asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

4. Проектування пальових фундаментів.
Необхідно запроектувати пальові фундаменти під стіну по осі 1.Стіна передає на 1м довжини на рівні поверхні землі навантаження N=160кН.

 1. Визначаємо несучу здатність палі за формулою (8) СНиП 2.02.03-85 як для висячої забивної палі:де коефіцієнт умов роботи палі в грунті, і рівний 1.

коефіцієнт умови роботи під нижнім кінцем палі, визначається з табл.3 СНиП 2.02.03-85, .

розрахунковий опір грунту під нижнім кінцем палі, визначається за властивостями грунту під нижнім кінцем палі та глибиною занурення нижнього кінця палі від поверхні грунту. .

Площа поперечного перерізу палі:

А=0,3∙0,3=0,09м2;

периметр поперечного перерізу палірозрахунковий опір грунту на бічній поверхні палі на всій її довжині у грунті.

Значення визначаємо у табличній формі.

=-419,7кН. 1. Визначаємо допустиме навантаження на палю по грунту, виходячи з виразу (2) СНиП 2.02.03-85

де

коефіцієнт надійності, приймається за пунктом 3.10 СНиП 2.02.03-85, і при визначенні несучої здатності палі за розрахунками дорівнює 1,4.G=(0.5*0.5*1.0)25*1.1=7.56kH

Де 1,1-коефіцієнт надійності для важкого бетону.

Оскільки l=0.4=6d=6*0.3=1.8м,то остаточно приймаємо l =1.8м.

Необхідно запроектувати пальові фундаменти під стіну по осі 2.Стіна передає на 1м довжини на рівні поверхні землі навантаження N=211кН.

1.Визначаємо несучу здатність палі за формулою (8) СНиП 2.02.03-85 як для висячої забивної палі:де коефіцієнт умов роботи палі в грунті, і рівний 1.

коефіцієнт умови роботи під нижнім кінцем палі, визначається з табл.3 СНиП 2.02.03-85, .

розрахунковий опір грунту під нижнім кінцем палі, визначається за властивостями грунту під нижнім кінцем палі та глибиною занурення нижнього кінця палі від поверхні грунту. .

Площа поперечного перерізу палі:

А=0,3∙0,3=0,09м2;

периметр поперечного перерізу палірозрахунковий опір грунту на бічній поверхні палі на всій її довжині у грунті.

Значення визначаємо у табличній формі.

=-419,7кН.2.Визначаємо допустиме навантаження на палю по грунту, виходячи з виразу (2) СНиП 2.02.03-85

де

коефіцієнт надійності, приймається за пунктом 3.10 СНиП 2.02.03-85, і при визначенні несучої здатності палі за розрахунками дорівнює 1,4.G=(0.5*0.5*1.0)25*1.1=7.56kH

Де 1,1-коефіцієнт надійності для важкого бетону.

Оскільки l=0.4=6d=6*0.3=1.8м,то остаточно приймаємо l =1.8м.

Пальові фундаменти для колони К-1 проектуємо в наступному порядку:

 1. Вибираємо вид палі за матеріалом, за формою, за способом занурення. Приймаємо залізобетонну забивну призматичну палю квадратного перерізу.

 2. Вибираємо спосіб занурення палі в ґрунт. Приймаємо занурення дизель-молотом.

 3. Визначаємо глибину закладення ростверку, враховуючи конструктивні особливості будівлі та ростверка, приймаємо глибину закладення ростверка .

 4. Визначаємо вид защемлення палі в ростверку. Так як у нас відсутні позацентрові сили, приймаємо жорстке защемлення палі в ростверку.

 5. Виходячи з інженерно-геологічних умов будівельного майданчика та величини і характеру навантажень назначаємо глибину заглиблення нижнього кінця палі у грунт і визначаємо розміри палі. Приймаємо 3-метрову палю перерізом 30х30, марка палі С.130.30. Приймаємо занурення палі нижнім кінцем в ІГЕ-4 не менше 1м.

 6. Визначаємо несучу здатність палі за формулою (8) СНиП 2.02.03-85 як для висячої забивної палі:де коефіцієнт умов роботи палі в грунті, і рівний 1.

коефіцієнт умови роботи під нижнім кінцем палі, визначається з табл.3 СНиП 2.02.03-85, .

розрахунковий опір грунту під нижнім кінцем палі, визначається за властивостями грунту під нижнім кінцем палі та глибиною занурення нижнього кінця палі від поверхні грунту. .

Площа поперечного перерізу палі:

А=0,3∙0,3=0,09м2;

периметр поперечного перерізу палірозрахунковий опір грунту на бічній поверхні палі на всій її довжині у грунті.

Значення визначаємо у табличній формі.
=-419,7кН
Тоді несуча здатність палі 1. Визначаємо допустиме навантаження на палю по грунту, виходячи з виразу (2) СНиП 2.02.03-85

де

коефіцієнт надійності, приймається за пунктом 3.10 СНиП 2.02.03-85, і при визначенні несучої здатності палі за розрахунками дорівнює 1,4.

 1. Визначаємо допустиме навантаження на палю перерізом 30х30 за матеріалом палі: 1. Порівнявши P та Pm для подальших розрахунків беремо менше з них.

кН;

 1. Визначаємо кількість паль у фундаменті:

13. Проектуємо пальовий фундамент враховуючи, що відстань між осями

забивних залізобетонних паль паль повинна бути не менше 3d (d- діаметр або сторона палі )

12. Визначаємо граничні навантаження на крайні палі за виразом:де вага розтверка у нашому випадку вона складається з ваги підколонника та ваги фундаментної плити.вага грунту на обрізі фундаментаТодіЗгідно з цими розрахунками всі палі в ростверку працюють на стискаюче навантаження, жодне з яких не перевищує допустимого.

 1. Підбираємо дизель-молот для занурення паль.

Виходячи з прийнятого в проекті розрахункового навантаження допустиме на палю визначається мінімальна енергія Э за формулою:де розрахункове навантаження на палю,

;;

;

Далі за таблицями технічних характеристик молота приймаємо такий молот, енергія удара якого відповідає мінімальній. Приймаємо трубчатий дизель-молот С996и (енергія удара 27 кДж). Далі виконуємо перевірку придатності прийнятого молота за умовою:

;

де розрахункова енергія удару;

повна вага молота, ;

вага палі, наконечника і підбабки, .

.

Для дизель-молотів розрахункова енергія удару приймається:

для трубчастих

;

де вага ударної частини молота, ;

фактична висота падіння ударної частини, .

;Отже, обраний дизель-молот для занурення паль придатний.


<< предыдущая страница