asyan.org
добавить свой файл
1
Умови працевлаштування молоді
Роботодавець має право приймати на роботу осіб віком від 15 до 18 років лише на посади, які відповідають їхньому фізичному та ментальному стану, та відповідним чином забезпечені (§ 165, 1 речення, Кодекс законів про працю в ЧР). У разі виникнення будь-яких питань стосовно працевлаштування молоді, роботодавець повинен співпрацювати з їхніми батьками (§ 163, 2 речення, Кодекс законів про працю в ЧР).
Трудове право наводить види праці, при виконанні який є цілком заборонено використовувати молоду робочу силу:

  1. Забороняється працевлаштовувати молодь на підземних роботах, добуванні мінералів або прокладанні тунелів.

  1. Забороняється працевлаштовувати молодь на роботах, які у зв’язку з анатомічними, фізіологічними або психічними причинами не відповідають віку особи, не є безпечними або можуть бути шкідливими для їхнього здоров’я. (постанова уряду № 261/1997 встановлює типи роботи та робочі місця, заборонені для молоді, а також умови, за яких молодь може прийматися на роботу в разі потреби підготовки за фахом).

  2. Також забороняється використовувати працю молоді на роботах, виконання яких має ризик травмувань, або які можуть загрожувати безпеці і здоров’ю інших працівників чи інших осіб.

Заборони деяких типів робіт можуть бути доповненні постановою Міністерства Охорони Здоров’я ЧР № 261/1997 також для працівників, віком близьким до віку молоді (згідно до § 167 Закону про працевлаштування).
Забороняється залучати працівників молодших вісімнадцяти років, до нічних та надурочних робіт (§ 166, абзац (1), 1. речення, Кодекс законів про працю в ЧР).
Укладення трудового договору:
У випадку прийняття на роботу особи віком до 18 років, для підписання трудового контракту роботодавець повинен вимагати згоди законного опікуна (§164, пар. (1), Кодекс законів про працю в ЧР).

При прийнятті на роботу або переведенні на інше місце роботи терміном довшим, ніж 1 місяць, роботодавець повинен подбати про попередній медичний огляд у випадку, якщо приймає на роботу особу молодшу 18 років. При робочих завданнях роботодавець має брати до уваги медичний стан особи, молодшої 18 років (згідно з § 168, абзац (1), пункт. A) і абзац (3), Кодекс законів про працю в ЧР).

Розірвання трудового договору:

У разі звільнення працівника віком до 18 років роботодавець має ознайомити із наказом про звільнення також законного опікуна згаданого працівника. Якщо працівник віком до 18 років звільняється за власним бажанням чи за взаємною згодою обох сторін, роботодавець зобов’язаний вимагати згоди законного опікуна.
Мінімальна заробітна платня для молоді:

Розмір заробітної платні для молоді (при 40 годинах праці щотижня) є 29,52 чеських крон за кожну відпрацьовану годину, за місяць: 5360 чеських крон. (згідно з наказом влади №. 463/2003, §2, пар. (2), пункти. a), b) і d)).
Примітка:

Згідно із законом про працю, молодь до 16 років не може працювати більше 30 годин на тиждень, максимально 6 годин на день.