asyan.org
добавить свой файл
1
УРЕАЗНІ ДИХАЛЬНІ ТЕСТИ НА HELICOBACTER PYLORY

Гребеник Л.І.*, Сурков В.А.**

*СумДУ, кафедра біохімії та фармакології

**ВАТ «SELMI»

Початок діагностики хелікобактеріоза за допомогою уреазного дихального тесту (UBT- urea breath test) було покладено у 1987 році, коли в англійському журналі Lancet з'явилася стаття Грехема (D. Y. Graham) з колегами про 13С-УДТ (13С -УДТ), а потім і Белла (G. D. Bell) c колегами про 14С -УДТ (14С -УДТ). Інтерес до такої діагностики був обумовлений у першу чергу неінвазивністю методу, що завжди зручно як для пацієнта, так і для лікаря.

Метод УДТ непрямий, тому що він визначає не наявність самої бактерії H. pylori, а продукти її життєдіяльності. Принцип методу полягає в наступному. Пацієнт орально одержує розчин сечовини, у якій основний ізотоп вуглецю 12С замінений мінорним ізотопом 13С або 14С. Після введення міченої сечовини в шлунок, відбувається реакція:

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O уреаза 4NH3 ↑+ 213CO2↑.

Мічений двоокис вуглецю всмоктується в кров, транспортується в легені й видихається разом з іншими продуктами подиху. Природна поширеність ізотопів 13С и 14С невелика, тому при наявності бактерії в організмі пацієнта у видихуваному повітрі буде виявлений СО2 з аномально високим вмістом мінорного ізотопа-мітки. Аналіз продуктів подиху роблять на ізотопочутливому аналітичному приладі.

Перші 13С-УДТ виконували на магнітних ізотопних мас-спектрометрах. Це дорогі, складні в обслуговуванні й досить великі прилади. Для того, щоб зробити їх більш доступними і простими, виробники аналітичного встаткування пішли по шляху розробки спеціалізованих високопродуктивних (2 хв на пробу, 5 хв на обробку аналізів одного пацієнта) мас-спектрометричних аналізаторів зі спрощеною хроматографічною підготовкою проби. З іншої сторони організацію діагностичної процедури постаралися оптимізувати відповідно до прийнятого в тій або іншій країні медичною практикою. Нажаль висока вартість устаткування й тестових речовин як для 13С-УДТ, так і для 14С УДТ, не дозволяє зробити цей метод загальнодоступним, тому постійно ведеться пошук нових підходів до діагностики Helicobacter pylori. У цьому зв'язку викликає інтерес дихальний тест без використання ізотопзбагаченої сечовини - аміачний уреазний дихальний тест(швидкий уреазний тест), у якому використовують сечовину із природним ізотопним складом і детектують кількість аміаку, що утвориться при дії уреази бактерій на сечовину. Слід зазначити, що NH3-УДТ має ряд економічних переваг. Вартість апаратів для аміачного тесту значно менше, ніж мас-спектрометричних аналізаторів і інфрачервоних ізотопочутливих спектрометрів. Крім того, в цьому випадку дешевше обходиться тестова речовина й обслуговування приладів

Активний пошук нових технічних рішень проведення тестів і вдосконалення системи медичного обслуговування населення дозволяють оптимістично оцінювати можливості застосування УДТ у практичній медицині України в недалекому майбутньому.