asyan.org
добавить свой файл
1а/с – 260, м. Львів, 79000, Україна

тел.: +38 (032) 249-25-45

www.business-territory.com


УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНІЇ. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
Управління персоналом – інструмент менеджменту, необхідний підприємству для досягнення своїх стратегічних цілей, завдяки раціональному використанню інтелектуальних ресурсів підприємства. Філігранне володіння інструментами управління персоналом дозволяє підприємству суттєво економити фінансові ресурси, та досягти конкурентної переваги. Управління персоналом, як максимально практична дисципліна, постійно розвивається. Сучасні інструменти управління дозволяють досягти максимальних показників швидше і з меншими організаційними затратами.
Мета тренінгу: Розкрити потенціал лідера-керівника. Допомогти зрозуміти можливості використання менеджменту та психології управління, при вирішенні актуальних бізнес-задач. Розширити арсенал володіння інструментами управлінця. Досягнути майстерності в постановці бізнес-задач, оцінці бізнес-процесів, розвитку та мотивації персоналу.
Цілі та завдання тренінгу:

 • Розкрити можливості та обмеження інструментів управління персоналом.

 • Засвоїти принципи системного мислення та оцінити переваги які досягаються з їх допомогою.

 • Відпрацювати навики побудови ефективних бізнес-систем.

 • Вдосконалити інструменти оцінки ефективності роботи працівників.

 • Навчитись мислити принципом «кінцевого результату».

 • Засвоїти унікальний інструмент управління «процесне мислення».

 • Розкрити можливості використання матеріальної та нематеріальної мотивації.


Методи проведення: тестування, анкетування, міні-лекції, мозковий штурм, обговорення проблемних питань і групові дискусії, рольові ігри, рухливі вправи, індивідуальна робота та презентації учасників, групове обговорення завдань та презентація групових рішень, виконання вправ у великій та малих групах, рішення кейсів, робота із завданнями в методичних матеріалах, учбові ситуації (case study), сінемалогія (перегляд тематичного фільму), відпрацювання конкретних умінь та навичок, домашні завдання.
Учасники тренінгу: ТОП-менеджмент компанії, керівники напрямків (відділів), лінійні та функціональні менеджери.
Рекомендована кількість учасників тренінгу: 10-15 осіб.
Тривалість тренінгу: 16 годин (2 дні по 8 годин).
У вартість тренінгу включені: дотренінгова діагностика, організація проведення тренінгу, робота тренерів, роздаткові матеріали, сертифікати, експертний висновок.

Додатково безкоштовно надається послуга посттренінгу*.
Додаткові навчальні програми (майстер-класи) рекомендовані учасникам тренінгу «Управління персоналом компанії. Мотивація персоналу»:

 • «Управління ЗНАННЯМИ Компанії».

 • «Створені перемагати. Методи формування якісної КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ».

 • «СИСТЕМНИЙ РЕКРУТИНГ в компанії».

 • «Профілактика та подолання «ПРОФЕСІЙНОГО вигорання».

 • «Перевищуючи сподівання. ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КЛІЄНТА».


* Ефект від тренінгу проявляється не одразу. Будь-яка навичка має п’ять рівнів сформованості (загальне уявлення про сферу застосування навику; розуміння, сприйняття технології навику; поодинокий досвід застосування навику на практиці; початкова автоматизація навику, яка порушується при зміні зовнішніх умов та повна автоматизація навику). Під час тренінгу учасник може досягнути тільки третього рівня.

Подальше відпрацювання та закріплення навику (4 та 5 рівнів) відбувається в умовах «реального» життя.

Враховуючи фізіологічні закономірності втрати інформації та рівні формування навику, слід застосовувати постренінгове обслуговування учасників. Через місяць після проведення тренінгу Компанія проведе 3-4х годинний тренінг для закріплення отриманих навичок.

В рамках посттренінгу відбудеться атестація рівня залишкових знань і навиків учасників та проведення тематичного майстер-класу, де вони матимуть можливість закріпити отримані знання та навички; проаналізувати помилки та проблеми, що виникли протягом місяця під час практичного застосування знань.
Перший день


Години

Зміст тренінгу

9.30 - 11.00

Дотренінгове анкетування учасників тренінгу.

Постановка цілей на тренінг.

 • Методи оцінки інтелектуальних активів компанії.

 • Чому персонал не є стратегічним ресурсом в бізнесі?

 • Функції та завдання керівника.

 • Процесне управління.

 • Теорія обмежень. Практика реанімації бізнесу.

 • Ключові параметри оцінки корисного кінцевого результату.

 • Методи використання потенціалу персоналу в бізнесі.

 • Стратегічне та тактичне управління бізнес-процесами.

 • Нові підходи в бізнес-моделюванні компанії.

11.00 - 11.20

Кава-пауза

11.20 - 13.00

 • Модель компетенцій як сучасний інструмент управління.

 • Динаміка розвиту моделі компетенцій.

 • Способи контролю ефективності моделі компетенцій.

 • Методи формування кадрового резерву компанії.

 • Кадровий резерв актив чи пасив компанії.

 • Управління знаннями компанії.

 • Формули розрахунку потужності інтелектуальних ресурсів компанії.

 • Корпоративна культура компанії як інструмент рекрутингу.

 • Методи пошуку та відбору персоналу.

13.00 - 14.00

Обідня перерва

14.00 - 15.40

 • Постановка індивідуальних задач.

 • Причини невиконання поставлених завдань.

 • Запобігання конфліктам.

 • Інструменти проведення управлінських нарад.

 • Чому не виконуються прийняті рішення?

 • Методи контролю по ключових точках.

15.40 - 16.00

Кава-пауза

16.00 - 18.00

 • Розвиток персоналу.

 • Планування розвитку компетентності працівників.

 • Теорія «Кайдзен».Практика безперервного вдосконалення.

 • Методи навчання персоналу.

 • Зовнішні та внутрішні схеми розвитку персоналу.

 • Ситуативне лідерство, як перспективний метод навчання.

 • Оцінка ефективності навчання.


Другий день


Години

Зміст тренінгу

9.30 - 11.00

 • Мотивація. Міфи і реалії реалізації.

 • Система мотивації, скерована на цілі компанії.

 • Діагностика існуючої системи мотивації.

 • Чому гроші не мотивують?

 • Чому визнання не мотивує?

11.00 - 11.20

Кава-пауза

11.20 - 13.00

 • Послідовність реалізації місії компанії через постановку цілей.

 • Можливості та обмеження управлінського делегування.

 • Особисті і професійні ресурси. Пошук зони ефективності.

 • Практика формування відповідальності за результат.

13.00 - 14.00

Обідня перерва

14.00 - 15.40

 • Формування «зіркової команди», а не «команди зірок».

 • Ролі в команді.

 • Практика ситуативного управління.

 • Від не конфліктності до управління конфліктами.

15.40 - 16.00

Кава-пауза

16.00 - 18.00

 • Лідерство чи менеджмент. Факти з практики успішних компаній.

 • Навики лідера.

 • Система індивідуального тренування нових навиків.

Післятренінгова атестація учасників тренінгу.

Оцінка досягнення цілей тренінгу.

Відповіді на запитання.

Вручення сертифікатів учасникам.
_____________________________________________________________________________________________________

© Група компаній «Територія Бізнесу», 2006-2011