asyan.org
добавить свой файл
1
10-В клас „Основи програмування” Дата 29.01.09

Урок №

Тема. Практична робота № 6 „Розроблення та реалізація найпростіших програм з

циклами.” Правила техніки безпеки.

Мета роботи. Відпрацювати практичні навички складання циклічні програми з

використанням циклів While, Repeat, виконати самостійно наладку

програми,

Теоретичний матеріал

1. Цикл – це багаторазове повторення послідовності дій

2. Дії, які повторюються називаються – тілом циклу.

3 . Використовують в програмуванні три форми циклів: цикл з параметром, цикл з передумовою, цикл з післяумовою .

4. Одним із самих найбільш розповсюджених на практиці обчислень алгоритмів циклічної структури являються алгоритми обчислення деякої функції y=f(x) для значень x, яке змінюються від початкового значення x0 до кінцевого xk з кроком h.

5. Блок – схема


x:=x0

y=f(x)

x:=x+h

ні так

Завдання практичної роботи

Скласти програми для розвязку таких задач:

1. Обчислити таблицю значень функції y=sin3x для х від -2 до 4 з кроком 0.5.

Використати цикл While

2. Вивести таблицю значень функції y= для х від a до b з кроком h.

Використати цикл Repeat

В зошит записати програму та таблиці значень функції.
Д.З. Повторити характеристики циклів.

Скласти програми:

Обчислити таблицю значень функції у= для х від від 0.5 до 4 з кроком 0.5

цикл Repeat