asyan.org
добавить свой файл
1
2008/09 н.р.
Екзаменаційний білет з математики, 7 клас.

Геометрія

1 рівень. 1.Обчисліть ( по 1 балу)2. При яких значеннях змінної вираз не існує ( 1 бал).

3. Знайти площу трикутника, який відтинає лінійна функція від осей координат. (1 бали)

4. Катет АС = 12см. Знайти довжину бісектриси кута В, якщо (3 бали)

5. Відомо, що функція задана у виді Знайти (1 бали)

6.Розкласти на множники: (по 1 бали)

7. Розв’язати рівняння (по 2 бали)

8. Дано Знайти (2 бали)

2. рівень.9. У 10% розчин солі додали 150 г солі й одержали 20% розчин. Знайти початкову масу розчину. (3 бали)

10. Побудувати ГМТ , що задовольняють рівняння (3 бали)

11. У рівнобедреному трикутнику АВС кут при вершині , АВ=АС, ВL- бісектриса кута АВС, СN – бісектриса кута при вершині С, вказані бісектриси перетинаються в точці М. Знайти периметр трикутника АВС, якщо ВМ=а, МL=в. (4бали)

3 рівень.12. Катер, рухаючись за течією, обігнав пліт і через 40 хв. після цього зупинився для стоянки. Через год. катер вирушив в тому ж напрямку і через годину знову обігнав той же пліт. Знайти швидкість течії річки, якщо катер рухався за течією з швидкістю 12 км/год. (4 бали)

13 У чотирикутнику АВСD сторона ВС паралельна стороні АD, сторона АВ паралельна стороні DС. Бісектриси кутів А і D перетнули сторону ВС в точках М та К. Знайти сторони чотирикутника, якщо його периметр 90см і ВМ: MK:KC= 4:3:4. ( Розглянути різні випадки розташування М і К).

(5 балів).
Екзаменаційний білет з математики, 7 клас.

Алгебра

Перший рівень.


 1. У Петрика 45 коп., що складає від суми грошей Олексія. Скільки грошей у Олексія?

 2. Знайти НСД чисел а і в, де а=112, в=168.

 3. Відомо, що число кратне 5 і 9. Знайти цифри х та у.

 4. Знайти невідомий член пропорції

 5. Від якого числа відняли спочатку 0,3 його, а потім – 0,4 остачі, після чого залишилось 147. Знайти число.

 6. Розв’язати рівняння

 7. Обчислити

 8. Якою цифрою закінчується число:

 9. Як зміниться частка, якщо ділене поділити на ,а дільник помножити на

 10. Переднє колесо екіпажу має по колу 225 см, а заднє 325. Яку найменшу відстань повинен проїхати екіпаж, щоб і переднє і заднє колесо обернулись цілу кількість раз?

Другий рівень.
11. Батько отримав премію і 450 гривень витратив на подарунок сину, що складає від отриманої суми. 40% від суми, що залишилась він купив подарунок жінці. Яка сума грошей залишилась у батька після покупок?

12. Обчислити

13.У пакеті лежали яблока. Спочатку з нього взяли половину всіх яблук без трьох, а потім остачі. Після цього залишилось 18 яблук. Скільки було яблук у пакеті?

Третій рівень.
14. У сплаві міді й олова масою 12 кг міститься 40% міді. Скільки олова (кг) потрібно додати до цього сплаву, щоб у ньому було 25% міді?

15. Із двох міст, відстань між якими 234 км, одночасно в одному напрямі виїхали мотоцикліст і велосипедист. Швидкість велосипедиста 19 км/ год. Обчисліть швидкість мотоцикліста, якщо він наздогнав велосипедиста через 6 год.

Екзаменаційний білет з математики. Варіант 2

( у 7 клас).

Перший рівень.


 1. Знайти кількість цілих чисел які задовольняють нерівність (1,5 бали)

 2. Знайти НСД і НСК чисел а і в, де а=48, в=80. (1,5 бали)

 3. У скільки разів збільшиться площа квадрату, якщо сторону його збільшити на 20 %? (1,5 бали)

 4. Відомо, що число кратне 5 і 9. Знайти цифри х та у. (1,5 бали)

 5. Знайти натуральні значення х, при яких нерівність є правильною (1,5 бали)

 6. Записати всі прості числа від 15 до 35. (1,5 бали)

 7. Розв’язати рівняння . (2 бали)

 8. Обчислити (2 бали)

 9. У бідоні 19л молока, але він залишився незаповненим на 24 %. Скільки молока вміщує бідон? (2 бали)

 10. Знайти а, при якому пропорція є істинною. (2 бали)

Другий рівень.
11. Як зміниться частка, якщо ділене поділити на ,а дільник помножити на ( 3 бали)

12. Обчислити ( 3 бали)
13. Перший робітник виконує норму за 6 год., а другий – за 5 год., а третій – за 4,5 год. Працюючи разом, вони виготовили 795 деталей. Скільки деталей виготовив кожний робітник? ( 3 бали)

Третій рівень.
14. Знайти всі цілі значення а, при яких коренем рівняння є натуральне число. ( 4бали)

15. Із пункту А до пункту В виїхав мотоцикл. Через 30 хв. слідом за ним виїхав автобус, швидкість якого на 20 км/год. більша від швидкості мотоцикла. Через 1,5 год. після відправлення автобус проїхав на 10 км більше від мотоцикла. Знайти швидкість мотоцикла. (6 балів)


Екзаменаційний білет з математики. Варіант 3

( у 7 клас).

Перший рівень.


 1. Знайти кількість цілих чисел які задовольняють нерівність (1,5 бали)

 2. Знайти найменше трицифрове число, яке кратне одночасно 5; 9; 11.

(1,5 бали)

 1. На координатній площині зобразити точки з координатами А(-2;3), В(0;-1), С(2;0) .

(1,5 бали)

 1. Відомо, що число кратне 5 і 9. Знайти цифри х та у. (1,5 бали)

 2. Знайти натуральні значення х, при яких нерівність є правильною (1,5 бали)

 3. Скоротити дріб . (1,5 бали)

 4. Розв’язати рівняння . (2 бали)

 5. (2 бали)

 6. Ціну товару підвищили на 20%. На скільки % треба знизити ціну товару, щоб отримати початкову? (2 бали)

 7. Для подарунків дітям придбали 160 яблук, 240 цукерок, 320 горіхів. Яку найбільшу кількість подарунків можна виготовити, і по скільки яблук, цукерок та горіхів буде в кожному подарунку? (2 бали)

Другий рівень.
11. Перше невідоме число відноситься до третього як , а третє до другого як , а друге в сумі з третім дорівнює 60.Знайти ці числа.

( 3 бали)

12. Обчислити ( 3 бали)
13. Катер пройшов шлях по річці за течією за 3 год., а проти течії за 5 год. Знайти швидкість катера , якщо швидкість катера проти течії 69 км/год.

( 3 бали)

Третій рівень.
14. В пакеті лежали яблока. Спочатку з нього взяли половину всіх яблук без п’яти, а потім остачі. Після цього залишилось 10 яблук. Скільки було яблук у пакеті?

( 4бали)

15. Для нумерації сторінок підручника з математики витратили 270 цифр. Скільки сторінок в цьому підручнику. (6 балів)