asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7


Додаток 2
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2012 р. № 698)

СПИСОК
товарів подвійного використання, що можуть
бути використані у створенні ракетної зброї

Номер
позиції

Найменування та опис товару
за відповідною категорією

Код товару
згідно з
УКТЗЕДКАТЕГОРІЯ I

Розділ 1.

ЗАКІНЧЕНІ ЗАСОБИ ДОСТАВКИ
1.А.

ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ
1.А.1.
[9A004,
9A104 або
ML4.a]

Закінчені ракетні системи (включаючи балістичні ракети, космічні ракети-носії та метеорологічні ракети), здатні доставляти не менш як 500 кг “корисного навантаження” на “дальність” не менш як 300 км

8802 60 90 00
з 9306 90

1.A.2.
[ML10.d]Закінчені системи атмосферних БЛА (включаючи крилаті ракети, радіокеровані літаки-мішені та радіокеровані розвідувальні літаки), здатні доставляти не менш як 500 кг “корисного навантаження” на “дальність” не менш як 300 км

8802 20 8802 40
з 9306 90

1.B.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І ВИРОБНИЦТВА
1.B.1.
[9B116 або
ML18.a]

“Виробничі потужності”, спеціально призначені для систем, зазначених у позиції 1.А
1.C.

МАТЕРІАЛИВідсутні
1.D.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.D.1.
[9D001,
9D002,
9D101 або
ML21]

“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” “виробничих потужностей”, зазначених у позиції 1.В

з 8523

1.D.2.
[9D001,
9D002,
9D103 або
ML21]

“Програмне забезпечення”, яке координує функціонування більш як однієї підсистеми, спеціально призначене або модифіковане для “використання” в системах, зазначених у позиції 1.А

з 8523


1.E.

ТЕХНОЛОГІЯ, ПОСЛУГИ (ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА)
1.E.1.
[9E001, 9E002,
9E101,
9E102 або
ML18.c,
ML18.d,
ML22]

“Технологія” (відповідно до особливої примітки щодо технології) для “розробки”, “виробництва” або “використання” обладнання чи “програмного забезпечення”, зазначених у позиціях 1.А, 1.В або 1.D

з 8523
4901 99 00 00 4906 00 00 00

1.Е.2.

“Послуги (технічна допомога) подвійного використання” щодо товарів, зазначених у позиціях 1.А, 1.В, 1.D або 1.Е
Розділ 2.

ЗАКІНЧЕНІ ПІДСИСТЕМИ, ПРИДАТНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКІНЧЕНИХ ЗАСОБАХ ДОСТАВКИ
2.A.

ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ
2.A.1.

Закінчені підсистеми, придатні для використання в системах, зазначених у позиції 1.А, а саме:

з 8803
з 9306 90

2.A.1.a.
[9A119 або
ML4.a,
ML10.d]

а) окремі ступені ракет, придатні для використання в системах, зазначених у позиції 1.А;

з 8803 90
з 9306 90

2.A.1.b.
[9A116, або
ML4.a,
ML10.d]

b) головні частини, що повертаються, і призначене або модифіковане для них обладнання, придатне для використання в системах, зазначених у позиції 1.А, за винятком (згідно з наведеною нижче приміткою до позиції 2.А.1) обладнання головних частин, що повертаються, призначених для корисних навантажень невійськового призначення:

8803 90 20 00
8803 90 30 00
8803 90 90 90
з 9306 90

2.A.1.b.1.1) теплозахист та компоненти для нього, виготовлені з керамічних або абляційних матеріалів;
2.A.1.b.2.2) теплоізоляція та компоненти для неї, виготовлені з легких матеріалів з високою питомою теплоємністю;
2.A.1.b.3.

3) електронне обладнання, спеціально призначене для головних частин;


2.A.1.c.
[9A005, 9A007,
9A105.а,
9A106.a,
9A106.b або
ML4.b,
ML10.d]

c) твердопаливні, гібридні або рідиннопаливні ракетні двигуни, придатні для використання в системах, зазначених у позиції 1.А, з сумарним імпульсом тяги 1,1 х 10Н х с або більше;

8412 10 00 90
8412 90 80 90

Примітка.

Апогейні рідиннопаливні ракетні двигуни та двигуни позиціонування, зазначені в позиції 2.А.1.с, призначені або модифіковані для використання на супутниках, можуть бути віднесені до категорії II, якщо вони експортуються за умов наявності зобов’язань щодо кінцевого використання на супутниках та кількості, що відповідає заявленому кінцевому використанню, і які мають тягу у вакуумі не більш як 1 кН.

2.A.1.d.
[7A003,
7A117 або
ML4.b,
ML10.d]

d) системи наведення, придатні для використання в системах, зазначених у позиції 1.А, здатні забезпечити точність доставки корисного навантаження 3,33 відсотка або менше від “дальності” (тобто КІВ становить 10 км і менше на “дальності” 300 км), за винятком (згідно з наведеною нижче приміткою до позиції 2.А.1) систем, призначених для ракет з “дальністю” до 300 км або пілотованих літальних апаратів;

8803 90 20 00
8803 90 30 00
8803 90 90 90
з 9306 90

Технічні примітки.

