asyan.org
добавить свой файл
1
Зміст
Вступ 3

1.Природно-економічна характеристика 6

2.Економіка в галузі рослинництва 16

3.Економіка в галузі тваринництва 22

4.Економіка в галузі технічних культур 25

5.Експортно-імпортний потенціал країни 27

Висновки 30

Список використаної літератури 32

Вступ
Сільське господарство - найважливіша галузь матеріального виробництва. Однак у чинність своїх специфічних особливостей, циклічності виробництва воно в умовах ринку займає особливе положення, що не дозволяє йому повною мірою й на рівних умовах брати участь у міжгалузевій конкуренції. Тому необхідний комплекс заходів, що забезпечують здійсненні стратегії аграрних і земельних перетворень і створення для ефективного функціонування сільськогосподарських товаровиробників таких умов, які щонайменше б дорівнювали умовам партнерів з агропромислового комплексу.

З погляду ринку, сільське господарство - насамперед виробник споживчих товарів, які задовольняють насущні потреби населення. Споживання продовольства має свої фізичні межі, після їхнього досягнення подальше збільшення витрат на продовольство відбувається за рахунок росту доданої вартості, тобто шляхом підвищення якості продуктів, більш глибокої їхньої переробки. Частка витрат на продовольство в загальних витратах споживачів нестабільна. Збільшення попиту на сільськогосподарську продукцію після досягнення певної межі споживання продовольства відбувається тільки за рахунок приросту населення, що у розвинених країнах, таких як Великобританія, не великий. Низький ріст попиту на продовольство вступає в протиріччя з підвищенням продуктивності праці в сільському господарстві й постійному збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції. Оскільки сільськогосподарське виробництво в значній мірі ізольовано від сигналів ринку за допомогою захисту й регулювання ринку, таке положення приводить до появи надлишків сільськогосподарської продукції. Проблему надлишків можна вирішувати шляхом або тривалого зберігання продукції, що вимагає значних витрат, або субсидування експорту на світовий ринок.

Великобританія відрізняється, навіть серед країн Західної Європи, малою долею населення (близько 2 %), зайнятого в сільському господарстві. Британське сільське господарство інтенсивне та комерційне, з високим рівнем механізації. Його підтримка спочатку національною політикою, а згодом і Єдиною сільськогосподарською політикою (ЄСП) ЄС, призвела до того, що продуктивність виробництва деякої сільськогосподарської продукції перевищила попит. Зайнятість в сільському господарстві поступово знизилася, а, із запровадження політики скорочення надлишків, ця тенденція, ймовірно, продовжуватиметься. Британський уряд вживає заходи, щоб створити можливості альтернативного працевлаштування в сільських областях, особливо в тих, що віддалені від міст.

Офіційна сільськогосподарська політика узгоджується з ЄСП і покликана поліпшити продуктивність, гарантувати стійкість ринку та забезпечити виробникам сприятливий рівень життя, а також, щоб гарантувати постачання товарів споживачам за прийнятну ціну. Щоб досягти цих цілей, ЄСП надає систему мінімальних цін для місцевих товарів і оподаткувань на імпорт, щоб підтримати внутрішні ціни. Експорту сприяють субсидії, які оплачують різницю між світовою ринковою ціною і ціною Європейського Союзу. Для деяких товарів, в особливості для яловичини і баранини, є додаткові платежі, які виплачуються безпосередньо виробникам. Більш сучасні політики включають квоти на молоко, сухопутні державні резерви і опору на ціновий механізм як регулятор.

Найголовніші сільськогосподарські культури — пшениця, ячмінь, овес, цукрові буряки, картопля і рапс. Значна частка пшениці, ячменю і рапсу використовуються для корму тварин, багато обробляється для людського споживання. Сполучене Королівство досягло високого рівня самостійності у виробництві основної сільськогосподарської продукції за винятком цукру і сиру.

Таким чином, метою даної курсової роботи є дослідження економіки сільського господарства Великобританії.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є сільське господарство у галузі рослинництва, тваринництва та технічних культур, а також імпортно-експортний потенціал країни.

Метою роботи зумовлено виконання таких завдань:

 • дати природно – економічну характеристику Великобританії;

 • розглянути економіку сільського господарства Великобританії в галузі рослинництва та технічних культур;

 • визначити особливості розвитку тваринництва у країні на сучасному етапі;

 • дослідити експортно-імпортний потенціал країни.

