asyan.org
добавить свой файл
1

Екзаменаційні питання з курсу "Фізіологія рослин"

 1. Транспірація, її біологічне значення.

 2. Метаболізм вуглецю при фотосинтезі.

 3. Фізіологічна роль заліза та міді для рослин

 4. Азотне живлення рослин.

 5. Основні напрямки і перспективи розвитку фізіології рослин.

 6. Конституційні, транспортні та запасні форми речовин рослин. Транспорт
  асимілятів.

 7. Гліколіз. Фізіологічне значення.

 8. Вирощування рослин без грунту (гідроаеропоніка).

 9. Продихова та непродихова транспірація.

10.Дихальний коефіцієнт та його залежність від дихального субстрату і

забезпеченнятканин киснем.

11 .Каротиноїди, особливості будови та фізіологічна роль в рослинах. 12.Фізіологічні порушення в рослинах при недостачі окремих елементів

живлення.

13.Фізіологічна роль калію. 14.Клітинне ядро, структура, функції. 15.Тропізми та настії рослин. іб.Залежність інтенсивності фотосинтезу рослин від освітленості та

спектрального складу світла.

17.Фізіологічна роль азоту в рослинах. Форми азоту, що засвоює рослина. 18.Полягання рослин, його причини та засоби запобігання. 19.Мітохондрії: будова, хімічний склад та функції. 20.Фітохромна система рослин. 21.Фізіологічні основи використання добрив. 22.Дихання рослин, інтенсивність дихання, дихальний коефіцієнт та його

залежність від дихального субстрату і зовнішніх умов. 23.Жаростійкість рослин та засоби її підвищення. 24.Фізіологічні показники, які використовують для визначення

необхідності поливу

25.. Методи фізіології рослин та рівні досліджень. 26.3начення дихання в життєдіяльності рослин. 27.Одиниці транспірації. Визначення інтенсивності транспірації. 28.Предмет та завдання фізіології рослин, її місце в системі біологічних

дисциплін. Фізіологія рослин як фундаментальна основа агрономічних наук. 29.Хлоропласти. Будова, хімічний склад, функції.

30.Позакореневе живлення рослин. Теоретичне та практичне обгрунтування. 31 .Фізіологічна роль мікроелементів. 32.Морозостійкість рослин, засоби її підвищення. 33.Двигуни та шляхи водного потоку в рослині. 34.Оптичні властивості хлорофілів та каратиноїдів. З5.Поглинання мінеральних речовин рослинами. Зб.Вплив зовнішніх факторів на інтенсивність дихання. 37.Вплив концентрації СО2 в повітрі на фотосинтез. 38.Ферменти, їх особливості як біокаталізаторів, будова 39.Фітогормони рослин. 40.Пентозофосфатний цикл дихання та його значення в обміні речовин.

41.Макро- та мікроелементи, необхідні для рослин.

42.Холодостійкість рослин та засоби її підвищення.

43.Транспірація, її залежність від зовнішніх факторів, добовий хід.

44.0кислювальне фосфорилювання. Баланс енергії при диханні.

45.Рухи рослин, їх значення для пристосування до умов існування.

46.1 .Фотосинтез та його значення.

47.Фізіологічні порушення при недостатній кількості окремих елементів

мінерального живлення рослин.

48.Цитоплазма, хімічний склад, структура, властивості. 49.Дихальний коефіцієнт та його залежність від субстрату і забезпечення

тканин киснем.

50.Водний дефіцит та його вплив на фізіологічні процеси. 51.Світлокультура сільськогосподарських рослин. 52.Ферменти, будова та механізм дії. 53.Фотосинтез та врожай. 54.Поняття про ріст, розвиток, онтогенез рослин.