч.історії


кл.керівники

ЗВР

Педагог-орган

Вч.музики
Кл.керівники

учні


Протягом року
Жовтень

Листопад


Протягом року
Протягом року
Грудень

Канікуляр час

Протягом року
ІІ семестр

Відео носії

Канцтовари
Приміщення

Техніч.засоб
Відео-,фото техніка

Фотоапарат

Робочий інвентар
Муз.центр

Транспорт

Фотоапарат

Технічні засоби
Архівні матеріали,

відеокамера

Публікації

Роботи учнів

Матеріали заходу

Фотоальбом

Результати роботи
Сценарій


Відгуки учнів
Сценарії

ПублікаціїЗагальне завдання 4. ВИХОВУВАТИ ЕКОЛОГІЧНУ КУЛЬТУРУ УЧНІВ

Конкретне завдання 4а. Залучити вихованців до активної екологічної

діяльності

Напрям

Що потрібно зробити ?

Хто

виконує ?

Хто відповідає ?

Терміни виконан-

ня

Необхідні ресурси

Як перевірити, чи досягнуто заплановане?

Екологічне виховання

Розумове виховання

1.Розширити і систематизувати знання учнів про сучасні екологічні проблеми.
2.Здійснювати природоохоронні дії (Заказ

ник Лешнівський)
3.Продовжувати проектну роботу «Екологічною стежиною рідного краю»
4.Визначати видовий склад рослин на прилеглій території.
5.Вивчати природний генофонд лісу.
6.Розробити паспортизацію рослин своєї місцевості.
7.Вивчати види рослин і тварин занесених до Червоної книги .
8.Проводити традиційні свята
9.Співпрацювати з Лешнівським лісництвом.
10.Конференція на тему: «Екологічна ситуація Бродівського району»Вч.біології

Учні


Вч.біології

Працівники лісництва
ЗВР

Вч.біології

Учні
Учні екобригади

Лісничий

Учні
Вч.біології

Члени екобригади

Педагог-орган

Вч.біології
Вч.біології

Прац.лісницт
Вч.біології

Педагог-орган

Протягом року


Осінь

Весна

Протягом року

Протягом року

Протягом року
Протягом року
Протягом року

Протягом року
Протягом року
квітень

Канцтовари

Фотоапарат

Роб.інвентар

Комп’ютер

Ксерокс

Фотоапарат
Канцтовари


Канцтовари

Канцтовари

Червона книга

Відео-,фото апаратура
Робочий інвентар
Відповідні матеріали

Публікації

Відеоматеріали


Проект


Звіт


Відповідні матеріали
Паспорти

Відгуки учнів


Сценарії

Відгуки учнів

Виступи учнів


Загальне завдання 4. ВИХОВУВАТИ ЕКОЛОГІЧНУ КУЛЬТУРУ УЧНІВ
Конкретне завдання 4б. Посилити роботу екологічної бригади «Сполох»


Напрям

Що потрібно зробити ?

Хто

виконує ?

Хто відповідає ?

Терміни виконан-

ня

Необхідні ресурси

Як перевірити, чи досягнуто заплановане?

Екологічне виховання

Розумове виховання

1.Розчищати місцеві джерела на р. Слонівка
2.Не допускати забруднення прибережних зон річки.
3.Вести спостереження за бобровими дамбами на р. Стир (старе русло).
4.Скласти поради поведінки в природі.
5.Спостерігати за порушенням природного балансу (болото) і його відновленням.
6.Здійснювати зустрічі з працівниками екологічної служби .
7.Виготовити пташині годівнички ,шпаківні.
8.Організувати звітний виступ перед громадськістю та учнями.


