asyan.org
добавить свой файл
1
1. Громадянин Н., проходячи повз магазин телерадіол-техніки, помітив, що всередині виникла пожежа. Він одразу розбив вітрину і почав гасити вогонь. Чи має громадянин Н. нести відповідальність за умисне пошкодження чужого майна (вартість вітрини — 6 тис. грн.)?

- так, має;

- ні, не має, оскільки діяв у стані необхідної оборони;

- не має, оскільки діяв у стані крайньої необхідності;

- не має, оскільки діяв у стані уявної оборони.
2. На відміну від помилування, амністія:

- оголошується законом стосовно індивідуально визначеного кола осіб;

- здійснюється Президентом стосовно індивідуально визначеного кола осіб;

- здійснюється Президентом стосовно певної категорії осіб;

- оголошується законом стосовно певної категорії осіб.
3. Довічне позбавлення волі не застосовується щодо:

- жінок, які на момент скоєння злочину перебували у стані вагітності;

- жінок, які на момент винесення вироку перебували у стані вагітності;

- осіб у віці понад 65 років;

- усі відповіді правильні.
4. До складу об'єктивної сторони злочину входять:

- провина, мотив, мета;

- суспільні відносини, яким завдана шкода;

- дія, негативний наслідок, причинний зв'язок;

- усе зазначене
5. Громадянин П. вибив вікно і проник у будинок з метою вчинення крадіжки, однак почувши, що повертається господар, утік. Дії П. характеризуються як:

- замах на злочин;

- підготовка до злочину;

- добровільна відмова від вчинення злочину;

- крайня необхідність.
6. Позбавлення волі встановлюється строком від:

- 15 діб до 5 років;

- 3 місяців до 1 року;

- 1 року до 15 років;

- 1 року до 20 років.
7. Об'єктом такого злочину, як крадіжка, виступають:

- матеріальні речі, на які посягає злочинець;

- право власності;

- потерпілі громадяни;

- бажання збагатитися.
8. Василько, якому виповнилося 13 років, убив свою бабусю. Органи міліції відправили його до колонії виправного режиму на три роки. Чи правомірні дії органів міліції?

- так;

- ні;

- не повністю;

- потрібно було затримати на 30 діб.
9. Якщо неповнолітній до 14 років скоїв особливо тяжкий злочин, то:

- його буде притягнуто до відповідальності;

- його не буде притягнуто до відповідальності;

- його позбавлять волі терміном на 10 років;

- дочекаються виповнення 14 років і позбавлять волі.
10. Неповнолітній може відшкодовувати збитки, якщо досяг:

- 14 років;

- 13 років;

- 16 років;

- 12 років.

11. За загальним правилом кримінальна відповідальність неповнолітніх настає з:

- 15 років;

- 18 років;

- 16 років;

- 17 років.
12. Додатковим кримінальними покаранням є:

- конфіскація майна;

- арешт;

- штраф;

- обмеження волі.
13. Який вид кримінального покарання не існує в Україні:

- виправні роботи;

- штраф;

- конфіскація майна;

- смертна кара.
14. Процесуальною підставою до кримінальної відповідальності є:

- фактичний строк суду;

- скоєний злочин;

- обвинувальний вирок суду;

- інкогніто
15. Одним із видів юридичної відповідальності є:

- державна відповідальність;

- кримінальна відповідальність;

- шкільна відповідальність;

- сімейна відповідальність.
16. Умисна спільна участь кількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину — це:

- стадії скоєння злочину;

- замах на злочин;

- організація злочину;

- співучасть у злочині.
17. Вкажіть три стадії розвитку злочинної діяльності:

- підготовка до злочину, замах на злочин, закінчений злочин;

- підготовка до злочину, замах на злочин, незакінчений злочин;

- співучасть у злочині, замах на злочин, закінчений злочин;

- співучасть у злочині, замах на злочин, незакінчений злочин;
18. Етап підготовки скоєння злочинів із прямим умислом — це:

- можливості скоєння злочину;

- замах на злочин;

- стадії скоєння злочину;

- співучасть у злочині.
19. Стан людини, коли вона розуміє характер і значення своїх дій та може керувати ними, — це:

- неосудність;

- юридичні критерії;

- осудність;

- юридична відповідальність.
20. Фізична осудна особа, що на момент скоєння злочину досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, це:

- суб'єкт злочину;

- об'єкт злочину;

- критерій злочину;

- вольовий елемент.

