asyan.org
добавить свой файл
1
торгівля людьми - сучасний прояв рабства
Перш ніж винести тему «Торгівля людьми сучасний прояв рабства» на годину спілкування, учні опрацювали відповідну літера­туру, досліджували питання у творчих групах. За круглим столом працюють «історики», «со­ціологи», «демографи», «географи», «статисти».
Мета. Підвищення рівня знань щодо поняття «торгівля людьми», прав та свобод громадян за кордоном, міжнародних документів про боротьбу з торгівлею людьми.
Обладнання. Виставка літератури, художні пла­кати, відеофільм «Запобігання торгівлі людьми».
Вступне слово вчителя.

Коли ми говоримо про рабство, то це не тільки ста­родавня Греція, Рим чи Єгипет. Люди в усьому світі в залежності від обставин потрапляють в умови схожі на рабство. І, на жаль, у такі ситуації потрапляють і українські громадяни. Тому сьогодні за круглим сто­лом ми й обговоримо сучасну форму рабства «торгів­лю людьми». Анкетування, індивідуальні розмови, бесіди з вами переконали мене в надзвичайно малій інформованості щодо цієї проблеми сучасності.
Учень. Ми стоїмо на порозі дорослого життя. У кожного з нас своя стеж­ка, свій шлях до мети. І щоб з нами не трапилася біда, яка ставить людину в залежність від обста­вин, ми повинні добре знати — рабство в третьо­му тисячолітті існує і сучасний прояв його — це торгівля людьми.
Учень . Обговорення проблеми сучасності допоможе підвищити рівень наших знань стосовно прав лю­дини, сприятиме вихованню поваги до людської гідності та особистості, почуття патріотизму.

Перше запитання до групи істориків.

Що ж означає визначення «торгівля людьми»?
Учень. «Торгівля людьми» означає вербу­вання, перевезення, передачу, приховування або заволодіння людьми із застосуванням насильства або під загрозою насильства, шляхом викрадення, шахрайства, примусу або зловживання владою чи уразливістю становища або шляхом підкупу у вигляді платежів, щоб отримати згоду особи, яка має контроль над іншою.
Учень. Із якою метою може здійснюватися торгівля людьми?
Учень. Мета різна. Це примусова праця, примусовий шлюб, насильницьке використання в домашньому господарстві, в промисловому або сіль­ськогосподарському секторах, народження дитини примусово або на замовлення, використання в ле­гальному або нелегальному бізнесі, викрадання лю­дей різного віку для трансплантації органів, дітей — для жебракування або нелегального усиновлення.
Учень. Чи будуть тотожні терміни торгівля людьми» і «рабство»?

Будуть, адже рабство — це насиль­ство, і в понятті «торгівля людьми» насильство над людиною здійснюється.
Учень. Наступне запитання до групи соціо­логів. Вони досліджували причини вживання проблеми торгівлі людьми. Які ж причини ви мо­жете назвати?

Учень. Наша соціологічна група, дослідивши проблему, вказує, що причини можна поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні.

Внутрішні:

— скрутне економічне становище, практично не можливо отримати гідну роботу в Україні. Низь­кий рівень життя, високий рівень безробіття;

- інформаційні: погана обізнаність україн­ських громадян щодо можливостей працевла­штування та перебування за кордоном, а також наслідки нелегального працевлаштування за кордоном;

— правові: відсутність правової системи захисту потерпілих, недостатня захищеність українських громадян від торговців живим товаром;

— психологічні: кризовий етап, у якому зна­ходяться наші громадяни, призвів до зменшення самозахисту. За принципом «уже гірше не буде» люди погоджуються на різні авантюрні пропози­ції, навіть не думаючи про наслідки;

— домашнє насильство: якщо в родинах немає порозуміння, не склалися стосунки з батьками.
Учень. Я проаналізую зовнішні чинники. Се­ред цих чинників слід виділити як позитивні, так і негативні. Позитивні:

- відкриття кордонів та падіння «залізної за­віси »;

— спрощення можливості для українських гро­мадян подорожувати по світу як у пошуках роз­ваг, так і праці.