Під час вирішення поставлених завдань використовувалися загальнотеоретичні та економіко-статистичні методи: аналіз, синтез, узагальнення, статистичні порівняння показників. До спеціальних економічних методів дослідження, які використані при написанні роботи, належать економіко-статистичні та економіко-математичні методи, за допомогою яких був проведений комплексний аналіз статистичних даних, що характеризують стан та динаміку сільського господарства Великобританії; визначено взаємозв’язок економіки сільського господарства з окремими макроекономічними показниками. Крім того, застосовувалися прийоми спостереження, групування, класифікації та графічне зображення результатів.
1.Природно-економічна характеристика
Великобританія (повна назва - Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії) - острівна держава в Західній Європі, форма правління - конституційна монархія. Столицею Великобританії є Лондон.

Держава в Північно-Західній Європі, на Британських островах (острів Великобританія й північно-східна частина острова Ірландія, острів Мен і Нормандські острови), обмивається Атлантичним океаном і його морями. Площа країни складає 241 тис. км2.

Клімат Великобританії завдяки впливу Гольфстріму помірний океанічний, вологий, з м'якою зимою і прохолодним літом, сильними вітрами й туманами. Завдяки Північно - Атлантичній течії і теплим вітрам, що дмуть із Атлантичного океану, у Великобританії, як правило, м'яка зима.

Вырезано.

Для доставки полной версии работы перейдите по ссылке
Велика кількість ссавців, таких, як ведмідь, кабан й ірландський благородний олень, давно винищені на Британських островах у результаті інтенсивного полювання, а вовк був знищений як шкідник. Нині залишилося всього 56 видів ссавців. Благородний олень - найбільший представник ссавців - живе на височинах Корнуоллу, на Шотландських нагір'ях. Досить багато козуль, які зустрічаються на півночі від Йоркширу й на півдні Англії. У гірських районах живуть дикі кози. Серед дрібних ссавців зустрічаються заєць, кролик, куниця, видра, дикий кіт, велика кількість куріпок і диких качок. Із дрібних хижаків найбільш численні горностай і пещення, в Уельсі водяться тхори, а в горах Шотландії - дикі європейські кішки й американські куниці.

У ріках й озерах Шотландії багато лосося й форелі. У прибережних водах ловляться тріску, оселедець, пікшу. Різні види риб водяться у водах поблизу Британських островів: у поверхневих морських водах - вугільна риба, оселедець, у затоках й естуаріях річок - кілька, а поблизу берегів Керкуолського півострова з'являються сардини й скумбрія. Найважливіші промислові риби далеких і ближніх вод - тріска, пікша й мерлан.

Біля островів і прибережних скель Корнуоллу й Уельсу водитися сірий тюлень, а звичайний тюлень віддає перевагу узбережжям Шотландії, східним берегам Північної Ірландії й прилягаючим до них островам.

В Англії можна побачити більше 200 видів птахів, з яких більше половини прилітають із інших країн. На Британських островах постійно живе 130 видів птахів, включаючи безліч півчих. Найпоширенішими є горобці, зяблики, шпаки, ворони, зимородки, малинівки, синиці. Національний символ Англії - червоногруда зарянка. Мільйони птахів мігрують уздовж берегів Великобританії з півдня на північ і назад.

Великобританія складається із чотирьох адміністративно-політичних частин (історичних провінцій): Англії (у її склад входить 39 графств,
6 метрополітенських графств і Великий Лондон), Уельсу (у його складі
9 графств, 3 міста, і 10 міст-графств), Шотландії (складається з 32-х областей) і Північної Ірландії (входить 26 районів).1

Чисельність населення Великобританії за останнє сторіччя представлена наступними результатами перепису:

 • 1900 р. – 35,4059 чол.

 • 1949 р. - 50,3 млн. чол.

 • 1959 р. - 51,9 млн. чол.

 • 1976 р. - 55,9 млн. чол.

 • 1998 р. - 59,1 млн. чол.

 • 2004 р. – 59,8349 чіл.2

У 2009 року населення Великобританії становило близько
61,6123 млн. чол.3

Етнічний склад населення Великобританії має такий вигляд:

 • англійці - 81,5 %.

 • шотландці - 12,4 %.

 • ірландці - 2,4 %.

 • уельсці (або валлійці) - 1, 9%.

 • ольстерці – 1,8 %.4

Інші етнічні групи становлять дуже невисокий відсоток у Великобританії, непостійні й складно піддаються обліку.

