asyan.org
добавить свой файл
1
КОНСПЕКТ ПАРАГРАФІВ
ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ

Земля складається з трьох геосфер: ядра, мантії і земної кори. Ядро розташоване на глибині близько 3000 км, у центральній частині Землі, його радіус приблизно 3470 км. Це найбільш густа й розпечена частина планети. Мантія - внутрішня оболонка планети, яка складається з твердої речовини. Розташовується мантія на глибині від 50 до 2900 км. Земна кора - верхня тверда ооболонка планети, її потужність від 5 до 80 км.
Літосфера - верхня частина мантії разом із земною корою.
Літосферні плити - це величезні кам"яні блоки, що повільно переміщуються в різних напрямках.


ЛІТОСФЕРА

Тверда оболонка Землі - літосфера - складається з літосферних плит. Літосферні плити - це величезні блоки земної кори, обмежені з усіх боків сейсмічно активними зонами (поясами). Літосферні поити рухаються одна відносно іншої, змінюючи вигляд нашої планети.
Першим висловив гіпотезу дрейфу материків німецький вчений Альфред Вегенер у 1912 році. 250 млн. років тому на нашій планеті існував один гігантський материк - Пангея, що омивався єдиним океаном. Потім відбувся "великий" розлом, і з одного суперонтиненту утворилося два - Лавразія і Гондвана. 65 млн. років Земля набула теперішнього вигляду.

Рухи літосфери: СКЛАДКОУТВОРЮЮЧІ, ПОВІЛЬНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ, ПОВІЛЬНІ ВЕРТИКАЛЬНІ.