Негативні:

— інтернаціоналізація тіньової економіки;

- зростання різниці між бідними і багатими державами;

формування міжнародних кримінальних об'єднань;

- корумпованість працівників державних ор­ганів;

— лояльне законодавство щодо занять проститу­цією в багатьох країнах світу.
Учень. Давайте з'ясуємо, чи змінилася по­літична карта світу щодо соціального лиха? За­питання до групи географів: на які групи можна поділити держави світу?
Учень. Всі держави світу можна поділити на три групи:

1) країни-постачальниці живого товару;

2) країни, через які здійснюється транзит;

3) країни-призначення, куди вивозяться або їдуть люди.

Раніше до країн постачання живого товару відносили Таїланд, Філіппіни, азіатські країни. Зараз це країни колишнього Союзу, і серед них Україна.
Учень. Відомо, що через скрутне економічне становище в XX столітті українці шукали кращої долі за кордоном. Сьогодні українці шукають ро­боту, змушені себе продавати як дешеву робочу силу. В які ж країни виїжджають наші громадяни на заробітки?
Учень. Зі східних областей України — в су­сідню Росію. А Із західної України — в Польщу, Угорщину, Словаччину, Чехію, Німеччину, Іспа­нію, Португалію, Італію, Англію, навіть у країни Африки

.

Учень. Найчастіше жертвами торгівлі людьми стають жінки і тому питання знову до географів. В які держави вивозять наших жінок?
Учень. Це ОАЕ, Кіпр, Сирія, Греція, Туреч­чина, Китай, Канада і навіть далека Японія.
Учень. Ось такий невтішний аналіз карти говорить, що надзвичайно прибутковий бізнес жи­вим товаром охопив увесь світ. Давайте змалюємо демографічний портрет людини, яка потрапила в тенета торговців людьми. Запрошую до слова де­мографів.
Учень. Як правило, це діти-підлітки, яких викрадають для трансплантації органів або жебра­кування. Жінки віком від 18 до ЗО років. Чоло­віки віком від 25 до 50 років. Внутрішні органи людей різних вікових груп використовують для складних операцій, жінок використовують для експлуатації в господарстві, легальному і неле­гальному секс бізнесі.
Учень. Отже, проблема сучасного рабства сто­сується як окремих людей, так і всієї держави. Батьків, які поїхали заробляти за кордон, дітей, бо у тих, хто поїхав, є діти, чоловіків, які їдуть за кордон і потрапляють в рабські умови. Справді, це велика проблема держави. Своїми дослідженнями поділяться з нами статисти. Наступне запитання саме до них. Які ж статистичні дані ви знаєте сто­совно цієї проблеми?
Учень. Витяг із доповіді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Статистичні дані по нелегальній міграції та торгівлі людьми в Україні. Кількість трудових мігрантів з України коливається від 2 млн. до 7 млн. осіб. У Росії— 1 млн. українських громадян, а в сезонний пік — 3 млн. українців. Переважна більшість працює нелегально.

Польща — 300 тис. осіб;

Італія — 500 тис. осіб;

Чехія — 200 тис. осіб;

Португалія — 200 тис. осіб;

Іспанія — 100 тис. осіб;

Туреччина — 100 тис. осіб;

США —28 тис. осіб.

Реальна цифра — 5 млн. осіб. Якщо взяти до уваги, що в Україні налічується 28 млн. грома­дян працездатного віку, то кожен 5-й українець працює в іншій державі. Страшно! Жахливо! Не­ймовірно!
Учень. Ми працювали з періодикою, з газе­тами. Які факти з даної проблеми нас найбільше вразили?
Учень. «Украньянос» тут скрізь: будують віл­ли, багатоквартирні будинки, дороги, працюють на фабриках і заводах, в автосервісі, торгують на базарах, прибирають вулиці, квартири порту­гальцям. Зарплата і робота найрізноманітніші, але португалець отримує вдвічі вищу платню, ніж наш співвітчизник

.