Вырезано.

Для доставки полной версии работы перейдите по ссылке

Серед країн-членів ЄС за обсягом виробництва сільгосппродукції Великобританія посідає п'яте місце з обсягом виробництва в 2008р. 23,7 млрд. євро (18,8 млрд. ф. ст., 5,3% від загального виробництва ЄС)5, поступаючись Франції, Німеччини, Італії й Іспанії. Загальний обсяг випуску продукції тваринництва склав за той же період 13,0 млрд. євро
(10,3 млрд. ф. ст.), рослинництва - 8,7 млрд. євро (6,9 млрд. ф. ст.).

Експорт Великобританії за 2008 рік склав 468,7 млн. дол. Основними статтями експорту країни стали машини і устаткування, нафта і нафтопродукти, автомобілі, озброєння, хімічні продукти, медичні препарати, продовольство. Експортними партнерами Великобританії є: США − 14,2 %, Німеччина — 11,1 %, Франція — 8,1 %, Ірландія — 8 %, Нідерланди —
6,8 %, Бельгія −5,3 %, Іспанія −4,5 %, Італія −4,1 %.

Імпорт за 2008 рік склав 645,7 млн. дол. Великобританія імпортує готові промислові товари, машини і устаткування, сировину, метали, продукти харчування. Головними партнерами з імпорту можна визначити наступні держави: Німеччина −14 %, США − 8,6 %, Китай − 7,3 %, Нідерланди − 7,3 %, Франція − 6,9 %, Бельгія − 4,7 %, Норвегія − 4,7 %, Італія − 4,2 %. Великобританія є членом ВТО й ОЄСР6 .

2.Економіка в галузі рослинництва
В останні десятиліття в розвитку сільського господарства Великобританії значно підвищилися науково-технічний рівень і продуктивність, ставши частиною національного агропромислового комплексу. Неухильно росте забезпечення країни за рахунок місцевих ресурсів, причому за післявоєнний період воно підвищилося з 1/3 до 4/5. За умовами, що склалися в Європейському Союзі, за імпортовану продукцію доводиться платити дорожче в порівнянні з можливостями імпорту продовольства з колишніх колоній, що породжує постійні протиріччя між Великобританією та іншими членами Європейського Союзу.

Сільське господарство Великобританії в наш час - одне із найпродуктивніших і механізованих у світі.

Частка зайнятості в галузі становить 2 % від загальної зайнятості в країні. Загальна площа сільськогосподарських угідь - 58,3 млн. га (76 % всіх земель країни). У середньому на одну людину доводиться менше 0,5 га сільськогосподарських земель. Проте Великобританія виробляє більше 75 % сільськогосподарських продуктів, що споживаються населенням.

Вырезано.

Для доставки полной версии работы перейдите по ссылке

Приблизно половина фермерів орендують землю у великих лендлордів: в Англії й Уельсі тільки 40% фермерів господарюють на власній землі. Собівартість фермерської продукції дуже висока. Рентабельність ферм підтримується за рахунок урядових субсидій і виплат у відповідності із єдиної сільськогосподарською політикою ЄС і гарантованими цінами на деякі сільськогосподарські продукти.

Британське фермерство має потребу у високих закупівельних цінах, тому регулювання загального аграрного ринку в межах ЄС, установлення єдиних цін на сільськогосподарську продукцію негативно позначилися на економіці дрібних і середніх господарств. Зараз кілька тисяч із них перебувають на межі банкрутства.

До кінця червня 2007 р. виплати субсидій фермерам відповідно до Плану субсидування 2006 р. були реалізовані більш ніж на 96%. В 2007 р. була прийнята нова Програма розвитку сільських регіонів Англії, Уельсу, Шотландії й Північній Ірландії на 2007-2013 р., загальна сума цільового фінансування якої склала 2,7 млрд. євро.

В 2008р. план виплат субсидій фермерам у відповідності зі Схемою субсидування (Single Payment Scheme) був реалізований на 93,8%
(1,5 млрд.ф.ст. з передбачених 1,6 млрд.ф.ст.).

3.Економіка в галузі тваринництва
Природні умови Великобританії більше сприятливі для розвитку тваринництва. Тваринництво й рослинництво дають відповідно 65 й 35 % вартості сільськогосподарської продукції країни. Переважно тваринницькі господарства розташовані в західній, більш вологій частини Великобританії. Череди крупного рогатого скоту нараховують 13 млн. голів, овець - 36 млн. Поголів'я свиней 8 млн. голів. Вирощування домашнього птаха й виробництво яєць сконцентровані навколо основних центрів споживання (поголів'я птахів 130 млн.).