21. До об'єктивної сторони злочину не належать:

- умови місця;

- умови часу;

- знаряддя;

- умови пори року
22. Предметом злочинного посягання не є:

- гаманець;

- вулиця;

- шапка;

- око
23. Предмети, на які спрямоване злочинне діяння, — це:

- об'єкти злочинного посягання;

- суб'єкти злочинного посягання;

- додаткове посягання;

- засоби злочинного посягання.
24. Які є види об'єктів злочину?

- металеві;

- державні;

- службові;

- родові.
25. Скільки груп ознак включає склад злочину?

- 7;

- 4;

- 3;

- 5.
26. Система встановлених кримінальним законом об'єктивних і суб'єктивних ознак, які визначають певне суспільно небезпечне діяння як конкретний злочин, — це:

- склад злочину;

- список злочину;

- об'єкт злочину;

- суб'єкт злочину.
27. Певна особа не передбачила можливості настання негативних наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити. Це називається:

- умисним злочином;

- суспільною протиправністю;

- злочинною самовпевненістю;

- злочинною недбалістю.
28. За особливо тяжкий злочин карають позбавленням волі на строк:

- понад 10 років;

- на довічне ув'язнення;

- понад 5 років;

- до 20 років.
29. Яких видів злочинів не існує?

- недопустимої тяжкості;

- особливо тяжких;

- середньої тяжкості;

- невеликої тяжкості.
30. Свідомий вольовий вчинок людини, виражений у конкретній дії або бездіяльності — це:

- крадіжка;

- обвинувачення;

- злочин;

- наклеп.

31. Скільки розділів має Кримінальний кодекс України?

- 20;

- 21;

- 24;

- 2.
32. Вкажіть, що не входить до загальних ознак злочину.

- кримінальна протиправність;

- суспільна небезпечність;

- винність;

- загроза світу.
33. Право екстериторіальності — це:

- право на ввіз товарів;

- дипломатичний імунітет;

- право на вивіз товарів;

- право на громадянство цієї країни.
34. Які особи не несуть відповідальності за злочин, скоєний на території України?

- громадяни України;

- іноземці;

- особи без громадянства;

- недієздатні.
35. Який принцип дії кримінального закону в просторі?

- місцевий;

- дипломатичний;

- територіальний;

- державний.
36. Основним джерелом кримінального права є:

- Кримінальний кодекс України

- Кодекс про кримінальні правопорушення;

- злочинне законодавство;

- вирок суду.
37. Система правових норм, що визначають, які діяння є злочинами і які міри покарання належить застосовувати до осіб, що їх скоїли, — це:

- адміністративне право;

- цивільне право;

- приватне право;

- кримінальне право.
38. Дівчина подає заяву до міліцейського відділку про крадіжку майна з її квартири. Які права дівчини порушені в цьому випадку?

- недоторканість житла;

- право на захист;

- відшкодування збитків;

- право на обшук і затримання потерпілої.
39. Хлопця затримала міліція. Його тримали під вартою 3 дні, не повідомивши мотиви арешту. Якими правами має користуватися хлопець?

- правом на життя;

- правом оскарження цього у суді;

- правом на вільне листування;

- правом на недоторканість житла.
40. Чи діє в Україні право на позбавлення людини життя, якщо вона скоїла злочин?

- так;

- у деяких випадках;

- ні;

- частково.

41. Конституція України гарантує, що ніхто не може бути заарештованим або перебувати під вартою інакше як за...

- юридичним договором;

- довірою держави;

- рішенням суду;

- спеціальною вказівкою.
42. Презумпція невинності означає: ніхто не може бути визнаним винним...

- окрім як за добровільного зізнання;

- до повноліття;

- взагалі;

- окрім як за рішенням суду.
43. Що таке кримінальне право України як галузь права?

- це система юридичних норм, які встановлюють систему і види покарань, що можуть бути призначені особам, які вчинили злочин;

- сукупність кримінально-правових поглядів, ідей,понять, теорій про злочин і покарання;

- це сукупність правових норм, що визначають підстави та принципи кримінальної відповідальності, встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання можуть бути призначені особам, які їх вчинили, та підстави й умови звільнення від кримінальної відповідальності і покарання;

- все зазначене — правильно.
44. Що є фактичною підставою до кримінальної відповідальності?