Учень. Може, краще не їхати за кордон, а бути вдома? Але вирішувати вам. І це чудово, що у вас з'явилася можливість подорожувати, працю­вати, навчатися за кордоном, чи вийти заміж за іноземця. Але пам'ятайте: це чужа земля! Вона вам невідома. Перш ніж зробити перший крок на чужу землю, ви повинні про неї все знати, щоб не опинитися в чиїхось лихих руках живим товаром, щоб не було страхіття у вашому житті. Пропоную вам прослухати жертв, які постраждали від рук трафікерів. Типові ситуації, у які потрапляє молодь.

(Звучить магнітофонний запис).
Учень.«Вони утримували нас, як худобу, — я не пере­більшую. Ми навіть не мали можливості помити­ся. Вони обмежували нас навіть у питній воді, що вже казати про їжу. Годували раз на день».
Учень.«Я познайомилася з ним, закохалася і вийшла за нього заміж. Через деякий час я виїхала до ньо­го за кордон. Ми пішли у кафе, яке належало його друзям. Як тільки в ньому опинилися, то одразу ж зрозуміла, що це за заклад. Мій чоловік просто залишив мене там і пішов. Він продав мене у бордель».
Учень.«Я поїхала за кордон, щоб мати можливість хоч якось забезпечити свого сина. Я розуміла, що це хибний крок, але дуже хотілося вирватися зі злид­нів. Це була відчайдушна спроба».
Учень. Я пам'ятаю своє щасливе дитинство: тато, мама, менший брат. Горе прийшло в сім'ю. Загинув батько в шахті. Мама від горя випила велику дозу снодійного, і лікарі її врятувати не змогли. Зали­шилися ми зі старенькою бабусею. Пенсії ЇЇ ледь вистачало. І тут сусідка приїхала з Ізраїлю і пообі­цяла, що допоможе мені влаштуватися на роботу. Але.., В Тель-Авіві вона продала мене за 8 тисяч доларів. Мене били, ґвалтували, не годували, до­зволяли спати лише 4 години. Цей жах продовжу­вався 2 роки, аж поки не вдалося втекти. І зараз я думаю, що всього цього можна було уникнути. Не треба шукати щастя в чужому краю. Як не важко, але все ж таки дома треба працювати, жити, і все зміниться на краще, якщо вірити в себе, в свої сили. Звертаюся до всіх присутніх, Повірте мені й не робіть помилки в своєму молодому житті.
Учень. Думаю, над словами дівчат «не тре­ба шукати щастя в чужому краю» кожен із нас замислиться. В таких ситуаціях можна вчитися на власних помилках, а можна, знаючи про помилки інших, не робити власних.
Виступ учениці з результатами анкетування старшокласників.
Учень. І зараз я пропоную вам переглянути відеоматеріал про найтиповіші шляхи потрапляння україн­ських громадян у тенета торговців людьми, де вказано шість найтиповіших шляхів попадання людей у рабство.
Учитель. Часто буває, що слова , які асоціюються з поняттям «жертва» негативні , а слова , що асоціюються зі словом «потерпіла» (людина , що пережила нелегкий досвід і спромоглася уникнути найстрашнішого) позитивні. Давайте напишемо , що ми розуміємо під цими словами .
Учитель. Заздалегідь групи визначали сприятливі умови успішної реабілітації потерпілих від торгівлі людьми. Давайте подивимося на результати (сім’я , суспільство, реабілітаційний центр).
Учень. І щоб ми не стали предметом, який продають, пропоную нам звернути увагу на основні правила поведінки в різних життєвих ситуаціях.

(Віддрукований матеріал лежить перед кож­ним учнем на парті).

(Учитель коментує).
1. Нікому не довіряйте ваш паспорт.

2. Залиште вдома своїм рідним інформацію про своє перебування за кордоном.

3. Не забувайте, знання іноземної мови полег­шить вам перебування за кордоном.

4. Запам'ятайте: фіктивний шлюб — злочин.

5. Переконайтеся, що шлюб, зареєстрований в Україні, буде дійсний за кордоном. Порадьтеся з юристом щодо укладання шлюбного контракту.

6. Регулярно телефонуйте додому.

7. Переконайтеся, що фірма, яка пропонує вам роботу, має ліцензію на працевлаштування укра­їнських громадян за кордоном.

8. По приїзді в країну, де ви будете працювати, зареєструйтеся в посольстві України.

