asyan.org
добавить свой файл
1
УДК 672.12(477.54)

ВОДНІ РЕСУРСИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Доманов О. С., 3 курс,

ХНУ імені В.Н. Каразіна,

кафедра фізичної географії та картографії,

Наук. керівник – доцент Клименко В. Г.

Изложены основные сведения про водные ресурсы Харьковской области.

Ключові слова: водні ресурси, Харківська область, водопостачання.
У широкому значенні під поняттям «водні ресурси» розуміють усі води нашої планети, що перебувають у вільному стані, тобто води поверхневого і підземного стоку, вологу в ґрунті, води гірських і покривних льодовиків, штучно створених водних об’єктів, океанічні, морські та атмосферні води.

На даний момент проблеми, що стосуються аспектів використання водних ресурсів, посідають важливе місце в нашій державі. Основою до цього є те, що Харківська область є однією з найбільших областей України з великою щільністю населення та значним територіальним навантаженням і в той же час має надзвичайно низьку забезпеченість водними ресурсами (24 місце серед областей України, 1,8 % від загального об’єму). Нераціональне використання призводить до дефіциту та надмірного забруднення водних ресурсів області.

Забезпеченість водними ресурсами Харківщини, в порівнянні з Україною в цілому, становить: в середній за водністю рік – 3,4 км³ на 1 мешканця (в цілому по Україні – 209,8 км³); в маловодний рік – 1,5 км ³ (в цілому по Україні – 151,4 км³).

Всього в області протікає 867 річок загальною протяжністю 6504 км: басейн р. Сіверський Донець – 712 річок довжиною 5180 км; басейн р. Дніпро – 155 річок довжиною 1324 км. З них 172 річки мають довжину більше 10 км (загальна протяжність – 4650 км). У Харківській області також знаходиться 57 водосховищ, обсяг яких при нормальному підпірному рівні (НПР) становить 1507,7 млн м³ і 2538 ставків, загальною площею дзеркала 13,17 тис. га, обсяг яких при НПР – 228,7 млн м³.

Використання водних ресурсів, за існуючими стандартами, не є поганим або неправильним, але основними проблемами на даний момент є надто застаріле обладнання та непослідовне надання можливості користування. Таким чином, збільшуючи екологічну проблему, що в свою чергу веде до погіршення рекреаційних баз області.

Для водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області використовуються три незалежні водні джерела, два з яких знаходяться на значній відстані від м. Харкова:

1) р. Сіверський Донець з Печенізьким водосховищем (383 млн м³) - на відстані 40 км від м. Харкова;

2) канал Дніпро-Донбас з Краснопавлівським водосховищем (близько 410 млн м³) - на відстані 140 км від м. Харкова;

3) підземні води з артезіанськими свердловинами глибиною 80-800 м, розташовані у м. Харкові та Харківській області.

На основі відомих даних та з урахуванням необхідності споживання води, можна констатувати, що основними споживачами води є промислові об’єкти та комунальні господарства, хоча також важливу роль відіграє сільськогосподарська промисловість.

Раціональне використання водних ресурсів, їх точне та послідовне використання є основою економічної привабливості ресурсу.

Література:

  1. Клименко В.Г. Територіальні особливості водно-ресурсного потенціалу Харківської області // Вісник Хар ків. нац. ун-ту. № 824. Вип. 29. Геологія – географія – екологія. - Харків, 2008. – С. 127-130.

  2. http://kpvoda.kharkov.ua/

  3. http://www.vodgosp.kharkov.ua./