asyan.org
добавить свой файл
1
Форма заявления
___________________________________________

(назва територіального органу Держкомзему)

____________________________________________

(П.І.Б фізичної особи/найменування юридичної особи - набувача земельної ділянки)

____________________________________________

(назва, серія, номер документа, що посвідчує фізичну особу набувача земельної ділянки або свідоцтва про реєстрацію юридичної особи)

___________________________________________________

(місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи)

___________________________________________

(ідентифікаційний номер(код) або податковий номер)

__________________________________________

(ПІБ представника набувача земельної ділянки

у разі наявності)

____________________________________________

(назва, серія, номер документа, що підтверджує

повноваження представника у разі наявності представника)

____________________________________________

(номер контактного телефону заявника)
ЗАЯВА

про державну реєстрацію земельної ділянки та державного акта або договору оренди земельної ділянки
Відповідно до Земельного кодексу України та Постанови «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі» та на підставі _____________________________________________________________________________________

(відомості про підставу виникнення права)

_____________________________________________________________________________________

(найменування органу, яким прийнято документ

____________________________________________________________________________________________________________________

дата прийняття, номер документа)

прошу надати послуги з реєстрації земельної ділянки та ____________________________________

(назва документ, що реєструється)

_____________________________________________________________________________________

для_________________________________________________________________________________

(ПІБ фізичної особи, найменування юридичної особи – набувача земельної ділянки)

_____________________________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)

площею _______ га, яка розташована за адресою: _________________________________________

_____________________________________________________________________________________

визначений кадастровий номер земельної ділянки: _____________________________________________________________________________________
вид обмеження (обтяження) у використанні земельної ділянки _______________________________

_____________________________________________________________________________________

встановлені __________________________________________________________________________

(відомості про документ, що посвідчують обмеження (обтяження)

__________________________________________________________________________________________________________________

((найменування органу, яким прийнято документ, дата прийняття, номер)
Додаткові відомості __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.
Додатки до заяви (наявні відмітити):


□ копія документа, що посвідчує особу

□ документ, що посвідчує повноваження діяти

від імені особи

□ копія реєстраційного номера облікової картки платника податків/ідентифікаційного номера/коду

□ технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку з рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність/користування або на умовах оренди без зміни її цільового призначення

□ проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність/користування або на умовах оренди із зміною її цільового призначення


□ технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право власності/користування на земельну ділянку, при поділі чи об’єднані земельних ділянок

□ договір оренди земельної ділянки

□ копія документ, що підтверджує право спадкоємця на земельну ділянку

□ копія документа про внесення плати за надання послуг

□ рішення суду, що набрало законної сили

□ цивільно-правовий договір про відчуження земельної ділянки


Заявник: ________________ _____________ “___” _____________ 20__ р.

(П.І.Б.) (підпис )

Заяву прийняв:
__________ ___________ _______________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Дата прийняття заяви: “____”_____________ 20__ p.
Обліковий номер заяви: ЗВ-


Примітка: заява подається окремо на кожну земельну ділянку.