9. Не забудьте з'ясувати номери телефонів укра­їнських посольств, неурядових організацій, котрі надають допомогу особам, які опинилися у скрут­ному становищі.
Учитель. Кожна людина від народження має права на життя. Однакових людей немає.

Давайте подивимося на це яблуко. Розрізаємо його на чотири частини. За одну хвилину ви повинні найти ті риси, які відрізняють його від іншої частинки(особливості форми,ушкодження,колір).Утворимо ціле яблуко і попробуємо віднайти свій кусочок. Висновок:усі ми різні, але всі рівні і маємо однакові права на життя. І купувати нас чи продавати не можна.
Учень. У державі існують правозахисні органи, громадські організації, відділи при держадміністра­ціях, освітні заклади, яким доручено проводити заходи, щодо запобігання торгівлі людьми. Прово­дяться семінари, конференції, тренінги, виставки літератури та плакатів, які інформують про соціаль­ну проблему сьогодення. Наша година спілкування дала можливість звернути увагу .тише на голо­вні аспекти цієї проблеми сьогодення.

(Учениця зачитує вірш).

Невже вам знову хочеться тікати

Із рідної, вже вільної землі?

Забудь калину й мальви біля хати.

Сховавшись на далекій чужині?

В гонитві за добробутом в кишені.

За мріями Америк і Канад

Летять туди, неначе навіжені.

А чи щасливі будуть там навряд.

І ЩО ви. прагнете в тих далях відшукати

Чого немає в рідній стороні?

Що вам недодала Вкраїна-мати

Напевно, не збагнути вже мені.

Здавалося б пройти ще кілька кроків

До проблиску осяяних надій,

Та кращі знову линуть в світ широкий

їм хочу навздогін гукнути «Стій!».

Та не спиню і не зв'яжу їм крила,

їх ваблять іноземні зорепади.

Але зіркова злива ще не змила

Ні з чийого серця тіні смутку й зради.
Учень. Ми отримали певну інформацію з проблеми, над якою розмірковують не тільки журналісти, а й юристи, правозахисники. І нам вибирати: ризику­вати чи ні, ставати жертвами работоргівлі чи ні.
Учень. І все ж пам'ятаймо народну приказку: «Бере­женого Бог береже». А на мою думку, не варто шукати примарного щастя там, де воно вас не чекає. Шукайте його у власному домі. Кому, як не вам піднімати українську економіку, будувати незалежну державу. І, знаючи закони держави, не втратити людської гідності, зберегти своє життя і здоров'я.
Учитель. А тепер на базі тих знань, які ми сьогодні отримали,вам пропоную побути експертом і побажати або порадити щось людині, яка збирається за кордон. Давайте утворимо «Дерево побажань».
Що потрібно знати українським громадянам, які збираються працювати, навчатися або одружуватися за кордоном, щоб запобігти торгівлі людьми.

1. Нікому не довіряйте Ваш паспорт. Документи, що засвідчують Вашу особу, завжди повинні знаходитися тільки у Вас

2. Якщо Ви збираєтеся працювати чи навчатись, потурбуйтесь, щоб Ваш контракт був написаний зрозумілою Вам мовою, а також щоб умови, місце та час Вашої майбутньої праці були чітко обумовлені.

3. Залиште вдома або своїм друзям чи близьким детальну інформацію про своє перебування за кордоном з адресою та контактними телефонами, а також копією свого паспорта та контракту. Ми б також рекомендували залишити своє фото та адреси своїх іноземних друзів.

4. Не забудьте з'ясувати номери телефонів українських посольств та консульських представництв за кордоном. Якщо ви опинились у скрутній ситуації або Вам хтось загрожує, - звертайтесь до представників своєї країни, які допоможуть Вам.

5. У зарубіжних країнах активно працюють неурядові організації та служби, котрі надають допомогу особам, які опинились у скрутному становищі

6. Термін перебування на території іноземної держави вказаний у вашій візі. Порушення візового режиму унеможливить Ваш наступний виїзд за кордон.

7. Не забувайте, що знання хоча б елементарних слів іноземної мови значно полегшить Ваше перебування за кордоном та виручить у скрутну хвилину.