asyan.org
добавить свой файл
1
1. Назва установи.

Криворізький технічний університет
2. Реквізити установи.

м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ партз’їзду, 11,

телефон ( 0564 ) 23.24.25

факс ( 0564 ) 74.51.98

e-mail ktu@alba.dp.ua.
3. Керівник установи.

Вілкул Юрій Григорович

телефон ( 0564 ) 23.24.25.
4. Найменування проекту.

Технологічне та технічне забезпечення сухого збагачення слабомагнітної мінеральної сировини.
5.Актуальність.

Слабомагнітні залізні руди містять 35-38 % заліза, у тому числі до 8 % у формі магнетиту. Основними рудними мінералами є гематит, мартит і гідрооксиди заліза, а другорядним - магнетит. Масова частка рудних мінералів становить близько 56 % у тому числі гідрооксидів заліза до 10-11 %, магнетиту менш 3 %. Нерудні мінерали представленні силікатами й карбонатами. Мінерали знаходяться у різних структурних взаєминах. Установлено, що в слабомагнітних рудах магнетит входить у складі нерудних мінералів у кількості, що перевищує їхні магнітні властивості стосовно гематиту й мартиту, що у свою чергу знижує ефективність процесу поділу магнітними методами.

Існує дві технології збагачення слабомагнітних руд - мокра й суха. Перша технологія передбачає гравітаційну схему збагачення з використанням різниць у гравітаційних характеристиках рудних і нерудних мінералів, як дроблених, так і здрібнених руд. Гравітаційний процес збагачення може бути доповнений магнітним збагаченням на мокрих магнітних сепараторах з високоінтенсивним магнітним полем. Обов'язковою вимогою цієї технології є повний замкнутий цикл водообіг. Друга технологія (суха) має основний недолік - велике виділення пилу зі збагачувальних апаратів, що не дозволяє її використовувати в промисловості. Крім того, магнітні сепаратори для сухого збагачення мають громіздкі електромагнітні системи.

Тому розробка енерго- і ресурсозберегаючої сухої технології виробництва концентратів з окислених слабомагнітних залізних руд, заснованої на сучасних науково-технічних досягненнях переробки мінеральної сировини - є актуальним завданням.
6.Зміст.

Вивчення речового складу та технологічних властивостей слабомагнітних руд Кривбасу. Розробка гравітаційної, гравітаційно-магнітної технологій збагачення слабомагнітних руд. Розробка принципів конструювання магнітних, гравітаційно-магнітних апаратів для збагачення слабомагнітних руд. Випробовування конструктивних та технологічних рішень. Розробка пропозицій для виконання проекту промислової установки та розрахунку техніко-економічних показників переробки руди.
7.Рівень готовності.

Розроблено теоретичні принципи конструювання магнітних сепараторів для сухого збагачення окислених руд.
8.Термін реалізації. 2007 рік. Планується впровадження на ВАТ “Центральний ГЗК” м. Кривий Ріг, Новокриворізький ГЗК, КГЗКОР.
9.Очікувані результати.

Розроблена технологія після впровадження, наприклад, на секції збагачення ВАТ “Центральний ГЗК” м. Кривий Ріг потужністю 160 т/год з вхідної руди дозволить перероблювати додатково 1,3 млн. тон в рік слабомагнітних руд, які в теперішній час складають у відвалах ГЗК. Це збільшить виробництво залізорудної продукції комбінату на 0,5 млн. т/рік на загальну суму більш ніж 40 млн. грн.. Запропонована технологія включає стандартне існуюче на комбінаті технологічне устаткування з використанням розроблених гравітаційних, магнітних та гравітаційно–магнітних апаратів. Технологія збагачення енергоефективна, витрати електроенергії на 25-30% нижче ніж по діючій магнітній (Новокриворізький ГЗК), та магнітно–флотаційній (КГЗКОР) технологій за рахунок зменшення кількості стадій подрібнення з 3-х до 2-х.
10. Особа для контактів:

Начальник науково-дослідної частини Криворізького технічного університету, доктор технічних наук, професор Моркун Володимир Станіславович, телефон/факс: ( 0564 ) 26-24-07, e-mail: nik@tnet.dp.ua.