asyan.org
добавить свой файл
1
Тема. Прислівник як частина мови.
Мета: пригадати відоме про прислівник; поглибити й засвоїти

матеріал про загальне значення цієї частини мови, морфологічні

ознаки та синтаксичну роль.

Розвивати в учнів уміння розпізнавати прислівники в реченні,

визначати їх значення та синтаксичну роль, удосконалювати навички

охайного й грамотного письма, уміння висловлюватись (усно й

письмово); збагачувати словниковий запас учнів.

Учити захоплюватися природою, бачити й відчувати довкілля, радіти

причетності до краси.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Хід уроку. Тема - девіз:

Не може бути у природи невдалих днів, дощів похмурих.

Відчути осінь - насолода, коли краса її барвисто спалахнула.
І. Організаційна частина.

ІІ. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності учнів.

Запис теми та девізу.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Евристична бесіда.

 • Пригадаймо, на які питання відповідають прислівники.

 • Яка найголовніша ознака прислівника? (Незмінність.)

 • Яким членом речення виступає найчастіше ця частина мови? (Обставиною.)

 • Закінчуючи вивчати дієприслівник, ми зазначили, що він має з прислівником спільні ознаки. Які ж саме?

(Незмінність та синтаксичну роль.)

2. Аналіз мовного матеріалу.

Переписати словосполучення і зазначити, з якими частинами мови вжиті тут

прислівники.

дієслово ознака дії

Пожовкнути ( як? ) раптово

дієприслівник ознака дії

падаючи ( куди? ) додолу

прикметник ознака ознаки

приємний ( наскільки? ) дуже

прислівник ознака ознаки

добре ( як? ) дуже

дієприкметник ознака ознаки

забарвлений ( якою мірою? ) занадто

іменник ознака предмета

читання ( яке? ) вголос
Відповідь учня.

 • Ми бачимо, що прислівники утворюють словосполучення з різними частинами мови: з дієсловом, дієприслівником, дієприкметником, прикметником, іменником. Прислівник у словосполученні виступає залежним словом і виконує найчастіше роль обставини, рідше - означення. Це залежить від питання, яке ми ставимо до прислівника.

Пояснення - висновок вчителя.

 • Прислівники, що вказують на ознаку дії, поєднуються з дієсловом або дієприслівником. Прислівники, що вказують на ознаку іншої ознаки, поєднуються з прикметником, дієприкметником або іншим прислівником. Прислівники, що вказують на ознаку предмета, поєднуються з іменниками. Яка ж частина мови називається прислівником?

Відповідь учня.

- Прислівник - це незмінна частина мови, яка вказує на ознаку дії, предмета чи іншої ознаки.
3. Робота з підручником. Читання вголос правил, уміщених у підручнику.

Підготувати відповідь на запитання: "На які групи за значенням

поділяються прислівники та на які питання вони відповідають?"
ІV. Закріплення й усвідомлення вивченого та розвиток умінь і навичок

застосувати здобуті знання на практиці.


 1. Колективна робота з міні - текстом.
 • Переписати, розкриваючи дужки, ставлячи пропущені букви та розділові знаки. Пояснити контрольні орфограми і пунктограми.


Осінь раптово заволоділа своїми правами. Вона майстерно жовтить зел..нь бавлячись соковитими фарбами. Повіл..но опадають листочки віртуозно ро(з, с)фарбовані пензлем (не) відомого художника (3 журн.)
Віртуоз (італ.) - людина, яка досягла в роботі високої майстерності.

Пензель (вл. укр.) - прикріплений до ручки пучок шерсті, що використовується для нанесення фарби, клею на якусь поверхню.

 • Синтаксичний розбір останнього речення із записаного тексту (на дошці і в зошитах).
 1. Лінгвістична гра «Одним словом».

 • Передати одним словом - прислівником кожне із словосполучень.
 1. З почуттям подяки, готовністю віддячити за послугу. ( Вдячно.)

 2. Ручним способом, без використання механізмів. (Вручну.)

 3. Догори обличчям. (Горілиць.)

 4. Охоче, із задоволенням і любов'ю до якого-небудь заняття. (Залюбки.)

 5. Зігнувши ноги в колінах і тримаючись на пальцях. (Навпочіпки.)

 6. Завзято, непохитно у здійсненні своєї мети. (Наполегливо.)

 7. Без бажання, мляво,, повільно, (Нехотя.)

 8. У гніві, дуже розсердившись. (Спересердя.)

 9. Піднявшись на кінчики пальців ніг.(Навшпиньки.)