- вчинення особою суспільно небезпечного діяння;

- вчинення суспільно небезпечного діяння, що містить склад злочину;

- виявлення наміру вчинити злочин;

- посягання на права і свободи людини.
45. Термін «бездіяльність» означає:

- що особа, яка вчиняє злочин, не передбачає шкідливість своєї поведінки;

- утримання особи від покладених на неї обов'язків при можливості їх виконати;

- утримання особи під наглядом держави;

- утримання особи від будь-яких дій, які вона могла виконати.
46. Стадії злочину — це:

- певні етапи злочину;

- ознаки злочину;

- злочинні наміри;

- структурний елемент складу злочину.
47. Склад злочину — це:

- сукупність ознак, за допомогою яких можна злочин відрізнити від інших правопорушень;

- сукупність злочинних угрупувань на території країни;

- сукупність встановлених кримінальним законом об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують суспільно небезпечне діяння як злочин;

- суспільно небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом.
48. Які з перерахованих обставин пом'якшують кримінальну відповідальність?

- алкогольне сп'яніння;

- стан афекту;

- злочин, скоєний групою осіб;

- злочин, скоєний на замовлення.
49. Назвіть ознаку, за якою тілесне ушкодження визнається середньої тяжкості:

- заподіяння сильного фізичного болю шляхом нанесення побоїв, тортури чи інші насильницькі дії:

- значна стійка втрата працездатності менш ніж на одну третину;

- необхідність отримання лікарняного листа;

- втрата функцій будь-якого органу.

50. Під час полювання громадянин Вопалюк, порушуючи встановлені правила, зробив кілька пострілів. Одним пострілом був поранений громадянин Овчаренко, який перебував на лінії вогню. Слідчий кваліфікував дії Вопалюка як замах на необережне вбивство. Чи правильним є рішення слідчого?

- так;

- ні;

- ні, тому що Овчаренко залишився живим:

- так, за умови, якщо поранений був життєво важливий орган.
51. Об'єкт злочину — це (вкажіть найбільш точну відповідь)

- суспільні відносини, врегульовані кримінально-правовими нормами;

- суспільні відносини, що виникають у боротьби із злочинністю;

- цінності, взяті під охорону законом;

- сукупність суспільних відносин, що охороняються кримінальним законом.
52. Предмет злочину — це (вкажіть найбільш точну відповідь)

- матеріальний предмет, з приводу якого або шляхом дії (впливу) на який вчиняється злочин;

- цінності, взяті під охорону законом;

- матеріальні речі, якими безпосередньо завдається або може бути завдана істотна шкода суспільним відносинам;

- грошові засоби або майно, придбане свідомо незаконним шляхом.
53. Матеріальні речі, якими безпосередньо завдається або може бути завдана істотна шкода суспільним відносинам, взятим під охорону кримінальним законом, — це:

- об'єкт злочину;

- предмет злочину;

- злочинні наслідки;

- засоби злочину.
54. Потерпілою не визнається особа, якій:

- злочином може бути заподіяно моральної, фізичної або майнової шкоди;

- злочином заподіяно моральної шкоди;

- злочином заподіяно фізичної або майнової шкоди;

- злочином заподіяно моральної, фізичної і майнової шкоди.
55. Умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства, — це:

- бандитизм;

- тероризм;

- хуліганство;

- розбій.
56. Напад з метою заволодіння особистим майном громадян, поєднаний з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, — це:

- розбій;

- грабіж;

- крадіжка;

- шахрайство.
57. Таємне викрадення особистого майна громадян — це:

- розбій;

- грабіж;

- крадіжка;

- шахрайство.
58. Озброєний напад з метою заволодіння майном фізичних чи юридичних осіб, поєднаний з насильством, небезпечним для життя і здоров'я людей — це:

- розбій;

- грабіж;

- крадіжка;

- шахрайство.
59. Що є основною підставою до кримінальної відповідальності?

- факт злочину;

- склад злочину;

- ознаки злочину;

- наслідки злочину.
60. З якого віку наступає кримінальна відповідальність за вчинення шкоди, що спричинила аварію поїзда?

- з 14 років;

- з 15 років;

- з 16 років;

- з 18 років.
61. Правомірний захист від суспільно небезпечного замаху шляхом нанесення шкоди нападникові — це...

