asyan.org
добавить свой файл
1
Урок на тему: Трикутник. Види трикутників. Периметр трикутника. Самостійна робота.

Мета: Поглиблення знань учнів про трикутники, побудова трикутників; контроль засвоєння матеріалу теми «Многокутники».

План уроку.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Вивчення нового матеріалу.

 3. Самостійна робота.

 4. Підсумок уроку.

 5. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

Зібрати зашити з домашнім завданням і провести фронтальну бесіду з класом.

Фронтальна бесіда

 1. На рисунку зображений рівнобедрений трикутник АВС.

Назвіть: А

  1. Основу;

  2. Бічні сторони;

  3. Кути при основі;

  4. Кут, протилежний основі;.

 1. Визначити види трикутників за його кутами В С

 1. 34º, 127º19º; с)40º, 50º, 90º;

 2. 45º, 60º, 75º; д) 95º,85º,5º

 1. Дріт завдовжки 15см.зігнули так , що отримали різносторонній трикутник. Який периметр цього трикутника? Яка довжина сторони?

 2. Взяли дріт завдовжки 19 см і з нього зробили трикутник, дві сторони якого дорівнюють 5 см і 7 см. Що ви можете сказати про цей трикутник?

 3. У рівнобедреному трикутнику периметр дорівнює 28 см., а бічна сторона 10 см. Знайдіть основу трикутника.

 4. Кожна сторона трикутника дорівнює 12 см. Знайти периметр цього трикутника. Що це за трикутник?

 5. Кожна сторона прямокутника дорівнює 9 см. Що це за прямокутник. Знайдіть його периметр.

 6. Чому дорівнює сума кутів квадрата

 7. Обчисліть периметр прямокутника, одна із сторін якого 26 см. , що на 12 см більше іншої.

 8. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 32 см., а одна із сторін -12 см. Знайдіть довжини інших сторін трикутника.


ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Розв’язування задач. (№370,374)

ІІІ. Самостійна робота.

Варіант 1

 1. Накресліть трикутник АКД так, щоб ∟А=110º. Виміряйте і запишіть градусні міри інших кутів трикутника. Виміряйте довжини сторін трикутника і знайдіть його периметр.

 2. Накресліть квадрат зі стороною 5 см., позначте його вершини. Знайдіть периметр квадрата. Накресліть пряму так , щоб вона перетинала квадрат і щоб при цьому утворилися трикутник і п’ятикутник.

 3. Розгорнутий кут поділено променем на два кути , один з них 52º.Знайти градусну міру другого кута.

 4. Промінь ОЕ поділяє кут СОД на 2 кути, ∟ СОЕ і ∟ЕОД .Знайдіть градусну міру ∟СОД, якщо ∟ СОЕ =58º, а ∟ЕОД=47º. Виконайте рисунок.

 5. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 13 см, а бічна сторона – 8 см.


Варіант 2.

 1. Накресліть трикутник РАВ так, щоб ∟Р=110º. Виміряйте і запишіть градусні міри інших кутів трикутника. Виміряйте довжини сторін трикутника і знайдіть його периметр.

 2. Накресліть прямокутник зі сторонами 3см і 6 см, позначте його вершини. Запишіть довжини сторін. Знайдіть периметр прямокутника. накресліть пряму так, щоб вона перетинала цей прямокутник і щоб при цьому утворилися два чотирикутники рівних периметрів, але не квадрати і не прямокутники.

 3. Прямий кут поділено променями на два кути так, що один з них 34º. Знайдіть градусну міру іншого.

 4. Промінь МД поділяє кут АМС на 2 кути, ∟ АМД і ∟ДМС .Знайдіть градусну міру ∟АМС, якщо ∟ АМД =61º, а ∟ДМС=48º. Виконайте рисунок.

 5. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 39 см., а основа – 15 см. Знайдіть бічні сторони трикутника.


ІV. Звернути увагу на те, що на папері у клітинку легко побудувати прямі кути і кути в 45º - діагоналі маленьких квадратиків.
V. Домашнє завдання.
№371,377 , 378