 10. Дійсно, відповідно до фактів. (Фактично.)

11 . Не шкодуючи ділитися чим-небудь, охоче витрачаючи щось. (Щедро.) 12. Услід за тим, що віддаляється.(Навздогін.)
Інтерактивна вправа «Робота в групах»
Використовується ілюстрація або світлина із зображенням чарівного

осіннього пейзажу(для учнів , які творчо й образно мислять).

 1. Написати етюд за даною ілюстрацією, використовуючи прислівники.

 2. Прислівники підкреслити, дати твору заголовок.

Для довідок:

Етюд (фр.) - в образотворчому мистецтві - первісний допоміжний малюнок, виконаний з натури для майбутнього твору;

словесний "малюнок " - враження, начерк.

Листя за кольором можуть бути: багряні, коричневі, жовті, бурштинові, ледь освітлені жовтизною, замріяні, в сонячних променях, жовтогарячі, оранжеві, червоні, умиті дощем і прикриті небом, чарівно - жовті, неповторно мозаїчні,
Інтерактивне навчання: прийом «Пошук».
Кросворд № 1. « Синонім».

 1. Дати визначення синонімів.

 2. Вписати у порожні клітинки синоніми до поданих слів:

 1. інколи; 2) як-небудь; 3) неодмінно; 4) вниз;

5) голосно; 6) повік; 7) ввічливо.

1.
С

2.
И

3.
Н


4.О


5.Н


6І


7.
МВідповіді: 1) часом; 2) абияк; 3) конче; 4) додолу; 5) гучно; 6) навіки; 7) чемно.

Скласти з одним із прислівників речення про осінь і записати в зошит.

Кросворд №2. « Антонім».

 1. Дати визначення антонімів.

 2. Вписати у порожні клітинки антоніми до поданих прислівників:

 1. мало; 2) раніше; 3) всерйоз; 4) дешево; 5) уночі; 6) вірно; 7) влітку.
1.А


2.Н


3.Т


4.О


5.Н6.І


7.М


Відповіді: 1) багато; 2) пізніше; 3) жартома; 4) дорого;

5) вдень; 6) невірно; 7) взимку.

3. Скласти з одним із прислівників речення про осінь і записати його в зошит.

Вибірковий диктант.

З речень, які зачитує учень, виписати словосполучення з прислівниками.

В далечінь холодну без жалю за літом синьоока осінь їде навмання. (В. Сосюра.) Паде додолу листя з деревини, паде невпинно, чутно, сумовито (/. Франко.) Доріжки щільно вкриваються пухким листяним килимом. Раптом чарівний оркестр життєдайних осінніх звуків будить світлі фантазії (3 журн.) А межи сірих днів - ячання зграї, яка на схід поспішно відлітає. (С.Біда.)

V. Заключна бесіда - узагальнення.

Інтерактивне навчання: технологія «Мозковий штурм»

 • Дайте визначення прислівника.

 • На які розряди поділяються прислівники?

 • Головним чи залежним словом є прислівник у словосполученні? Чому?

 • Чи змінюються прислівники за родами, числами, відмінками?

 • Якими членами речення виступають прислівники?


Ознаку дії називає ,

А також місце, час, причину

Цієї дії визначає,

І кожен цю частину знає.

Бо це прислівник – всім відомий.

Незмінна ця частина мови,

На запитання як? коли?

Готова всім відповісти.

Сміється сонце як?ласкаво,

Мандрує небом величаво,

А небо голубіє дивно,

Пливуть хмаринки тихо, мрійно.

Дзвенить кохана мова чисто,

А кожне слово – урочисто;

Земля стрічає нас святково,

Сміються зорі загадково.

Сади цвітуть коли? – весною,

Улітку трав моря шовкові,

А восени врожай збирають,

Узимку снігу всі чекають.

Прислівників багато в мові,

Усі яскраві, всі чудові!

Щоб здобути знань основи,

Вивчи цю частину мови!

К. Лужецька

VІ. Рефлексія навчальної діяльності.

Висловіть свої враження від уроку, продовживши речення:

 • Найбільші труднощі я відчув …

 • Я зрозумів, що …

 • Я не вмів, а тепер умію …

 • Я не знав, а тепер знаю …

 • На наступних уроках мені хотілося б знову …


VІІ. Домашнє завдання.
Придумати гру для молодших школярів, у якій буде використано багато

прислівників-антонімів. Наприклад, вниз – угору, швидко – повільно тощо.

Гру записати у вигляді інструкції.

VІІІ. Виставлення оцінок з коментарем.