- крайня необхідність;

- необхідна оборона;

- затримання злочинця;

- припинення злочину.
62. Шкідливе діяння, яке підпадає під дії кримінального права, але скоєне з метою запобігання загрози державним чи суспільним інтересам, особистим правам, свободам громадян, якщо ця небезпека не могла бути відвернена іншими засобами і шкода від цього діяння менша, ніж та, якій запобігали, — це:

- крайня необхідність;

- необхідна оборона;

- затримання злочинця;

- припинення злочину.
63. Якщо особа внаслідок психічного захворювання не може усвідомлювати свої дії, вона вважається:

- непідсудною;

- неосудною;

- безвідповідальною;

- не засудженою.
64. За скоєння злочину середньої тяжкості особою, якій не виповнилося 16 років, передбачається:

- направлення до спеціального навчального закладу;

- направлення до колонії суворого режиму;

- не передбачено покарань;

- направлення до виховної трудової колонії для неповнолітніх.
65. Наклеп — це:

- приниження честі і гідності особи, виражене в непристойній формі;

- поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу;

- привселюдна образа іншої особи;

- повідомлення органів правопорядку про можливе правопорушення.
66. Серед нижченазваних злочинів оберіть той, який може бути вчинений тільки у певний спосіб:

- умисне вбивство;

- крадіжка;

- умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження;

- захоплення заручників.
67. Вкажіть необхідні ознаки об’єктивної сторони матеріальних складів злочину:

- будь-які наслідки;

- місце, час, спосіб вчинення злочину;

- мотив злочину;

- суспільно-небезпечне діяння.

68. Позначте обов'язкову ознаку об'єктивної сторони злочину.

- знаряддя і засоби злочину;

- спосіб скоєння злочину;

- діяння;

- місце, час скоєння злочину.
69. Спільними правами для підозрюваного, свідка і потерпілого є:

- право заявляти відводи;

- право мати захисника;

- право відмовитися давати показання щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів;

- право подавати скарги на дії слідчого.
70. Для кримінальної відповідальності причинний зв’язок між суспільно-небезпечним діянням та суспільно-небезпечним наслідком з:

- завжди очевидний;

- причинний зв’язок потребує глибокого аналізу;

- завжди безсумнівний;

- причинного зв’язок взагалі може не бути між діяннями та наслідком;
71. Розташуйте у правильній послідовності зростання обсягу дієздатності фізичних осіб:

А) право самостійного придбання нерухомості;

Б) право самостійно приймати рішення про вступ до дитячої організації;

В) право самостійно укласти трудовий договір;

Г) право самостійно укласти договір банківського вкладу.

- Г, В, А, Б;

- В, А, Б, Г;

- Б, Г, В, А;

- А, Б, Г, В.
72. Позначте злочин проти власності, який не характеризується корисливим мотивом.

- крадіжка;

- умисне знищення або пошкодження майна;

- вимагання;

- розбій.
73. Не є свідомим і вольовим вчинком людини у формі дії така обставина, що виключає зло чинність діяння, як:

- необхідна оборона;

- крайня необхідність;

- діяння, пов'язане з ризиком;

- непереборний фізичний примус.
74. Несхожість мети і мотивів співучасників злочину може впливати в деяких випадках на:

- кваліфікацію злочину;

- визначення форми співучасті;

- визначення форми вини кожного із співучасників;

- визначення ступеня вини кожного із співучасників.
75. Суспільно-небезпечні наслідки залежать:

- від знаряддя вчинення злочину;

- від дії третіх осіб;

- від стихійних сил природи;

- від техніки (технічних механізмів).
76. З 18 років настає:

- адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство і повна матеріальна відповідальність;

- кримінальна відповідальність за хуліганство та дисциплінарна відповідальність за прогул;

- кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та повна матеріальна відповідальність;

- договірна цивільна відповідальність та адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство.

77. Вкажіть дії, що характеризують об’єктивну сторону підробки грошей з метою збуту:

- знищення або заміна водяних знаків;

- підробка національної валюти;

- виготовлення підроблених грошей;

- перевезення білетів державної лотереї.
78. Вкажіть ознаки що, характеризують злочинну організацію:

- створення її з метою вчинення тяжкого злочину;

- напад на підприємства чи установи;

- наявності певної кількості членів та керівника;

- напад на окремих громадян.
79. Розташуйте нижченаведені кваліфіковані склади грабежу в правильній послідовності за принципом зменшення ступеня тяжкості злочину:

А) грабіж, вчинений у великих розмірах;

Б) грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства;

В) грабіж, вчинений організованою групою;

Г) грабіж, поєднаний із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище,або який завдав значної шкоди потерпілому.

- Б, В, Г, А;

- Г, Б, А, В;

- А, Г, В, Б;

- В, А, Г, Б.
80. В яких випадках закон має зворотну дію:

- якщо закон усуває злочинність діяння;

- якщо закон встановлює караність;

- якщо закон новий відміняє діючий.