asyan.org
добавить свой файл
1
РІДНА ШКОЛА

При Парафії Св. Юрія

Умови найму на 2010-2011 н.р.На протязі періоду найму, вчитель класу повинен дотримуватись наступних умов:


 1. Організація класу
  1. Планування

 • Готувати учнів до концертів.

 • Складати річні плани, плани по розділах і щоденні плани.

 • Надавати детальний план уроку для вчителів на заміні.

 • Створювати позитивну і цікаву атмосферу для навчання.

 • Планувати цікаві та різноманітні заняття.

 • Виставляти учнівські роботи на показ у класі, а також регулярно обновляти дошку оголошень.

 • Тримати лише поточні та оновлені форми, позбуватись застарілих.
  1. Керівництво

 • Підтримувати регулярний контакт з директором школи стосовно дисципліни та успіхів учнів.

 • Встановити норми поведінки, які є чітко визначеними і послідовними.

 • Бути відповідальним за безпеку всіх учнів.

 • Коли необхідно, повідомляти батьків стосовно поведінки, відсутності, запізнень, зниклих речей, а також подівомляти про успіхи учнів.
  1. Методика викладання

 • Використовувати різноманітні методи викладання та ресурси.

 • Ефективно використовувати наявні навчальні матеріали і методики.

 • Заохочувати вживання української мови, особливо під час самостійних робіт та на перерві.

 • Контролювати правильність запису домашнього завдання кожним учнем.

 • Використовувати бібліотечні книжки для домашнього читання.
  1. Оцінювання

 • Вести облік присутності учнів.

 • Готувати звіти в кінці року.

 • Регулярно повідомляти учнів про результати оцінювання щотижня, разом з коментарями.

 • Оцінювати роботу учнів через спостереження, виконання завдань в класі, самостійних робіт, тестів і домашніх завдань. 1. Стосунки між вчителем і учнем
 • Ставитися і розмовляти зі студентами з повагою.

 • Чітко роз’яснювати учням, що від них вимагається і чому.

 • Заохочувати учнів бути ініціативними та бути відповідальними за своє навчання.
 1. Стосунки між працівниками
 • Сприяти гармонії в школі.

 • Бути готовим розділяти відповідальність.

 • Ставитись до колег з повагою та гідністю.

 • Приймати справедливу та конструктивну критику.

 • Утримуватись від публічної критики школи або окремих вчителів.

 • Брати активну участь в нарадах колективу.

 • Ділитися ідеями та матеріалами.

 • Радитися з колегами.

 • Брати участь у спільних шкільних заходах.
 1. Професійні якості
  1. Знання

 • Ознайомитися з термінами і умовами праці.

 • Бути компетентним в своїй галузі викладання.

 • Бути обізнанним з навчальною програмою.

 • Бути знайомим з різними методиками і теоріями навчання.
  1. Професійний розвиток

 • Брати участь у конференціях та семінарах, організованих IHLA або школою.

 • Читати професійні матеріали.

 • Бути обізнаним, які ресурси є у школі і вміти ними користуватися.

 • Здійснювати самооцінку викладання та навчальних програм.

 • Здобувати необхідні навички та інформацію, щоб удосконалювати навчання.

 • Проходити атестацію, як визначено директором.
  1. Професійна задіяність

 • Відвідувати наради вчителів.

 • Згідно системи ротації чергувати під час перерв.

 • Відвідувати концерти, в яких бере участь чи проводить школа.  1. Особисті якості

 • Мати добре поставлений голос, чітку і виразну вимову.

 • Виявляти тактовність, ввічливість і бажання слухати та розуміти точку зору інших.

 • Виявляти свої позитивні якості.

 • Обговорювати делікатні справи, або ті, що стосуються учнів, приватно.

 • Поводити себе за правилами Християнської моралі.

Умови угоди

 • Прибувати в клас принаймні за 15 хвилин до початку занять і залишатися приблизно 15 хвилин після занять.

 • Час від часу вести релігійні заняття.

 • Кожному вчителю за час навчального року дозволяється 2 відсутності через хворобу або через відвідування конференції.

 • За будь-яку іншу відсутність на роботі Рідна школа відрахує із зарплатні витрати на заміну.

 • Кожний вчитель сам повинен зв’язатися із вчителем на заміну, що є в списку.

 • Кожний вчитель несе відповідальність за підготовку всіх планів уроків з відповідними матеріалами на час їхньої відсутності.

 • Кожний вчитель має повідомляти директора про свою відсутність заздалегідь.