asyan.org
добавить свой файл
1
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ОКЕАНІВ ТИХИЙ ТА АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАНИ

ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Фізико-географічне положення океанів. Геологічна будова та тектонічні структури дна Тихого та Атлантичного океанів.

Мета: На підставі аналізу карт виявити значення географічного положення, площі та конфігурації океанів у формуванні її природно-фізичних умов. Визначити головні етапи становлення геологічної будови та тектонічних структур дна Тихого та Атлантичного океанів.

Література:

1. Физическая география материков и океанов. Под ред. Рябчикова A.M.- M., Высшая школа, 1988.

  1. Физическая география материков и океанов - М., Просвещение, 1986, ч.2.

  2. Географический атлас - М ГУГК, 1980 – 1986.

  3. Ерамов Р.А. Практикум по физической географии материков.

  4. Галай И.П., Жучкевич В.А., Физическая география материков и океанов. Минск, Университетское, 1988.

  5. Леонтьев O.K. Физическая география Мирового океана. - М., МГУ, 1982.

Основні терміни та поняття: фізико-географічне положення, підводна окраїна материка, шельф, материковий схил, материкове підніжжя, перехідна зона, ложе океану, типи земної кори, рифт, спредінгу, субдукція, серединно-океанічний хребет.

ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ

І.Дати загальну характеристику положення Тихого та Атлантичного океанів на карті світу. Визначити особливості їх конфігурації для формування специфічних природно-географічних умов.

2,Дати характеристику геологічної історії становлення ложа океанів та Серединно-океанічних хребтів (докембрій, каледонські та герцинські структури).

3. Дати характеристику підводної окраїни Тихого та Атлантичного океанів.

4. Дати характеристику морфоструктурам дна Тихого та Атлантичного океанів. Типи перехідних зон .

5.Дати характеристику природних ресурсів Тихого та Атлантичного океанів.

ЗАВДАННЯ

  1. Визначити дані терміни та поняття.

  2. Виявити вплив елементів ФГП на формування природних умов Тихого та Атлантичного океанів. Визначити риси схожості та відрізнення по:

A) площі та конфігурації;

Б) положення відносно до екватору;

B) протяг з півночі на південь, з заходу на схід;

Г) положення відносно інших материків та океанів, що омивають берег; Д) розчленованість берегової лінії та вплив океанічних течій.

  1. На контурну карту нанести слідуючи тектонічні та орографічні структури: серединно - океанічні хребти, розломи, жолоба, котловини, острівні дуги.

  2. У формі таблиці зробити порівняльний аналіз перехідних зон Тихого та Атлантичного океанів.

ІДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Визначити походження назв океанів Землі.

2. Вивчення географічної номенклатури рельєфу Тихого та Атлантичного океанів.