asyan.org
добавить свой файл
1
Що таке УДК?

  • Універсальна десяткова класифікація (УДК) — це міжнародна багатомовна класифікаційна система, що об'єднує всі галузі знань в єдиній універсальній структурі з загальною десятковою нотацією.

  • Таблиці УДК призначені для систематизації документів, пошуку інформації

та організації фондів документів з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах, інформаційних центрах тощо

Історія створення УДК

  • У другій половині XIX — на початку ХХ століття виникла потреба у створенні класифікаційних систем, які давали б змогу відображати нові науки, теми, поняття тощо. Однією з таких систем стала Універсальна десяткова класифікація (УДК).

  • У 1895 році з ініціативи бельгійських вчених Поля Отле й Анрі Лафонтена відбулась Міжнародна бібліографічна конференція (Брюсель), в якій взяли участь делегати з різних країн….в основу новостворюваної класифікаційної системи було вирішено покласти Десяткову класифікацію Дьюї (ДКД).

Користувачі УДК в Україні

  • В Україні УДК є однією з найпоширеніших класифікаційних систем. ЇЇ використовують, переважно, бібліотеки вищих навчальних закладів, наукові, науково-технічні, медичні, сільськогосподарські та інші галузеві бібліотеки, інформаційні центри, видавництва тощо.