asyan.org
добавить свой файл
1
членів, а сам ряд розбігається.

Q9.13. Як формулюється ознака Лейбніца збіжності знако­пере­міжного ряду , ?

V1. Якщо , , і , тоді цей ряд збігається і сума ряду .

V2. Якщо , , і , тоді цей ряд збігається і сума ряду .

V3. Якщо , , і , тоді цей ряд збігається і сума ряду .

V4. Якщо , , і , тоді цей ряд збігається і сума ряду .

Q9.14. Якщо – сума збіжного знакопереміжного ряду і – гранична абсолютна похибка вказаного наближення, то

V1. . V2. .

V3. . V4. .

Q9.15. Для якого з указаних рядів не виконується необхідна умова збіжності

, , , ?

V1. . V2. .

V3. . V4. .

Q9.16. Визначити, який з указаних рядів

, , ,

розбігається, користуючись достатньою ознакою розбіжності .

V1.. V2.. V3.. V4.

Q9.17. Для якого з указаних рядів

, , ,

виконується необхідна умова збіжності?

V1. . V2. .

V3. . V4. .

Q9.18. Користуючись необхідною умовою збіжності, визначити, який з указаних рядів може бути збіжним

, , , , ?

V1. Жодний з цих рядів не може бути збіжним.

V2. може бути збіжним.

V3. може бути збіжним.

V4. може бути збіжним.

Q9.19. Який з указаних рядів

, , ,

є геометричним рядом і чому дорівнює його знаменник ?

V1. Ряд є геометричним. Його знаменник .

V2. Ряд є геометричним. Його знаменник .

V3. Ряд є геометричним. Його знаменник .

V4. Жодний з цих рядів не є геометричним.

Q9.20. Який з указаних рядів

, , ,

є геометричним рядом і чому дорівнює його знаменник ?

V1. Ряд є геометричним. Його знаменник .

V2. Ряд є геометричним. Його знаменник .

V3. Ряд є геометричним. Його знаменник .

V4. Ряд є геометричним. Його знаменник .

Q9.21. При яких умовах збігається та розбігається геометричний ряд ?

V1. Геометричний ряд збігається, якщо , і розбігається, якщо .

V2. Геомет­ричний ряд збігається, якщо , і розбігається, як­що .

V3. Геометричний ряд збігається, якщо , і розбігається, якщо .

V4. Геометричний ряд збігається, якщо , і розбігається, якщо .

Q9.22. Якщо , то -та часткова сума геометричного ряду дорівнює

V1. . V2. .

V3. . V4..

Q9.23. Який з указаних рядів

, , ,

є збіжним геометричним і чому дорівнює його сума?

V1. Ряд є збіжним геометричним. Його сума .

V2. Ряд є збіжним геометричним. Його сума .

V3. Ряд є збіжним геометричним. Його сума .

V4. Ряд є збіжним геометричним. Його сума .

Q9.24. Який з указаних рядів

, , ,

є збіжним геометричним і чому дорівнює його сума?

V1. Ряд є збіжним геометричним. Його сума .

V2. Ряд є збіжним геометричним. Його сума .

V3. Ряд є збіжним геометричним. Його сума .

V4. Ряд є збіжним геометричним. Його сума .

Q9.25. Який з указаних рядів

, , ,

є узагальненим гармонічним рядом і чому дорівнює показник степеня ?

V1. , . V2. , .

V3. , . V4. , .

Q9.26. Який з указаних рядів

, , ,

є збіжним узагальненим гармонічним рядом і чому?