1. Апаратура системи наведення поєднує процес вимірювання та обчислення положення і швидкості (тобто навігаційних параметрів) засобу доставки з процесом обчислення і надсилання команд до системи керування польотом засобу доставки для коригування траєкторії.
2. КІВ є показником точності влучення на конкретній відстані, що визначається як радіус кола з центром у середині цілі, на яке припадає 50 відсотків точок падіння корисних навантажень.

2.A.1.e.
[9A008.d,
9A106.c,
9A108.c або
ML4.b,
ML10.d]

е) підсистеми керування вектором тяги, придатні для використання в системах, зазначених у позиції 1.А, за винятком (згідно з наведеною нижче приміткою до позиції 2.А.1) підсистем, призначених для ракетних систем, “дальність”/“корисне навантаження” яких не перевищує параметри, зазначені у позиції 1.А;

8412 90 20 90

Технічна примітка.

Позиція 2.А.1.е охоплює такі способи зміни напрямку вектора тяги:
a) використання сопла змінної геометрії;
b) впорскування рідини або вторинного газу в сопло;
с) поворот двигуна або сопла;
d) відхилення потоку вихідного газового струменя (газовим кермом або зондом);
е) використання тягового щитка (тримера).

2.A.1.f.
[ML4.b,
ML5.a]

f) механізми запобігання, взведення та підриву боєзаряду або боєголовок, придатні для використання в системах, зазначених у позиції 1.А, за винятком (згідно з наведеною нижче приміткою до позиції 2.А.1) механізмів, призначених для систем, не зазначених у позиції 1.А

8803 90 20 00
8803 90 30 00
8803 90 90 90
з 9306 90

Примітка.

Обладнання, передбачене у винятках позицій 2.А.1.b, 2.A.1.d, 2.A.1.e та 2.А.1.f, може бути віднесено до категорії II, якщо воно експортується з урахуванням гарантій щодо кінцевого використання у заявлених цілях та у кількості, яка не дає змогу використати таке обладнання в цілях, наведених у зазначених позиціях.

2.B.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І ВИРОБНИЦТВА
2.B.1.
[7B103,
9B116 або
ML18.a]

“Виробничі потужності”, спеціально призначені для підсистем, зазначених у позиції 2.А

з 8424, 8456

2.B.2.
[7B003,
9B115 або
ML18.a]

“Виробниче обладнання”, спеціально призначене для підсистем, зазначених у позиції 2.А

з 8424, 8456, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8464, 8465, 8515, 8479, 8537, 9031

2.C.

МАТЕРІАЛИВідсутні
2.D.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.D.1.
[7D001,
7D101,
9D001,
9D002,
9D101 або
ML21]

“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” “виробничих потужностей”, зазначених у позиції 2.В.1

з 8523

2.D.2.
[9D001,
9D002,
9D103 або
ML21]

“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” ракетних двигунів, зазначених у позиції 2.А.1.с

з 8523

2.D.3.
[7D001, 7D002,
7D101,
7D103 або
ML21]

“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” систем наведення, зазначених у позиції 2.А.1.d

з 8523

Примітка.

Позиція 2.D.3 включає “програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для підвищення технічних характеристик систем наведення для досягнення або перевищення точності доставки корисного навантаження, яка зазначена у позиції 2.А.1.d.

2.D.4.
[9D001,
9D002,
9D103 або
ML21]

“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” підсистем або обладнання, зазначених у позиції 2.A.1.b.3

з 8523

2.D.5.
[9D001,
9D002,
9D103 або
ML21]

“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” систем, зазначених у позиції 2.A.1.е

з 8523

2.D.6.
[ML21]

“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” систем, зазначених у позиції 2.A.1.f

з 8523

Примітка.

Якщо “програмне забезпечення”, зазначене у позиціях 2.D.2—2.D.6, експортується за наявності гарантій щодо кінцевого використання у заявлених цілях, воно може бути віднесене до категорії II за умов:
1) згідно з позицією 2.D.2, якщо “програмне забезпечення” спеціально призначене або модифіковане для апогейних рідиннопаливних ракетних двигунів, призначених або модифікованих для використання на супутниках, як зазначено в примітці до позиції 2.A.1.c;
2) згідно з позицією 2.D.3, якщо “програмне забезпечення” призначене для ракет з “дальністю” менш як 300 км або пілотованих літальних апаратів;


3) згідно з позицією 2.D.4, якщо “програмне забезпечення” спеціально призначене або модифіковане для головних частин, спроектованих для корисних навантажень невійськового призначення;
4) згідно з позицією 2.D.5, якщо “програмне забезпечення” призначене для ракетних систем, що не перевищують параметр “дальність”/“корисне навантаження” систем, зазначених у позиції 1.А;следующая страница >>