asyan.org
добавить свой файл
1
ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КАНАЛЬЦІЄВОЇ РЕАБСОРБЦІЇ

Бараннік К.С., студент 2-го курсу

Науковий керівник – д-р мед. наук, проф. Макій Є.А.

Дніпропетровська медична академія,

кафедра нормальної фізіології

Багатосторонність функції нирки визначається різноманітним поєднанням декількох основних процесів, які забезпечують функціональну спроможність нирки. До них належать початковий етап сечоутворення - гломерулярна ультрафільтрація, повне, або часткове всмоктування профільтрованих речовин - реабсорбція, вихід деяких речовин із крові у порожнину канальця - секреція, а також утворення нових речовин, які секретуються у порожнину канальця або у кров - синтез. Якщо функціонування ниркового клубочка представлено простим механізмом ультрафільтрації, то процес вибіркової реабсорбції у нирковому канальці є досить складним механізмом.

Метою роботи було провести аналітичне обгрунтування механізму канальцієвої реабсорбції в процесі нормального сечоутворення.

Звичайна ультрафільтрація, яка відбувається у клубочках нефронів, складає 120-140 мл/хв, не потребує енерговитрат організму, залежить від ефективного ниркового кровотоку (1163,8±59,9 мл/хв) і плазмотоку (620,1±28,2 мл/хв), регулюється ними і легко може бути керована змінами діаметру приносної та виносної судин, то процес реабсорбції, який в нормі складає 98-99% від величини клубочкової фільтрації, окрім свого вибіркового призначення, потребує певних енерговитрат на перенос важливих для організму речовин через клітини канальцієвого епітелія. Особливого значення в цих умовах набуває реабсорбція води і деяких електролітів, бо саме вони забезпечують різницю осмотичного тиску на межі реабсорбційних шляхів. Аби потрапити знову у кровоносне русло, реабсорбовані речовини повинні подолати клітини канальцієвого епітелія, базальну мембрану, міжклітинний простір інтерстицію навколо кровоносних виносних капілярів. Навіть за умов пасивної дифузії нирка не зможе забезпечити реабсорбцію з аналогічною до гломерулярної ультрафільтрації швидкістю. Тому, основна кількість води і основних електролітів має поступати через міжклітинні щілі проксимальних канальців в інтерстицій, де створюється таким чином зменшений осмотичний тиск, а у просвіті канальця, навпаки значно зростає концентрація профільтрованих речовин. Останнє стимулює активні механізми клітинної реабсорбції на “перекачування” через клітини епітелія необхідних для організма речовин, аби тим самим відновити осмотичну і онкотичну рівновагу по обидві сторони стінки канальця. Щодо стосується вибірковості реабсорбції, то клітини канальцієвого епітелія активно захоплюють всі необхідні для нормального функціонування речовини, проте значна різниця осмотичного і онкотичного тиску по обидві сторони одношарового епітелія канальців примушує їх позбавлятися від значної кількості реабсорбованих речовин на базальному боці.

Висновки: Активне функціонування міжклітинних щілин канальців нефронів відіграє особливу роль у механізмі адекватної реабсорбці, що слід враховувати при розробці нових способів активного впливу на сечоутворюючу функцію нирок.