asyan.org
добавить свой файл
1
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Правозахисний громадський рух« РОСІЙСЬКОМОВНА УКРАЇНИ»


 


За громадянський мир та міжнаціональне порозуміння
ГРАНТИ ДЛЯ МОЛОДІ
«СТАНЬ ГОСПОДАРЕМ СВОЄЇ КРАЇНИ»
 

м. Київ, 2010

Гранти для молоді «Стань хазяїном своєї країни»

ВГО «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» надає гранти на реалізацію проектів, спрямованих на популяризацію ідей «Російськомовної України» та «Російського Світу», громадянського патріотизму, розвитку та захисту російської мови та культури, підтримки громадської активності молоді, взаємоповаги, толерантності, громадянського миру та міжнаціональної злагоди, полікультурності та двомовності, на підставі договорів гранту, що укладаються з одержувачами грантів.


Всеукраїнська громадська організація «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна»
«За громадянський мир та міжнаціональне порозуміння»
Гранти для молоді «Стань господарем своєї країни»

Положення про грантову програму
ВГО «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна»I. Загальні положення.
1. ВГО «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» (далі -«Організація») надає гранти на реалізацію проектів, спрямованих на популяризацію ідей «Російськомовної України» та «Російського Світу», громадянського патріотизму, розвитку та захисту російської мови та культури, підтримки громадської активності молоді , взаємоповаги, толерантності, громадянського миру та міжнаціональної злагоди, полікультурності та двомовності, на підставі договорів гранту, що укладаються з одержувачами грантів.


На 2011 рік ВГО «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» надає 20 грантів для молоді (віком від 18 до 30 років) на загальну суму більш ніж 150 тис. грн. Молодь зможе отримати фінансування на свої проекти в сферах: політики, журналістики, інтернету, економіки та соціальної політики, спорту, культури, юриспруденції. Головна вимога до проектів - інноваційність та практична спрямованість результатів реалізації проекту.

2. Сфери практичної реалізації проектів:
1. політика;
2. журналістика;
3. інтернет;
4. економіка та соціальна політика;
5. спорт та культура;
6. право та інші.

3. Пріоритет надається проектам, реалізація яких спрямована на:

- Консолідацію російськокультурного молодіжного руху України, в тому числі і правозахисного (конференції, форуми, спілкування в соціальних мережах);
- Сприяння відкриттю російськомовних груп у дитячих садках та класів у школах (у навчальних закладах, де вони відсутні);
- Вивчення та популяризацію економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією (поширення позитивного економічного досвіду); створення та реалізація нових україно-російських економічних проектів;
- Протидію спотворення спільної історії України та Російської Федерації;
- Створення та розвиток (наповнення змістом) всеукраїнських та регіональних російськокультурних соціальних мереж в інтернеті / груп в «Вконтакте», «Однокласниках», «Фейсбук» та ін;
- Розробку та розміщення в інтернеті (на сайтах соціальних мереж) карикатур, флеш-мультиків, анекдотів, що вказують на загрозу формування мономовна, моноетнічного суспільства в Україні, що може призвести до втрати громадянського миру, частини культурної спадщини та зниження освітнього рівня суспільства;
- Виявлення та об'єднання соціально активної молоді України (проведення тренінгів, літніх та спортивних таборів, занять, семінарів);
- Створення та розкручування інтернет-порталів, інтернет-сторінок, профайлів у соціальних мережах з метою культивування ідей двомовності, мультикультурності, громадянського миру та міжнаціональної злагоди;
- Написання та публікацію низки статей з ЗМІ, спрямованих на розвінчування негативного міфу про представників інших національностей;
- Розробку законодавчих ідей щодо підвищення міжнаціональної толерантності серед українських громадян;
- Проведення соціальних акцій (флеш-мобів, пікетів, демонстрацій), спрямованих на вищевказані цілі;
- Розвиток міжкультурних молодіжних зв'язків з російськомовними країнами сусідами, і, перш за все, з Російською Федерацією.

3. Гранти можуть надаватися фізичним та некомерційним юридичним особам (крім органів державної влади та місцевого самоврядування).

4. Головна вимога до проектів - іноваційність та практична спрямованість результатів реалізації проекту.

5. Пріоритет також віддається проектам, що передбачають пайову участь у їх фінансуванні третіх осіб, що підтверджується гарантійними листами.