Основна галузь тваринництва - розведення високопродуктивної м'ясної й молочної худоби. Розвитку молочного напрямку сприяють наявність природних пасовищ і сінокосів, що на значній території використовуються цілорічно, а також високий попит на молочну продукцію. Значна частина молока, що виробляється у приміських зонах великих міст та агломерацій, реалізується у свіжому вигляді. На віддалених від міста молочних фермах молоко переробляють, що дає змогу транспортувати його на значні відстані. 

Різні породи традиційно розводяться в певних районах: з молочних на півдні Девону - червоні девонські корови, у Дорсеті - чорно-білі. Спеціально виведені м'ясні породи: герфордширська, шортхорн й абердин-ангус. За останні півтора століття продаж племінної худоби є важливою статтею доходу. І тепер, наприклад, найбільша череда корів герфордширської породи перебуває в СНД. Однак, великих втрат зазнало тваринництво Великобританії в 2001 році внаслідок захворювань худоби - спочатку губчатою енцефалопатією («коров'ячим сказом»), а потім ящуром.

Вырезано.

Для доставки полной версии работы перейдите по ссылке

5.Експортно-імпортний потенціал країни
У 2008 році за внутрішнім валовим продуктом (ВВП), що становив 2674 млрд. дол., Великобританія посіла 6-те місце у списку найбагатших країн світу. За ВВП на душу населення, що склав 36,6 тис. дол. / чол., Великобританія була також 31 серед найбагатших націй світу.

Великобританія є 9 найбільшим експортером у світі, експорт у
2008 році склав 464,9 млрд. дол. (згідно CIA World Factbook). До основного експорту Великобританії належать напої, хімікати, продовольство, паливо й тютюнові вироби. За статистикою 2008 року, країнами - партнерами були Сполучені Штати (13,9 %), Німеччина (11,5 %), Нідерланди (7,8 %), Франція (7,5 %), Ірландія (7,5 %), Бельгія (5,2%) та Іспанія (4,1 %).

Об’єднане Королівство імпортувало на суму 636 млрд. дол. імпортних товарів, серед яких чільне місце займають продукти харчування, паливо, устаткування й промислові товари. Провідними постачальниками Великобританії були Німеччина (13,1 %), США (8,7 %), Китай (7,5 %), Нідерланди (7,4 %), Франція (6,8 %), Норвегія (6 %), Бельгія (4,7%) та
Італія (4,1%). Великобританія є 6-м найбільшим імпортером серед націй у світі, торгівельний дефіцит у 2008 році склав 171,1 млрд. дол.

У цілому, міжнародна торгівля Великобританії становила
1,1 трлн. дол., або 41,2 % від загального ВВП (наприклад, у США міжнародна торгівля складає 25% ВВП, у Канаді - 59,5% ВВП).

У табл. наведені основні статті імпорту, експорту та баланс за сільськогосподарською продукцією. Наведені дані свідчать, що в за 2002 – 2007 роки спостерігалося збільшення експорту на продукцію рослинного походження (віскі, вино, пшеницю, зернові до сніданку), а також молочного напрямку (сири, молоко та вершки), та зниження товарів м’ясного напрямку (баранину та свинину). Великобританія імпортує велику кількість вина, що пояснюється незначними площами виноградників, вершкового масла, свинини, яловичини, баранини та яєць.

