asyan.org
добавить свой файл
1
d:\рабочая\школа\разное\печат\рисунки\color_life\5.jpg

Від порталу «Учительський журнал он-лайн»


Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Формати файлів документів. Використання довідкової системи текстового процесора


Урок інформатики в 9 класі №21

Тема: Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Формати файлів документів. Використання довідкової системи текстового процесора

Мета:

дидактична: доповнити та узагальнити знання учнів про призначення, основні можливості систем обробки текстів; ознайомити з середовищем текстового процесора, основними операціями роботи з документом, використанням довідкової системи;

розвиваюча: розвивати пізнавальні інтереси, навички свідомого й раціонального використання програмних засобів, вміння слухати, аналізувати, використовувати набуті знання в практичній діяльності;

виховна: виховувати інформаційну, комунікативну компетентності, уважність, дисциплінованість, культуру оформлення документів ділового стилю.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Обладнання: ПК підключені до локальної мережі, інструктивні картки.

Програмне забезпечення: ОС Windows, пакет MO, комп’ютерна презентація вчителя (Додаток 1).

План уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Актуалізація опорних знань (кросворд)

III. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Вивчення нового матеріалу

V. Домашнє завдання

VI. Практична частина уроку

VII. Підведення підсумків уроку

VIІI. Оцінювання діяльності учнів на уроці

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку

Доброго дня 9 клас. Одразу нагадаю про дотримання правил техніки безпеки в кабінеті інформатики. На минулому уроці ви робили практичну роботу і закінчили вивчення теми. Якої саме? («Комп’ютерні мережі»). Чого ви навчилися на цих уроках? (відповіді).

Відмітити відсутніх та повідомити тематичну оцінку.

Закінчити вивчення теми я хочу такими рядками:

Зробив – це звершення (це для тих, хто здав усе)

Не можу – це поразка

Повинен – це твій борг (хто щось не здав)

Зроблю – це слово радості (зроблю до наступного четверга)

Можу – це твоя сила

Так будьмо ж сильними!

Лише у співпраці можна досягти успіху.
ІІ. Актуалізація знань

Давайте зараз усі разом розгадаємо кросворд і дізнаємося про ключові поняття нашої наступної теми.

(Розгадування кросворду)

Ключові слова – ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР.

III. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Це словосполучення і є темою, яку ми розпочинаємо вивчати. На цю тему розраховано 4 уроки, з яких 2 практичні роботи.

Тема сьогоднішнього уроку: «Системи обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора» (учні записують число, Класна робота, тему у зошити)

Сформулюйте мету уроку? (учні формулюють мету, учитель записує її на дошці)

Оцініть у відсотках використання різних видів інформації у навчанні (в сумі 100%) :

 • Текстова + числова -

 • Графічна -

 • Звукова -

 • Відео –

Відповіді дітей.

А ось статистичні дані 2011 року, щодо використання різних видів інформації у навчанні. Як бачимо, з текстовою інформацією людина працює найбільше, тому обов’язковим є знання основ роботи з текстовими документами.
IV. Вивчення нового матеріалу

Перед початком вивчення теми, необхідно визначити та розрізняти такі поняття:

 • Редагуванняперетворення, що забезпечує додавання, видалення, переміщення або виправлення змісту документа.

 • Форматування – це оформлення тексту (шрифт, вигляд і розмір символів, оформлення абзаців і заголовків).

Які програми для роботи з текстом ви знаєте?

Найпростішою програмою є … (Блокнот) Що можна робити у Блокноті? Які ще програми ви знаєте? (Ворд)

Які його можливості?
Якщо ж класифікувати усі програми для роботи з текстом, то їх можна розділити на 3 види: Текстовий редактор, Текстовий процесор та Видавничі системи – програми для створення поліграфічної продукції (газети, буклети, листівки, візитки, журнали і т.д.)


Демонстрація прикладів програм для роботи з текстом.

Ми будемо вивчати текстовий процесор Word 2007.

Демонстрація завантаження ТП, відкриття, створення нового документа, основних елементів вікна, збереження у різних форматах текстового документа.

Формати файлів, збережених MS Word

 • Doc (Word 2003)

 • Docx (Word 2007)

 • Rtf

 • Txt

Як і у всіх програмах у Word є довідкова система, яка викликається клавішею …F1

А зараз Передай чергу другу (Учень відповідає на запитання, яке з’являється на слайді і називає ім’я наступного, хто буде відповідати)

Призначення клавіш • Backspace

 • Delete

 • CapsLock

 • Home

 • End

 • PageUp

 • PageDown

 • Tab

 • Print Screen
Сполучення клавіш у MS Word • Ctrl+C

 • Ctrl+V

 • Ctrl+X

 • Ctrl+Z

 • Ctrl+A

 • Ctrl+N

 • Ctrl+S

 • Ctrl+O

 • Shift+Буква
При наборі тексту слід дотримуватись деяких правил. Ці правила у кожного з вас є, ви їх вклеюєте у зошит та вивчаєте. А також там є правила стильового оформлення усіх документів ділового характеру (реферати, повідомлення, наукові роботи і т.д.). Ці правила знати напам’ять. (Додаток 2)
V. Домашнє завдання

Параграф 6.1 та 6.2, с. 213 питання 8

*Домашнє завдання – лотерея. (Учні по одному з мішечку витягують назву текстового редактора/процесора/видавничої с-ми, про яку їм слід буде розказати на наступному уроці.)

Підготувати повідомлення на тему:

«Я хочу розповісти про…(текстовий редактор, текстовий процесор, видавничу систему)».

Вказати назву, компанію, яка розробила програму, її можливості, інтерфейс, переваги й недоліки.
VI. Практична частина уроку

Створити новий текстовий документ, надрукувати в ньому своє прізвище та ім’я, зберегти його у різних форматах; відкрити Довідкову систему та ознайомитись з її основними розділами

Визначити призначення сполучень Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+E.
VII. Підведення підсумків уроку

Ми поставили на початку уроку мету. (Мета на дошці)

Що нам вдалося, а що ні? Чи дізнались ви щось нове?

Чи потрібна така тема у розділі інформатики 9 класу? (Відповіді учнів)
VIІI. Оцінювання діяльності учнів на уроці. Кожен учень та учитель складають рейтинг групи по результатам діяльності на уроці за допомогою он-лайн таблиці (сумісне використання документів Google). За зведеною таблицею визначаються бали учнів.

Додаток 2
Правила введення тексту:

 • робити один пропуск мiж словами;

 • розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть;

 • після розділового знака ставити пропуск;

 • після відкритих дужок або лапок відразу писати текст;

 • закривати дужки або лапки відразу за текстом;

 • до i після дефісу не ставити пропуск;

 • до i після тире ставити пропуск;

 • не робити пропусками відступів від лівого краю;

 • не нумерувати сторінки — це зробить текстовий редактор;

 • для створення нового абзацу натискати клавiшу Enter;

 • для переходу на нову сторінку є функція Вставка-Разрыв страницы.


Правила оформлення документу

 • Розмір шрифту (кегль) – 14 пт

 • Тип шрифту - Times New Roman

 • Абзац (червона строка) – 1 см

 • Міжрядковий інтервал –1,5 пт

 • Відступи від країв документу:

Справа – 1,5 см (1)

Зліва – 2,5 см (3)

Внизу та вгорі по 1,5 см