asyan.org
добавить свой файл
1
Українська мова

За програмою – 140 год

На тиждень – 4 год

ІІ семестр – 70год

ІІ семестрз/п

К.Зміст навчального матеріалу

Дата

Приміт

ки
Слово (продовження). Слова, що називають дії предметів

63
Слова, що називають дії предметів. Складання речень за малюнками. Вимова й написання слів ковзатись, ковзанка, ковзани

14.01
64
Роль дієслів (без уживання терміна) у мовленні. Зв'язок дієслів з іменниками в реченні. Доповнення тексту. Вимова й написання слів килим, парасолька

15.01
65
Змінювання дієслів з іменниками за зразком «один – багато». Вимова й написання слова жайворонок. Навчальне аудіювання («Волохань»)

16.01
66
Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Виразне читання та переказування уривка з казки «Коза-дереза»

18.01
67
Дієслова, близькі та протилежні за значенням. Складання розповіді за серією малюнків та опорними словами

21.01
68
Багатозначні дієслова. Складання опису зовнішності людини

22.01
69
Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, що називають дії предметів». Складання розповіді за серією малюнків та питаннями. Самостійна робота.

23.01
70
Урок розвитку зв'язного мовлення. Загадковий світ птахів (складання загадки) Тематичне оцінювання

25.01
Службові слова в реченні

71
Поняття про службові слова, їх роль у реченні. Вживання службових слів для зв'язку слів у реченні. Навчальний діалог

28.01
72
Вживання службових слів для зв'язку слів у реченні

29.01
73
Написання службових слів окремо від інших. Навчальне аудіювання за текстом «Пелюстка і квітка»

30.01
74
Закріплення знань про службові слова. Навчальне списування.

01.02
75
Перевірка знань із мови. («Слова, що називають дії предметів»)

04.02Корінь слова, спільнокореневі слова

76
Корінь слова. Спільнокореневі слова.

05.02
77
Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

06.02
78
Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови

08.02
79
Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови80
Урок розвитку зв'язного мовлення. Вчимося малювати словами. (Опис іграшки)

11.02
81
Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням.

12.02
82
Контрольний диктант «Помічниця».

13.02
83
Аналіз контрольної роботи. Тематичне оцінювання

15.02
Звуки і букви

84
Звуки і букви. Алфавіт. Складання речень

18.02
85
Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником

19.02
86
Голосні звуки. Позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням йо. Вимова і правопис слів обрій, горизонт, виднокруг.

20.02
87
Наголос. Наголошений склад. Складотворча роль голосних звуків

22.02
88
Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки з деформованих речень. «Ляльки»

25.02
89
Наголошені та ненаголошені голосні. Визначення наголосу в словах. Добір спільнокореневих слів. Складання розповіді за малюнками.

26.02
90
Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів.

27.02
91
Ненаголошені голосні звуки [є], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова в доборі спільнокореневих слів. Складання речень.

01.03
92
Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених є, и в корені слова. Складання усної розповіді на тему «Зустріч птахів».

04.03
93
Слова з ненаголошеними є, и, правопис яких треба запам'ятати. Перевірка написання слів за словником. Складання розповіді за малюнком і питаннями. Вимова й написання слів крига, крижина, крижинка

05.03
94
Слова з ненаголошеними є, и, правопис яких треба запам'ятати. Перевірка написання слів за словником.

06.03
95
Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е,и в коренях слів. Звуко-буквений аналіз слів

11.03
96
Урок розвитку зв'язного мовлення. Побудова тексту-розповіді за опорними словами. «Відважна пташка».

12.03
97
Приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі. Складання усного опису маку за питаннями і малюнком

13.03
98
Звук [ф], позначення його буквою «еф».Складання речень. Вимова й написання слів факел, смолоскип.

15.03
99
Звуки [дж], [дз], [дз'], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз. Складання усного опису джмеля за поданими запитаннями.

18.03
100
Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге» і «ґе»

19.03
101
Буква «ща», позначення нею звукосполучення [піч]. Поділ тексту на речення

20.03
102
Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й написання слова космонавт

22.03
103
Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу перед глухими. Складання усної розповіді за малюнком.

01.04
104
Урок розвитку зв'язного мовлення. Слухаємо. Говоримо. Переказуємо. «Куди поспішає Струмочок?».

02.04
105
Закріплення знань учнів про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями.

03.04
106
Контрольне списування. «Прийшла весна».

05.04
107
Тверді та м'які приголосні. Позначення м'якості приголосних буквами я, ю, є, і

08.04
108
Закріплення вивченого про тверді та м'які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами


09.04
109
Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів

10.04
110
Урок розвитку зв'язного мовлення. Слухаємо, говоримо, описуємо. (Опис лисички).

12.04
111
Закріплення знань про тверді та м'які приголосні звуки. Усний переказ тексту «Перепілка»

15.04
112
Перевірка мовленнєвих вмінь. Усний переказ «Купання ведмежат».

16.04
113
Подовжені м'які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Навчальний диктант. Засвоєння форм луг — луже, друг — друже.

17.04
114
Подовжені м'які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами.

19.04
115
Перенос слів із подовженими приголосними звуками. Складання речень

22.04
116
Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту-міркування «Книга – джерело знань»

23.04
117
Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком і запитаннями.

Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками.

24.04
118
Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками.

26.04
119
Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Навчальне аудіювання (« Найгарніша мама »)

29.04
120
Правило переносу слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів.

30.04
121
Правило переносу слів з апострофом.

03.05
122
Повторення вивченого про текст. Контрольне аудіювання «Подружилися».

07.05
123
Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу «Чому Оля не зірвала квітки?».


08.05
124
Перевірка знань із мови.(«Звуки і букви»). Тематичне оцінювання.

10.05
Повторення вивченого за рік

125

Повторення та закріплення вивченого про текст.


13.05
126
Повторення вивченого про слово, речення, види речень за метою висловлювання та інтонацією.Добір спільнокореневих слів.

14.05
127
Повторення вивченого про звуки і букви. Складання розповіді за поданими словами.

15.05
128
Контроль навчальних досягнень за рік. Контрольний диктант «Літо».

17.05
129
Аналіз контрольного диктанту. Добір спільнокореневих слів.

20.05
130
Урок розвитку зв’язного мовлення.Творчі вправи з текстами.

21.05
131
Повторення вивченого матеріалу за ІІ семестр.

22.05
132
Підсумковий урок за рік. Підсумкове тематичне оцінювання

24.05
02.01.13 р. ___________Н. М. Зань

Погоджено

Заступник директора з

навчально - виховної роботи __________ Н.Л.Василець