asyan.org
добавить свой файл
1

Технические условия на проектирование АМС ЗАО УМС RO-2008

Типи опорних конструкцій. Монополь, щогла з відтяжками, башта на даху та решітчаста вільностояча башта


Монополь


 1. Сталева або комбінована, сталева та бетонна конструкція з пустотілих трубчатих або багатокутних секцій. Усі матеріали – сталеві труби або листи, яким надана багатокутна форма, - гарячеоцинковані.

 2. Проект монополі повинен маті креслення серії КМ КМД а також перевірочниї розрахунок несучої спроможності.

 3. Всі проекти повинні мати експертизи Експертного центру охорон нагляду.

 4. Розрахунок монополів виконуеться з урахуванням вітрового та ожеледного навантаження в відповідності до ДБН В.1.2-2:2006 для Киевської, Житомирської, Вінніцкої, Чернігівської, Черкаської обл.

 5. У випадку коли має місце необхідність, повинні бути встановлені габаритні вогні, відповідно до вимог органів авіації.

 6. Проектування монополів виконуються з урахуванням декілька ступенів антенного навантаження, а саме:

  • Площа антенного навантаженя 4м2

  • Площа антенного навантаженя 8м2

 7. Антенне навантаження повинно знаходиться в верхнії частині монополя.

 8. Стрижень блискавкозахисту встановлюється на верхівці щогли і з’єднується з основною системою заземлення.

 9. Усі стовпі обладнуються стаціонарними системами захисту від падіння. Для трубостійок, висота яких перевищує 4 м, необхідно встановити два захисних кільця для безпечного піднімання на них монтажників. Якщо підрядник застосовує інші методи безпеки, він має надати їх Компанії “УМЗ” на затвердження.


Щогла з відтяжками на даху будівлі


 1. Цей тип щогл застосовується для розміщення АФП на даху існуючих будівель. Висота щогли може бути до 24м. Це централізована конструкція, здатна підтримувати антени для майданчиків з розміщенням БС на дахах будівель.

 1. У випадку коли має місце необхідність, повинні бути встановлені габаритні вогні, відповідно до вимог органів авіації.

 2. Розрахунок щогл виконуеться з урахуванням вітрового та ожеледного навантаження в відповідності до ДБН В.1.2-2:2006 для Киевської, Житомирської, Вінніцкої, Чернігівської, Черкаської обл.

 3. У випадку коли має місце необхідність, повинні бути встановлені габаритні вогні, відповідно до вимог органів авіації.

 4. Проектування щогл виконуються з урахуванням декілька ступенів антенного навантаження, а саме:

  • Площа антенного навантаженя 10м2

 5. Антенне навантаження повинно знаходиться в 2/3 верхнії частині щогли.

 6. Стрижень блискавкозахисту встановлюється на верхівці щогли і з’єднується з основною системою заземлення.

 7. Відповідно до вимог монтажу та технічного обслуговування, щогла забезпечується стаціонарною системою захисту від падіння.

 8. З метою надійного закріплення конструкції на даху, повинні бути надані варіанти кріплення до різних опор на даху.


Башти на даху


 1. Цей тип башт застосовується головним чином для конструкцій висотою від 10 м до 16 м. Це централізовані конструкції, здатні підтримувати антени для майданчиків з розміщенням БС на дахах будівель.

 1. Існує два типи башт на коротких стійках: вільностоячі або з направляючими стійками, при цьому підрядник обумовлює ці типи з урахуванням вимог щодо їх виготовлення.

 2. Розрахунок башт виконуеться з урахуванням вітрового та ожеледного навантаження в відповідності до ДБН В.1.2-2:2006 для Киевської, Житомирської, Вінніцкої, Чернігівської, Черкаської обл.

 3. Проектування щогл виконуються з урахуванням декілька ступенів антенного навантаження, а саме:

  • Площа антенного навантаженя 4м2

 4. У випадку коли має місце необхідність, повинні бути встановлені габаритні вогні, відповідно до вимог органів авіації.

 5. Стрижень блискавкоприймача встановлюється на верхівці башти і з’єднується з основною системою блисковкозахисту за допомогою сварки. Контур блисковозахисту проектується в складі основного проекту.

 6. Відповідно до вимог монтажу та технічного обслуговування, башта на даху забезпечується трапом та/або стаціонарною системою захисти від падіння.

 7. З метою надійного закріплення конструкції на даху, повинні бути надані варіанти кріплення до різних опор на даху.


Вільностоячі башти


Сталева конструкція решітчастого типу з опорою на три або чотири основні стійки. Складається з вертикальних поясів, горизонтальних розпорок та діагональних розкосів. Башта має квадратний або трикутний переріз. Усі з’єднання при збірці на майданчику виконуються болтами. Усі матеріали –кутові або трубчаті сталеві елементи – гарячеоцинковані. Забезпечується дробиною згідно діючих вимог, площадками для відпочинку на відстані не більш 10м. від поверхні землі та друг від друга.

Антенні опори повинні бути обладнанні елементами та пристосуваннями, забезпечуваючими обслуговуючому персоналу безпеку при роботі, підйомі та спуску з опори. До антен, механізмів, електрообладнання та іншим пристроям розташованим на опорі та потребуючих обслуговування, повинно бути забезпечений доступ з драбини або площадки.

Відповідно до вимог монтажу та технічного обслуговування, вільностояча башта забезпечується трапом та стаціонарною системою захисти від падіння.