6. Не приймаються до розгляду комерційні проекти, тобто проекти, що передбачають повне чи часткове повернення одержувачу гранту коштів, отриманих від Організації у вигляді гранту; проекти, що передбачають витрати на створення організацій, формування їх майна та фінансування діяльності їх органів управління; а також проекти , спрямовані на надання благодійної допомоги.

7. Етапи реалізації програми грантів:

1 етап: презентація програми грантів (18 грудня 2010 року, Київ)
2 етап: подача заявок кандидатами на отримання гранту (18 грудня 2010 року - 1 лютого 2011).
Заявки подаються до 1-го лютого 2011 року на електронну адресу - molod@ru.org.ua

Ця e-mail адреса захищена від спам-ботів, для перегляду у Вас повинен бути включений Javascript, а також поштовим відправленням на паперових носіях з підписом та печаткою (для юридичних осіб) за адресою - 01004, м. Київ, вул. Шовковична, д. 48, оф. 14.
Дата подачі заявки визначається за датою відправлення листа, що зазначена на поштовому штемпелі.
Кількість заявок з числа отриманих від одного заявника - обмежена.
3 етап: розгляд заявок організаційним комітетом (з 1 лютого 2011 до 15 лютого 2011 року)
4 етап: оголошення результатів конкурсного відбору кандидатів (15 лютого 2011 року)
5 етап: початок фінансування проектів-переможців конкурсного відбору (з 1 березня 2011 року)
6 етап: реалізація підтриманих проектів (березень-жовтень 2011 року).

7. Розгляду підлягають лише оригінали заявок, що відповідають всім вимогам цього Положення.

8. Організація не приймає заявки, отримані за межами визначених строків, що зазначені у пункті 7 цього Положення.

II. Порядок розгляду заявок на отримання грантів
1. Заявки, що надійшли в Організацію реєструються.
2. Після попереднього вивчення заявки та доданих до неї документів на предмет відповідності вимогам цього Положення приймається рішення про прийняття заявки до розгляду або про залишення заявки без розгляду.
3. Організація проводить внутрішню експертизу прийнятих до розгляду заявок.
4. У разі подання в заявці інформації, що не дозволяє експертам Організації прийняти обгрунтоване рішення, Організація має право запитати у претендента додаткові відомості, як про проект, так і про самого претендента.
5. Відмова заявника навати Організації відомостей та (або) документів та подання заявником помилкових (фальсифікованих) відомостей про себе або про проект є безумовною підставою для відмови в грант.
6. За підсумками експертизи претендентові може бути запропоновано грант у меншій сумі, зокрема, на часткову реалізацію або часткове фінансування заявленого проекту.
7. Організація не сповіщає заявників персонально:
- Про заявки, що не розглядаються;
- Про заявки, що відхилені.
8. Організація не дає письмових або усних пояснень про мотиви прийняття тих чи інших рішень за результатами розгляду заявок.

III. Порядок укладення та виконання договорів гранту
1. На підставі заявок, які отримали позитивний експертний висновок, складається «договір гранту».
2. Рішення про задоволення заявки вважається прийнятим з моменту підписання відповідного договору гранту.
3. Договори гранту набирають чинності з моменту їх підписання.
4. Гранти надаються, шляхом видачі готівки або безготівкового перерахування сум у розмірах, визначених відповідними договорами гранту.
6. Зобов'язання Організації щодо договору гранту, котрий набув чинності вважаються виконаними з моменту надходження суми гранту на банківський рахунок одержувача гранту чи видачі готівкою фінансових коштів.
7. Грошові кошти, передбачені грантом, видаються в два етапи: 60 відсотків - після підписання договору гранту та ставши частиною - на проміжному рівні реалізації проекту (після подачі та затвердження проміжного Звіту про реалізацію проекту).

