asyan.org
добавить свой файл
1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
виконання паспорта бюджетної програми 1401030 "Функціонування закордонних дипломатичних установ України" за 2011 рік
 Показники

Одиниця

Джерело

Затверджено паспортом бюджетної

Виконано за звітний період

Відхилення

п/п

виміру

інформації

програми на звітний період

 

 

 

Загальний

Спец.

Разом

Загальний

Спец.

Разом

Загальний

Спец.

Разом

 

 

 

фонд

фонд

фонд

фонд

фонд

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Аналіз використання бюджетних коштів за напрямками

1

Проведення видатків з утримання працівників закордонних дипломатичних установ України

тис.грн

 

819958,1

25336,5

845294,6

781481,6

22065,3

803546,9

-38476,5

-3271,2

-41747,7

2

Виконання фінансових зобов'язань згідно з укладеними у 2010 році угодами в рамках заходів щодо встановлення зв'язків із закордонними українцями

тис.грн

 

176,8

 

176,8

176,8

 

176,8

0,0

0,0

0,0

 

ВСЬОГО

тис.грн

 

820134,9

25336,5

845471,4

781658,4

22065,3

803723,7

-38476,5

-3271,2

-41747,7

Аналіз виконання результативних показників

1

затрат

1

Кількість діючих закордонних дипломатичних установ України

од.

Постанова Верховної Ради України, річна фінансова звітність

129

 

129

131

 

131

2

 

2

2

Кількість штатних одиниць закордонних дипломатичних установ України

од.

Рішення Кабінету Міністрів України, штатний розпис закордонних дипломатичних установ України

1517

 

1517

1366

 

1366

-151

 

-151

3

Чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України, які виконують консульські функції

од.

Штатний розпис закордонних дипломатичних установ

246

 

246

222

 

222

-24

 

-24

2

продукту

1

Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році

тис.грн.

Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний період, дані "Дозволів" та "Повідомлень", фінансова звітність закордонних дипломатичних установ України, прогнозні показники обсягів доходів державного бюджету

169394,7

18821,6

188216,3

238954,4

26540,2

265494,6

69559,7

7718,6

77278,3

2

Кількість вчинених консульських дій дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном

тис.од.

Щоквартальна звітність

 

450,0

450,0

 

736,0

736,0

0,0

286,0

286,0

3

Витрати, пов"язані з наданням матеріальної допомоги громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном

тис.грн.

Щоквартальна звітність

 

1759,5

1759,5

 

679,8

679,8

0,0

-1079,7

-1079,7

3

ефективності

1

Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій, у розрахунку на одного працівника, який виконує консульські функції

тис.грн.

Розрахунково

688,6

81,3

 

1076,4

119,6

 

387,80

38,3

 

3

якості

1

Забезпечення дипломатичної присутності України за кордоном у державах місцезнаходження закордонних дипломатичних установ України

кіль-кість

Облікові дані

85

 

 

85

 

 

0

 

 

2

Забезпечення дипломатичної присутності України за кордоном у державах, де представництво інтересів України здійснюється за сумісництвом

кіль-кість

Річна звітність

51

 

 

51

 

 

0

 

 

3

Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій

од.

 

 

100

 

 

141

 

0

41

 
Керівник фінансової служби


І.В.Ярош