Вч.біології

Чл..агітбригад
Чл..агітбригад


Вч.біології

Чл..агітбригад

Вч.біології

Чл.агітбригад
Чл.агітбригад

Вч.біології

Чл.агітбригад

Чл.агітбригад

Вч.біології

Протягом року
Протягом року

Весна


Протягом року
Протягом року


Квітень


Весна

Травень

Робочий інвентар
Робочий інвентар

Відео-,фото- апаратура

Канцтовари

Відео-,фото- апаратура


Приміщення


Матеріали

Технічне забеспечен.

Публікації

Публікації


Стінгазета


Наявність матеріалу
Фотоколаж

Відгуки учнів


Наявність

Сценарій


Загальне завдання 5. ФОРМУВАТИ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ ТА

ГРОМАДЯНСЬКОСТІ
Конкретне завдання 5а. Формувати почуття громадянського обов’язку


Напрям

Що потрібно зробити ?

Хто

виконує ?

Хто відповідає ?

Терміни виконан-

ня

Необхідні ресурси

Як перевірити, чи досягнуто заплановане?

Громадянсько-патріотичне виховання

Розумове виховання

1Створення програми громадянського виховання.
2.Проведення моніторингу вихованості учнів.
3.Розробка програми виховання батьків в громад

сько-патріотичному дусі.
4.Участь у громадському житті села та співпраця з місцевими органами самоврядування, церквою.
5.Організація шкільного конкурсу «Громадянське виховання»
6.Посилити роботу учнівського парламенту.
7.Оголосити конкурс на кращий проект шкільної символіки.
8.Затвердження шкільної символіки на шкільній конференції.

ЗВР

Кл.керівники
Адміністрація

Психолог
Кл.керівники


Адміністрація

Вчителі


Вч.правознав.


Педагог-орган

Вч.історії

Педагог-орган

Адміністрація

Шкільн.парламент

І семестр

Протягом року
ІІ семестр


Протягом року


Листопад


Протягом року
І семестр


Лютий


Канцтовари

Папір ,

Ручка
Канцтовари


Зустрічі

Фотоапарат,відеопроект

Канцтовари

Канцтовари


Програма

Анкети

Програма


План

План конкурсу


Програма

Результати конкурсу

Ухвала конференції


Загальне завдання 1.РОЗВИВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ НАХИЛИ ТА

ОБДАРУВАННЯ ДІТЕЙ , ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ФІЗИЧНИЙ

РОЗВИТОК

Конкретне завдання 1в.Формування здорового способу життя


Напрям

Що потрібно зробити ?

Хто

виконує ?

Хто відповідає ?

Терміни виконан-

ня

Необхідні ресурси

Як перевірити, чи досягнуто заплановане?

Фізичне виховання

Розумове виховання


1.Проаналізувати стан здоров’я учнів за даними медогляду.
2.Провести обстеження житлово-побутових умов учнів із проблемами у здоров’ї.
3.Проводити фізкультпаузи на уроках .
4.Розробити план проведення тижня здоров’я.
5.Організувати спортивні змагання.
6.Провести місячник «Здо- ровий спосіб життя»
7.Моніторинг по виявленню обізнаності учнів з різними формами шкідливих звичок .
8.Підсумок моніторингу.
9.Проводити роз’яснювальну роботу щодо значення фізкультури і спорту для здоров’я людини; про роль здорового способу життя для людини.


Адміністрація

Медпрацівн.

Кл.керівники

Психолог


Вч.фізкультур.

Вчителі
ЗВР

Медпрацівн.

Вч.фізкульт.

Кл.керівники
Педагог-орган

Психолог
Психолог

ЗВР


ЗВР
Кл.керівники

Вч.фізкульт.


Вересень


Вересень-

Жовтень


Протягом року
І семестр


Жовтень

Лютий

Березень

Березень
Протягом року


Медичні довідки

Акти обстеження

Канцтовари


Спортивний інвентар
Техн.засоби

Література
Канцтовари

ЛітератураМедичні довідки

Акти

Відгуки учнів

План


Публікації

Відгуки учнів

Анкети

Звіт
Публікації