IV. Звіт про цільове використання гранту
1. Одержувач гранту в строк, від якого договір грантунабрав чинності, повинен подати Організації звіт про цільове використання гранту (далі - «звіт»).
2. Звіт повинен містити в собі інформацію про реалізацію проекту та його підсумки (змістовна частина звіту) та фінансовий звіт про виконання кошторису.
3. Звіт повинен складатися українською та російською мовами відповідно до затвердженої Організацією форми.
4. До звіту повинні додаватися:
- Копії платіжних та інших первинних документів, що підтверджують фактичні витрати;
- Документи, на підставі яких ці платежі були зроблені;
- Реєстр документів та копій.
5. Одержувач гранту зобов'язаний повернути невикористану в ході реалізації проекту частину гранту, якщо така є.
6. У процесі розгляду звіту Організація має право запитати у одержувача гранту додаткову інформацію та (або) документи, необхідні для отримання повного уявлення про хід та підсумки реалізації проекту, а одержувач гранту має надати їх.
7. Організація стверджує звіт, якщо він не залишає сумнівів у тому, що сума гранту витрачена за цільовим призначенням.
8. Зобов'язання одержувача гранту за договором гранту вважаються виконаними з моменту затвердження Організацією його звіту.

V. Заключні положення
Додатки до заявок на отримання грантів Організації.
1. Заявка на отримання гранту (далі - «Заявка» або «Заявки») приймається на розгляд тільки при наявності доданих до неї нижчезазначених документів.
2. Здобувач - фізична особа має подати Організації копію свого паспорта.
3. Якщо реалізація проекту, для якого потребується грант, вимагає певної кваліфікації, в тому числі наукового ступеня, то здобувач, повинен представити Організації копії дипломів або інших актів, що засвідчують наявність необхідної кваліфікації у нього або у його працівників або інших осіб, які візьмуть участь у реалізації проекту.
4. Здобувачі - юридичні особи повинні надати Організації копії статутних документів (статут, свідоцтво про реєстрацію, довідку статистики, довідку про податковий облік, документ про призначення керівництва та повноваження особи, яка підписала заявку).
5. Крім вищевказаних документів до кожної Заявці повинні бути додані:
- Кошторис витрат на реалізацію проекту,
- Програма реалізації проекту та (або) календарний план реалізації проекту.


ФОРМУЛЯР ЗАЯВКИ

на надання гранту ВГО «Правозахисний громадський рух

«Російськомовна Україна»

Загальна інформація про проект

1. П.І.Б. здобувача гранту
(російською мовою)
або повна назва організації


2. Повне найменування проекту
3.Період реалізації проекту
(дата початку - дата закінчення)
4. Повна вартість проекту
(до 8 тис. грн.)

5. Сума необхідного фінансування
6. Сума співфінансування
7. Організація / особа, що приймає пайову участь у фінансуванні проекту, її організаційно-правовий статусII. Інформація про шукачаГромадянство

Дата народження
Освіта


Місце роботи, займана посада


Адреса здобувача гранту (реєстрація, фактична)


Телефон / факс (із вказівкою коду)


Адреса електронної пошти


Інтернет-сторінкаIII. Коротка анотація проекту
 Приклад

Мета:

1. Правова допомога та інформування російськомовного населення України про практичні механізми захисту права громадян на навчання російською мовою дітей у дитячих садках ташколах.

2. Підтримка вчителів та керівників дитячих дошкільних установ та шкіл шляхом поширення покрокової юридичної інструкції про порядок створення російськомовних груп у дитячих садках та класів у загальноосвітніх школах.

3. Допомога вчителям в організації семінарів та факультативних занять з вивчення російської мови в центральних та західних областях України.

4. Підтримка створення нових ігрових методик з вивчення російської мови в дитячих садах.

 
Етапи:

   1. Макетування юридичної інструкції про порядок створення російськомовних груп у дитячих садках та класів у загальноосвітніх школах, друк матеріалів та укладання договорів з ДП «Укрпошта».
   2. Розсилка 100 тисяч примірників інструкції в центральних та західних областях України (лютий-березень 2011).
   3. Створення центру консультування вчителів та батьків на базі ВГО «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» (квітень-червень 2011 року).

Очікувані результати від реалізації проекту

   1. Підвищення рівня інформованість російськомовного населення в центральних та західних областях України про практичні механізми захисту права громадян на навчання російською мовою дітей у дитячих садках і школах.
   2. Відкриття російськомовних груп у дитячих садках та класів у загальноосвітніх школах у центральних і західних областях України.


 


IV. Інформація про основних виконавців проекту


П.І.Б.Посада в проектіОбов'язкиМісце роботи, займана посада


 


________________________________ Іванов Іван Іванович

(розшифровка підпису) (підпис здобувача)