asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток № 1

Заходи

щодо підготовки вчителів початкових класів

навчальних закладів Ленінської районної у місті ради

до роботи за новими

навчальними програмами

у 2012 – 2013 н.р.

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

1

Затвердження та упровадження плану заходів для підвищення педагогічної майстерності вчителів початкових класів на виконання нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти на раді відділу

Березень 2012 р.

Галича Н.П., Мамедова І.О.

2

Створення банку даних щодо нормативного забезпечення реалізації нової програми

березень-вересень

2012 р.

Мамедова І.О.

3

Організація курсової перепідготовки при ДОІППО

протягом 2012 р.

Галича Н.П.

4

Організація і проведення акції «Дай руку, першокласнику!» у навчальних закладах

січень-вересень

2012 р.

Адміністрація навчальних закладів

5

Участь у зустрічі вчителів з авторами підручників для перших класів в ДОІППО.


Травень – червень 2012р.

Мамедова І.О.

6

Проведення нарад при директорах, ЗДВР з питання впровадження в навчально-виховний процес нового стандарту початкової освіти та вивчення нормативно-правової бази

Протягом року

Керівники навчальних закладів

7

Опрацювання на засіданні РМО вчителів поч. класів нормативних документів:

- Державний стандарт початкової загальної освіти. Порівняння Державного стандарту загальноосвітньої початкової школи 2005 р. і 2011р. по освітнім галузям

- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи;

- Наказ МОНмолодьспорт України від 10.06.11 №572 «Поро Типові навчальні плани початкової школи»

- Лист МОНмолодьспорт України від 09.08.11 №1/9-455 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику»

березень – жовтень

2012 р.

Мамедова І.О., Міроненкова Т.В.

8

Проведення засідання педагогічної ради вчителів за темою «Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту початкової середньої освіти, нових програм та планів»

Протягом 2012-2013 н.р.

Керівники навчальних закладів

9

Обговорення нових підручників для 1 класу та навчально-методичної літератури

серпень- вересень

2012 р.

МК початкових класів навчальних закладів

10

Складання календарного планування з предметів вчителями початкових класів на 2012-2013 н. р. відповідно нового стандарту освіти

липень-серпень 2012 р.

ЗДВР навчальних закладів МАЦ РВО

11

Проведення семінарів – тренінгів для вчителів початкових класів щодо впровадження ІКТ в навчально-виховний процес

Протягом року

МАЦ РВО Чередниченко А.М.

12

Створення комфортних умов та підготовка навчальних приміщень до прийому першокласників (ремонт класних кімнат, обладнання кабінетів відповідно сучасним вимогам)

Червень – серпень 2012р.

Керівники навчальних закладів

13

Функціонування Консультативних центрів для надання допомоги сім’ям у вихованні і розвитку дітей (за участю психологів)

Протягом 2012 – 2013 н.р.

Керівники навчальних закладів

14

Робота дистанційного консультативного пункту з впровадження нового держстандарту початкової освіти на сайтах району та шкіл

Протягом року

Галича Н.П., Чередниченко А.М., керівники навчальних закладів

В.о. начальника відділу освіти Л.В. Шахоткіна