asyan.org
добавить свой файл
1

проект


УХВАЛА ФОРУМУ ГРОМАДСЬКИХ РАД ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

м. Київ, 20 грудня 2012 року

Ми, делегати від громадських рад та інституцій громадянського

суспільства України, учасники Форуму громадських рад та громадських організацій України, розглянувши чинні законодавчі умови щодо забезпечення права громадян на свободу об’єднання у громадські організації та права брати участь в управлінні державними справами, констатуємо, що законодавчі новації останніх років суттєво розходяться із європейськими засадами розвитку громадянського суспільства, суперечать Конституції України та задекларованій Президентом України, Урядом і Верховною Радою України стратегії євроінтеграції нашої держави, місії і ролі громадських організацій в житті суспільства, становлять загрозу подальшому цивілізаційному розвитку держави Україна.

Зважаючи на вище зазначене, УХВАЛЮЄМО:

 1. Визнати Закон України № 4572-VI від 22 березня 2012 року “Про громадські об’єднання” таким, що становить небезпеку для реалізації конституційного права громадян на свободу об’єднання у громадські організації та загрозу розвитку українського суспільства в цілому.

 2. Звернутися до Президента України В.Януковича, як гаранта Конституції, прав та свобод громадян України, з пропозицією невідкладно внести до Верховної Ради України проект Закону України щодо перенесення на 1 січня 2014 року введення в дію Закону України № 4572-УІ від 22 березня 2012 року «Про громадські об’єднання» {звернення додається).

 3. Звернутися до Прем’єр-міністра України М.Азарова, з пропозицією невідкладно внести до Верховної Ради України проект Закону України щодо перенесення на 1 січня 2014 року введення в дію Закону України № 4572-УІ від 22 березня 2012 р. «Про громадські об’єднання» {звернення додається).

 4. Звернутися до Верховної Ради України у цілому та до Народних депутатів України з усіх фракцій зокрема із пропозицією невідкладного внесення та прийняття проекту Закону України щодо перенести на 1 січня 2014 року терміну введення в дію Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року, № 4572-УІ {звернення додається).

 5. Ініціювати широке суспільне обговорення вказаного Закону, з метою опрацювання та винесення на повторний розгляд до Верховної Ради України такої редакції Закону, яка забезпечуватиме реалізацію прав та свобод громадян, розвиток громадянського суспільства на благо народу України. Прийняти за основу суспільного обговорення Порівняльну таблицю змін до

вказаного Закону, надіслану учасникам Форуму організаційним комітетом {текст Порівняльної таблиці додається).


 1. Затвердити постійно діючу Раду Форуму з питань забезпечення діяльності громадянського суспільства в Україні (надалі - Рада Форуму).

 2. Доручити Раді Форуму прийняти структуру та регламент своєї діяльності на засадах прозорості, відкритості, гласності та демократизму.

 3. Визнати пріоритетними наступні напрямки у діяльності Ради Форуму:

 • доопрацювання та просування нової редакції Закону України «Про свободу об’єднання у громадські організації»;

 • опрацювання та винесення на суспільне обговорення проекту Етичного кодексу діяльності громадських організацій України {додаються Пропозиції до Етичного кодексу)',

 • опрацювання узгодженої позиції об’єднань громадян щодо розвитку законодавства у сфері благодійної діяльності в Україні;

 • опрацювання узгодженої позиції об’єднань громадян у питаннях галузевого саморегулювання та фахового самоврядування в Україні, винесення на суспільне обговорення проекту відповідного Закону України;

 • опрацювання узгодженої позиції об’єднань громадян щодо функцій, повноважень та законодавчого забезпечення діяльності Громадських рад із взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, винесення їх на суспільне обговорення;

 • опрацювання узгодженої позиції об’єднань громадян щодо основних етичних засад та винесення на суспільне обговорення проекту Етичного кодексу діяльності організацій грантодавців (фондових організацій) в Україні;

 • опрацювання узгодженої позиції об’єднань громадян у питаннях, безпосередньо пов’язаних із функціонуванням в Україні громадянського суспільства (філантропія, волонтерство, мирні зібрання, референдуми, розширення повноважень місцевого самоврядування, незалежні громадські експертизи тощо) та винесення на суспільне обговорення проектів відповідних Законів України.

 1. Раді Форуму забезпечити постійне висвітлення та інформування об’єднань громадян і широкої громадськості України щодо своєї діяльності.

 2. Запропонувати об’єднанням громадян України розглянути матеріали Форуму, визначити своє ставлення та оприлюднити його (на своїх сайтах, у друкованих виданнях тощо), а також прийняти активну участь у їх подальшому опрацюванні та просуванні.

 3. Запропонувати заінтересованим громадським радам та об’єднанням громадян скерувати власні звернення з проблематики Закону України № 4572-VI від 22 березня 2012 року «Про громадські об’єднання» на адресу Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

 4. Підготовку наступного Форуму громадських рад та громадських організацій України доручити Раді Форуму.

 5. Запропонувати заінтересованим громадським радам та об’єднанням громадян делегувати до Ради Форуму своїх представників.