asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
1. Інженерно-геологічні умови будівельного майданчика

На вільному від забудови майданчику розмірами 80*180м. у м. Дніпропетровську було пробурено 3 свердловини глибиною13.8-15.1м. Відібрано проби грунтів і проведено лабораторні дослідження з грунтом. Було встановлено 5 інженерно-геологічних елементів. Розглянемо кожний з них і дамо оцінку інженерно-геологічним умовам будівельного майданчика.

ІГЕ-1 –рослинний шар, товщиною 0,5 м.

ІГЕ-2( ґрунт № 82 ) – зв’язний грунт, товщиною 3.0 – 4.8 м.

Дані лабораторних досліджень наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.
грун-

ту

Фізико-механічні характеристики ґрунту


ρs,

г/см3


ρ,

г/см3


W,

%


WL,

%


WР,

%


Е,

мПа


φ,

град.


с,

кПа

Відносне просідання εsl

при тиску р, кПа

100

200

300

82

2,76

1,43

8,0

28,0

16,5

-

19

28

0.077

0.099

0.106

Визначимо похідні характеристики грунту:

- число пластичності:

Ip = WL – WР = 28.0 – 16.5 = 11.5 %. Згідно з ДСТУ Б В.2.1-2-96 глинистий грунт з числом пластичності Ip = 11.5 % називається суглинком;

- показник текучості:

IL = = = -0.73.

Суглинок з показником текучості IL =-0.73 знаходиться у твердому стані;

- коефіцієнт пористості:

е = ( 1+W ) – 1 = ( 1 + 0,08 ) – 1 = 1,08.

- коефіцієнт водонасичення:

Sr = = = 0,2.

Повна назва грунту - суглинок твердий просідаючий.

ІГЕ-3 – глинистий грунт, товщиною 6,9– 7,1 м.

Дані лабораторних досліджень наведені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2.
грун-

ту

Фізико-механічні характеристики ґрунту


ρs,

г/см3


ρ,

г/см3


W,

%


WL,

%


WР,

%


Е,

мПа


φ,

град.


с,

кПа

Відносне просідання εsl

при тиску р, кПа

100

200

300

83

2,74

1,79

17,0

34,0

18,0

-

22

16

0,005

0,006

0,011


Визначимо похідні характеристики грунту:

- число пластичності:

Ip = WL – WР = 34 – 18 = 16 %. Згідно з ДСТУ Б В.2.1-2-96 глинистий грунт з числом пластичності Ip = 16 % називається суглинком;

- показник текучості:

IL = = =-0,06

Суглинок з показником текучості IL =-0.06 знаходиться у твердому стані;

- коефіцієнт пористості:

е = ( 1+W ) – 1 = ( 1 + 0,17 ) – 1 = 0,79.

- коефіцієнт водонасичення:

Sr = = = 0,58.

Оскільки найбільше відносне просідання , то грунт відноситься до просідаючих.
Повна назва грунту - суглинок твердий просідаючий.

ІГЕ-4 – глинистий грунт, товщиною 1,2– 1,4 м.

Дані лабораторних досліджень наведені в табл. 1.3.

Таблиця 1.3.
грун-

ту

Фізико-механічні характеристики ґрунту


ρs,

г/см3


ρ,

г/см3


W,

%


WL,

%


WР,

%


Е,

мПа


φ,

град.


с,

кПа

Відносне просідання εsl

при тиску р, кПа

100

200

300

92

2,75

1,87

17,0

46,0

22,0

21

19

52

-

-

-


Визначимо похідні характеристики грунту:

- число пластичності:

Ip = WL – WР = 46 – 22 = 24 %. Згідно з ДСТУ Б В.2.1-2-96 глинистий грунт з числом пластичності Ip = 24% називається глиною;

- показник текучості:

IL = = =-0,2

Суглинок з показником текучості IL =-0.2 знаходиться у твердому стані;

- коефіцієнт пористості:

е = ( 1+W ) – 1 = ( 1 + 0,17 ) – 1 = 0,72.

- коефіцієнт водонасичення:

Sr = = = 0,64.
Повна назва грунту - глина тверда.

ІГЕ-5 – глинистий грунт, товщиною 6,6– 8,1м.

Дані лабораторних досліджень наведені в табл. 1.4.

Таблиця 1.4.
грун-

ту

Фізико-механічні характеристики ґрунту


ρs,

г/см3


ρ,

г/см3


W,

%


WL,

%


WР,

%


Е,

мПа


φ,

град.


с,

кПа

Відносне просідання εsl

при тиску р, кПа

100

200

300

119

2,73

2,00

29,2

53,2

31,3

20

19

53

-

-

-


Визначимо похідні характеристики грунту:

- число пластичності:

Ip = WL – WР = 53,2 – 31,3 = 21,9 %. Згідно з ДСТУ Б В.2.1-2-96 глинистий грунт з числом пластичності Ip = 21,9% називається глиною;

- показник текучості:

IL = = =-0,09

Суглинок з показником текучості IL =-0.09 знаходиться у твердому стані;

- коефіцієнт пористості:

е = ( 1+W ) – 1 = ( 1 + 0,29 ) – 1 = 0,76.

- коефіцієнт водонасичення:

Sr = = = 1,00.

Повна назва грунту - глина тверда.

Міцнісні характеристики грунтів (кут внутрішнього тертя і питоме щеплення С). Лабораторією даються як нормативні. Для проведення розрахунків необхідно мати розрахункові характеристики і С.

Будь-яка розрахункова характеристика визначається за виразом:

,

де - нормативне значення характеристики;

- коефіцієнт надійності для грунту. Для розрахунку за II гр. граничних станів , для розрахунків за I гр. граничних станів;

- для питомого зчеплення;

- для кута внутрішнього тертя глинистих грунтів;

- для кута внутрішнього тертя пісків;

- для питомої ваги грунту.

ІГЕ-2:

кН/м3; кН/м3;

;

кПа; кПа .

ІГЕ-3:

кН/м3; Н/м3;

; ;

кПа; кПа .

ІГЕ-4:

кН/м3; кН/м3;

; ;

кПа; кПа .
ІГЕ-5:

кН/м3; кН/м3;

; ;

кПа; кПа .

Дані лабораторних досліджень і дані наших розрахунків заносимо в табл.1.5.

Визначення типу ґрунтових умов за просіданням

Для визначення типу ґрунтових умов за просіданням визначимо можливе просідання про сідаючої товщі від власної ваги при його змочуванні до для цього визначимо вологість замоченого грунту і його питому вагу :

Для ІГЕ-2:

;

.

Для ІГЕ-3:

;

.

До визначення типу ґрунтових умовІГЕ

Назва грунту

Товщ. ІГЕ,м

Питома вага замоченого грунту кН./м3

Товщина розрахункового шару hi, м.кПакПам.м.


ІГЕ-2


Суглинок твердий просідаючий


5,3


17,38

2,0

34,76

17,38

0

0

0,000

2,0

69,52

52,14

0,000

1,3

92,11

80.81

0.037

0.048


ІГЕ-3Суглинок твердий просідаючий


7,1


18,65

2,0

129,41

110.76

0.049

0.098

2,0

166,71

148.06

0.05

0.1

2,0

204,01

185.36

0.051

0.102

1,1

224,52

214.26

0.053

0.106

0.454


ІГЕ-2 ІГЕ-3


Інженерно-геологічний розріз 1-1следующая страница >>