Таблиця 6

Експорт та імпорт сільськогосподарської продукції в 2002 – 2007 роках7

Товари, млн. ф. ст. /рік

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Віскі

 • імпорт

 • експорт

 • активний баланс


69,3

2315,6

2246,3


84,9

2412,5

2327,6


91,2

2301,2

2210,0


100,0

2417,1

2317,1


114,2

2526,6

2412,4


98,4

2876,8

2778,4

Вино

 • імпорт

 • експорт

 • активний баланс


2026,8

137,6

-1889,2


2192,2

142,0

-2050,2


2345,8

118,4

-2227,4


2355,7

128,6

-2227,1


2335,6

171,3

-2164,3


2567,5

208,7

-2358,8

Сир

 • імпорт

 • експорт

 • активний баланс


647,1

153,7

-493,4


743,9

179,4

-564,5


810,6

201,6

-609,0


853,8

219,5

-634,3


885,9

230,6

-655,3


930,3

241,3

-689

Яловичина

 • імпорт

 • експорт

 • активний баланс


457,3

18,1

-439,2


552,8

19,9

-532,9


611,0

20,1

-590,9


583,3

25,5

-557,8


624,6

92,1

-532,5


613,2

125,6

-487,6

Пшениця

 • імпорт

 • експорт

 • активний баланс


147,3

118,7

-28,6


118,0

292,0

174,0


93,4

207,8

114,4


135,0

198,8

63,8


133,0

190,8

57,8


208,2

231,2

23,0

Баранина

 • імпорт

 • експорт

 • активний баланс


228,0

142,6

-85,4


252,1

191,0

-61,1


283,1

189,0

-94,1


292,0

213,8

-78,2


282,0

232,7

-49,3


279,3

182,7

-96,6


Продовження таблиці 6

Товари, млн. ф. ст. /рік

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Свинина

 • імпорт

 • експорт

 • активний баланс


331,0

74,3

-256,7


464,0

65,0

-399,0


497,0

92,3

-404,7


590,1

104,2

-485,9


682,4

99,6

-582,8


670,4

88,2

-582,2

Зернові для сніданку

 • імпорт

 • експорт

 • активний баланс


75,7

254,9

179,2


75,8

276,2

200,4


91,6

278,6

187,0


98,6

297,5

198,9


95,1

307,3

212,2


115,1

313,6

198,5

Молоко і вершки

 • імпорт

 • експорт

 • активний баланс


31,4

110,1

78,7


29,9

167,7

137,8


33,8

140,2

106,4


36,2

172,8

136,6


46,0

178,3

132,3


52,6

183,0

130,4

Бекон, шинка

 • імпорт

 • експорт

 • активний баланс


568,5

30,6

-537,9


622,6

38,6

-584,0


547,9

34,4

-513,5


528,0

27,7

-500,3


550,2

25,8

-524,4


563,4

30,2

-533,2

Масло

 • імпорт

 • експорт

 • активний баланс


254,4

70,9

-183,5


281,1

75,0

-206,1


278,9

59,2

-219,7


309,5

73,2

-236,3


334,7

59,9

-274,8


228,6

66,2

-162,4

Яйця

 • імпорт

 • експорт

 • активний баланс


65,5

31,6

31,6


84,1

29,1

-55,0


85,6

32,8

-52,8


77,1

27,5

-49,6


91,3

24,4

-66,9


106,4

25,2

-81,2


Висновки
Великобританія на сьогоднішній день являє собою країну з високо розвинутою, сильною і незалежною економікою. Великобританія виділяється в сільському господарстві серед європейських країн тим, що в цьому секторі економіки в неї зайняте менш двох відсотків населення. При комерційній інтенсифікації врожаїв і високому рівні механізації по деяких позиціях обсяги агропромислового виробництва перевершили рівень попиту в країні. Поступово знижується рівень зайнятості в цій області. Щоб створити альтернативну роботу для людей у сільській місцевості, уряд починає спроби перекинути робочу силу в інші галузі. Площа землі, використовуваної в сільському господарстві (біля трьох чвертей усієї площі), теж зменшується, при цьому землі, придатні для вирощування злаків віддають під пасовища.

У Великобританії сільське господарство створює всього 1 % ВВП і забезпечує роботою близько 2% працездатного населення. Проте, воно покриває дві третини внутрішніх потреб у продуктах харчування. Британське сільське господарство високоефективне й тому має можливість експортувати великі обсяги продуктів харчування та сільськогосподарської продукції.

Останнім часом сільське господарство Великобританії скоротило свої позиції у виробництві ВВП, але проте воно покриває більшу частину потреб країни в продовольстві, відрізняється високою продуктивністю та інтенсивністю. Середній урожай пшениці становить 7,8 – 8,3 т / га.

В Англії більше 70%, а в Шотландії понад 90% сільськогосподарської землі перебуває в руках великих фермерів, розміри господарств яких перевищують 60 га кожне. Саме ці господарства дають основну товарну продукцію. У цілому ж переважають фермери, у господарствах яких обробляється менш 16 га. Найбільші господарства (понад 140 га) займають половину всієї орної землі й дають понад половину аграрної продукції.

