asyan.org
добавить свой файл
1
Охарактеризуйте рівномірний рух тіла по колу. Розкрийте поняття «лінійна швидкість рівномірного руху по колу», «період обертання» та «обертова частота».
1. Рівномірний рух по колу
2. Лінійна швидкість

Лінійна швидкість - це швидкість, яку має точка в даний момент часу при русі по криволінійній траєкторії. Вона cпрямована по дотичній до траєкторії в даній точці.

Кутова швидкість - величина, що характеризує швидкість обертання твердого тіла. Обертання з постійною кутовий швидкістю називається рівномірним.

У механіці при розгляді обертового руху аналогом циклічноїчастоти служить кутова швидкість.

Під час руху по колу швидкість у будь-якій точці траєкторії спрямована по дотичній до кола в цій точці.
3.  Період обертання і обертова частота

Період обертання — це фізична величина, що дорівнює проміжку часу, за який тіло, що рівномірно обертається, робить один оберт.

Обертова частота дорівнює кількості повних обертів за одну секунду.