asyan.org
добавить свой файл
1
5 ЧЕРВНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
5 червня відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Ідея заснування цього свята була висловлена в 1972 році на Конференції по охороні навколишнього середовища у Стокгольмі. Починаючи з 1973 року 5 червня відзначається у всіх країнах - членах ООН, як Всесвітній день охорони навколишнього середовища.

Конференція прийняла декларацію, що містить 26 принципів, якими повинні керуватися всі держави у своїй діяльності, спрямованої на охорону природи й раціональне використання природних ресурсів. У ній вперше було проголошено, що охорона й оздоровлення навколишнього середовища для нинішніх і майбутніх поколінь є першочерговою задачею.

За оцінками експертів сучасний екологічний стан в країні – це “прихована криза”, що може стати на заваді економічного розвитку та інтеграції України в світову спільноту.

Для подолання цієї ситуації в області за ініціативою органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, держуправління екоресурсів в Миколаївській області, по-перше, реалізуються екологічні програми національного і регіонального рівня, по друге, визначено перелік найбільших підприємств-забруднювачів довкілля, впровадження природоохоронних заходів на яких суттєво вплине на покращення екологічної ситуації в області.

Однією з гострих проблем Миколаївської області, як і України в цілому, є проблема стану водного басейну та підвищення якості питної води. Починаючи з 2002 року питома вага капітальних видатків на здійснення природоохоронних заходів з охорони водних ресурсів постійно збільшується і в середньому, становить майже 70 % усіх капіталовкладень на охорону довкілля. У 2005 році на охорону та відтворення водних ресурсів використано 10277,16 тис. грн. Для запобігання забрудненню водойм області побутовими стоками на протязі останніх років реконструюються об’єкти житлово–комунального господарства в містах Вознесенськ, Первомайськ, Очаків, Баштанка, Нова Одеса, Снігурівка, селищах міського типу Березанка, Доманівка, Ольшанське.

Провідною темою покращення стану довкілля в Миколаївській області є питання охорони, ефективного використання та відновлення природних комплексів і об’єктів природно–заповідного фонду, озеленення та благоустрій населених пунктів. За період з 1990 по 2006 рр. загальна площа природно - заповідного фонду області збільшилась і становить 2,23% від загальної площі області. В рамках Всеукраїнської акції “Зелений паросток майбутнього”, проведеної в квітні 2006 року, на території м. Миколаєва висаджено 2211 дерев та 9600 кущів, ліквідовано 67 стихійних сміттезвалищ.

Для забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території області працівниками Державного управління екології та природних ресурсів в Миколаївській області здійснювався контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства, моніторинг стану довкілля. Тільки в 1 кварталі 2006 року за порушення чинного законодавства призупинена виробнича діяльність 5 об’єктів господарювання, притягнуто до адміністративної відповідальності 268 осіб.

За останній час відмічено об’єднання зусиль державних органів виконавчої влади та громадськості регіону у справі захисту екосистеми. Протягом 2005 року продовжувала роботу Громадська рада при держуправлінні екології та природних ресурсів в Миколаївській області, до складу якої входять представники 14 громадських екологічних організацій міста. На 7 засіданнях громадської ради розглядалися актуальні питання добудови Південноукраїнського енергетичного комплексу, зміни меж регіонального ландшафтного парку “Гранітно-степове Побужжя”, виконання Указу Президента України “Про заходи щодо дальшого розвитку природно – заповідної справи в Україні”, виконання заходів обласної програми охорони довкілля та раціонального природокористування на 2000-2010 рр., проблеми збереження дикорослих видів рослин, що перебувають під охороною держави, проведення Всеукраїнської акції “Зелений паросток майбутнього” та інші питання.

Для формування екологічної свідомості мешканців області велику увагу держуправління екоресурсів приділяє еколого–просвітницьким заходам, а саме: проведенню семінарів з екологічної тематики, круглих столів, відкритих уроків та різноманітних конкурсів малюнків та фоторобіт, ековиставок, тощо. Для забезпечення можливості одержання громадянами достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища області організовано Веб-сайт держуправління екоресурсів (www.duecomk.gov.ua) і Орхуський інформаційний центр.

На передодні Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища поздоровляємо працівників Державного управління екології та природних ресурсів в Миколаївській області, науковців, екологів підприємств області, громадські екологічні організації, студентів-екологів з професійним святом, Давайте згадаємо, що саме від нас залежить наше майбутнє і майбутнє наших нащадків.


Держуправління екології та природних ресурсів в Миколаївській області