asyan.org
добавить свой файл
1
зразок

Форма N 1


Державній податковій інспекції у

Солом'янському районі м.Києва

(назва інспекції)

вхідний N ______________

за алфавітом N ______________


ДЕКЛАРАЦІЯ

про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2010року

або за інший період звітного року

РОЗДІЛ I Ідентифікаційний номер 1122334455
Повідомляю, що я, Сергієнко Петро Іванович

(прізвище, ім'я, по батькові)

проживаю за адресою м. Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.25

Телефони: квартирний 228-34-98, службовий 223-58-24

одержав у 2010році такі доходи:

1.1. Доходи, одержані мною ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (заробітна плата, дивіденди, премії, інші грошові та натуральні виплати, винагороди, доходи від роботи за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, авторські винагороди, а

також доходи від виконання разових та інших робіт):Місце основної роботи, де зберігається трудова книжка (повне найменування та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано дохід

з 01.01.2010

по 31.12.2010


Сума нарахованого доходу

(грн)

Сума утриманого податку

(грн)

1

2

3

4

ТОВ “Мрія”

січень – грудень

51927,00

7543,48

Код ЄДРПОУ 47582031


Всього

*

51927,00

7543,48


1.2. Доходи, одержані мною в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, за виконання разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди):Де одержано доходи і за що (підприємство або особа, зареєстрована як підприємець, та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано дохід

з 01.01.2010

по 31.12.2010

Сума нарахованого доходу

(грн)

Сума утриманого податку

(грн)

1

2

3

4

Здавання в оренду нерухомого майна фізичній особі
27000,00

3037,50


Всього

*

27000,00

3037,50


1.3. Доходи, одержані мною від ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ, приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності та інші доходи, оподаткування яких проводять податкові органи (здавання в оренду приміщень, майна та ін.):Види діяльності за кодом КВЕД,  за здійснення яких одержано дохід

Сума одержаного валового доходу

(грн)

Витрати, пов'язані з одержанням доходу

(грн)

Сума чистого доходу

(грн)

Сума податку, сплаченого авансом та утриманого підприємствами

(грн)


1

2

3

4

5

не

отримувавВсього


1.4. Доходи, які були мною одержані за кордоном або з іноземних держав:Назва країни, в якій або із якої одержано доход (місто, назва організації, яка виплатила доход)

Місяць, в якому одержано дохід

Сума одержаного доходу

Сума податку, яка сплачена (утримана за кордоном)

В інозем. валюті

В укр. грн

В інозем. валюті

В укр. грн

1

2

3

4

5

6

не

отримував


Всього

З метою усунення подвійного оподаткування ПОДАЮ висновок про сплату податку в

____-____(назва країни), стверджений податковим органом цієї країни.

РОЗДІЛ 2
Повідомляю, що відповідно до чинного законодавства я маю право на такі пільги по прибутковому податку:
2.1. На виключення  п'яти (десяти, п'ятнадцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за __ місяців в сумі ___ грн.

Підстава для виключення ___________________________________________
2.2. На зменшення сукупного доходу на дітей віком до 16 років за ____ місяців

в сумі _________ грн.

Відомості про дітей віком до 16 років:
Прізвище, ім‘я

Рік і місяць народження
2.3. На виключення доходів, направлених мною у джерела їх одержання на придбання акцій та інвестованих на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяльності в загальній сумі ______ грн. Відповідні підтвердження додаються.

2.4. На виключення сум, які не перевищують чотири відсотки сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, направлених мною до благодійних установ та організацій грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються. 

2.5. На виключення сум, перерахованих мною коштів на пенсійні рахунки в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках на загальну суму ________ грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються. 
РОЗДІЛ 3

3.1. З урахуванням наведених вище даних вважаю, що мій доход, з якого необхідно сплатити прибутковий податок за 2010 рік, становить 78927,00 гривень.

3.2. Одночасно повідомляю, що в наступному 2011році я передбачаю одержати сукупний оподатковуваний доход __-__ гривень.

РОЗДІЛ 4

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИПерелік власності

Місце знаходження

Вартість за даними інвентарбюро (грн.)

Площа виділеної земельної ділянки

(в кв. метрах)

1

2

3

4

1. Жилий будинок

-2. Власна квартира

м. Київ, вул. Смілянська,

б.8, кв.25

205000,00
3. Дачний будинок

С.Петровське

56000,00
4. Земельні ділянки

С.Петровське

*

2000,00

5. Транспортні засоби (легкові, вантажні автомобілі, мотоцикли, моторні човни):

Марка Chevrolet Модель Aveo Потужність двигуна 1498 см2
Правильність зазначених у цій декларації відомостей
СТВЕРДЖУЮ Сергієнко _22.01.2011 р.

(підпис, дата)