Сільськогосподарське виробництво зростає в середньому на 3% у рік. Це найбільш істотний приріст серед країн з розвинутою економікою.

Основною галуззю сільського господарства Великобританії є тваринництво, що становить близько 65 % від всієї його продукції. У рослинництві значне місце займають технічні культури (буряк, ячмінь, овес). В останні роки зросло виробництво пшениці, у результаті чого внутрішні потреби в ній задовольняються практично повністю.

За такими продуктами, як пшениця, ячмінь, овес і картопля, обсяги виробництва перевищують споживання; яловичина, баранина, вовна, цукор та яйця знаходяться нижче обсягу споживання.

Таким чином, багато необхідних продуктів Великобританії доводиться ввозити з інших країн. Вона імпортує 4/5 вершкового масла, 2/3 цукру, половину пшениці й бекону, 1/4 споживаних у країні яловичини й телятини.

У наш час сільськогосподарське виробництво в Великобританії перебуває в стані спаду. Національний союз фермерів називає причинами спаду галузі високий курс фунта, збитки, заподіяні епідемією коров'ячого сказу і ящуру, бюрократизацію державного регулювання й важкий податковий тягар.

В основному, сільськогосподарська політика Великобританії відповідає Загальноєвропейській сільськогосподарській політиці ЄС, відповідно до якої в Європі, по-перше, діє єдиний ринок сільськогосподарської продукції;
по-друге, європейським виробникам сільськогосподарської продукції надаються переваги перед неєвропейськими й, по-третє, країни-члени ЄС беруть участь у фінансуванні цієї політики.

Список використаної літератури
1. Аткинсон Дэн. Последсвия эпидемии Коровьего бешенства на сельское хозяйство Великобритании. Agriculture, Britain, May, 2001.

2. Березная Н.А. Великобритания. - М., Международные отношения, 2004. - 157с.

4. Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського,
K. I. Ржепішевського. – К.: ЦУЛ, 2003.

5. Колесов В.П., Осьмова М.Н. Світова економіка. Економіка закордонних країн. - М.: МПСИ, ФЛІНТА, 2000 - с. 287.

6. Рунова Т.Г. Экономическая география с основами регионалистики: Учебное пособие (3-е изд., стер.). – М.: МГИУ. – 2007. – 184 с.

7. Родионова И. А., Бунакова Т. М. Экономическая география: Учебно-справочное пособие (8-е изд.). – М.: Московский лицей. – 2007. – 496 с.

8. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: Под ред. М.П.Ратановой. – М: Дрофа. 2004. - 576 с.

9. Симагин Ю. А. Территориальная организация населения: Учебное пособие. – М.: Дашков и К. – 2005. – 236 с.

10. Шепетилов А.А. Экономика стран Западной Европы. – К.: Высшая школа. – 2003. – 262 с.

11. Філіпенко А.С. Світова економіка. — К.: Либідь, 2003.

12. Хесин Е. Великобритания // Мировая экономика и международные отношения. - 2001. - №8. - С.98-108.

13. Інтернет-ресурси: www.export.by

13. Інтернет-ресурси: www.brittrade.com

14. Інтернет-ресурси: www.hm-treasury.gov.uk

15. Інтернет-ресурси: www.invest.uk.com

16. Інтернет-ресурси: www.lloydstsb.co.uk

17. Інтернет-ресурси: www.statistics.gov.uk

18. Інтернет-ресурси: www.theandersonscentre.co.uk

19. Annual Abstract of Statistics.

20. Monthly Digest of Statistics.

22. United Kingdom National Accounts - the Blue Book.

23. Інтернет-ресурси: www.direct.gov.uk.

24. Інтернет-ресурси: www.hm-treasury.gov.uk

25. Інтернет-ресурси: www.dti.gov.uk

26. Інтернет-ресурси: www.import-export.suite101.com

1 Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: Под ред. М.П.Ратановой. – М: Дрофа. 2004. - 576 с.

2 Симагин Ю. А. Территориальная организация населения: Учебное пособие. – М.: Дашков и К. – 2005. – 236 с.

3 Статистична служба Великобританії.

4 Шепетилов А.А. Экономика стран Западной Европы. – К.: Высшая школа. – 2003. – 262 с.

5 дані Eurostat

6 Родионова И. А., Бунакова Т. М. Экономическая география: Учебно-справочное пособие (8-е изд.). – М.: Московский лицей. – 2007. – 496 с.

7 Статистична служба Великобританії, березень 2009 р.