Проектні вимоги до монополів, башт на даху, щогл на даху та вільностоячих башт


Проектна організація повинна мати всі необхідні ліцензії та дозволи на виконання робіт, до яких залучається.

Всі проекти повні мати кресленя КМ, з обов’язковим наданням розрахункових данних по навантаженням на елементи конструкцій та монтажних тяжінь (у разі використання відтяжок).

Проекти КМ повинні мати наступні розділи в обов’язковому порядку:

 • Загальна частина

 • Основний несучий каркас опори

 • Навантаження та основні розрахункові положення

 • Матеріали сталевих конструкцій

 • Блискавкозахист

 • Антикорозійний захист та кольорове маркування

 • Експлуатація та обслуговування

Проекти КМ в обов’язковому порядку повинні мати позитивні експертні висновки, надані ЕТЦ Держнаглядохоронпраці.

 • Дизайн монополів та башт на даху має бути виконаний відповідно до вищезазначених технічних умов, або еквівалентних місцевих технічних умов України щодо сталевих конструкцій. Підрядник в своїй пропозиції має посилатися на ці технічні умови.

  Обов’язковими додатками до ціх вимог по проектуванню АЩС є:

  «Требования к проектам АО на земле» - 6 стор.

  «Требования к АО» - 13 стор.



Таблиця 1 башти на даху, монополі, щогли на даху та вільностоячи башти.

Тип башти на коротких стійках

Максимальна кількість антен РРЛ та GSM

Для башти на даху висотою 10-16 м з направляючими стійками, або без них.

 • Шість антен GSM 1800,

 • + інше антенне навантаженя в відповідності до максимальної площі антенного навантаженя

Щогла з відтяжками на даху будівлі

Максимальна кількість антен РРЛ та GSM

Для щогли з відтяжками на даху будівлі максимальною висотою 24м.

 • При висоті щогли 24м.

На відмітки 24 м.

Шість антен GSM

+ інше антенне навантаженя в відповідності до максимальної площі антенного навантаженя

Монополь

Максимальна кількість антен РРЛ та GSM

Для монополю висотою 20-50м.

 • Шість антен GSM

 • + інше антенне навантаженя в відповідності до максимальної площі антенного навантаженя

Вільностоячі башти (40-80м.)

Максимальна кількість антен РРЛ та GSM

Для вільностоячих башт висотою 40-80 м на трьох (трикутний розріз) або чотирьох (квадратний розріз) стійках.

На верхнії відмітці АЩС повинно мати можливість розмістити мінімум 9 антенн GSM/CDMA та 3 антенни РРЗ діам 1,2 м.

Інше антенне навантаженя розподіляеться по стволу АЩС з кроком 10 метрів з верху до низу. При умові що як найменше на кожному з рівнів є можливість роміщення 2 антенн РРЗ що найменш діаметром 0,6м.

Наведені в даній таблиці кількість АФП є мінімальною вимогою. В разі коли конструкція опори дозволяє збільшити кількість АФП, такої конструкції опори надається перевага.

Навантаження


Одним із найважливіших моментів, який має врахувати підрядник на етапі проектування опорних конструкції, є здатність цієї конструкції витримувати навантаження, класифікація яких приведена нижче:

Таблиця 2. Типи навантажень

Типи навантажень

Навантаження

Статичне

навантаження

(маса конструкції)









Башта на даху

Включаючи всі необхідні аксесуари, такі як коаксіальні фідери,TMA, кабельні перемички, трапи та саму конструкцію.

Мають бути враховані в проектних розрахунках.

Щогла з відтяжками на даху будівлі

Антенне навантаженя

Включаючи всі необхідні аксесуари, такі як коаксіальні фідери,TMA, кабельні перемички, трапи та саму конструкцію.

Мають бути враховані в проектних розрахунках.

Монополь

 • Антенне навантаженя

Включаючи всі необхідні аксесуари, такі як коаксіальні фідери,TMA, кабельні перемички, трапи та саму конструкцію.

Мають бути враховані в проектних розрахунках.

Вільностоячі башти

 • Антенне навантаженя

Включаючи всі необхідні аксесуари, такі як коаксіальні фідери,TMA, кабельні перемички, трапи та саму конструкцію.

Мають бути враховані в проектних розрахунках.

Динамічні навантаження

На етапі проектування мають бути враховані динамічні навантаження, включаючи вагу та рухи групи з монтажу та технічного обслуговування, Горизонтальні елементи, поручні платформ, сходи трапів розраховуються на вертикальне навантаження 1,5 КН у будь-якій точці.

Вітрове та підйомне навантаження

Враховуються проектні значення в відповідності до ДБН В.1.2-2:2006

Підйомне навантаження під час будівництва та монтажу має також бути врахованим.


Сейсмічні навантаження

Мають бути враховані всі сейсмічні навантаження

Допустиме відхилення





Позиція

Максимально допустиме відхилення

Антени РРЛ

+/- 1 градусів є максимально допустимим відхиленням на провисання та скручування

Антени GSM

+/- 1 градус є максимально допустимим відхиленням на провисання та скручування


Захист від несанкціонованого підйому по трапу


 1. Кожна башта повинна комплектуватись пристроєм захисту від підйому по трапу. Система захисту від підйому по трапу повинна складатись з стержня, що кріпиться болтовим з’єднанням до опор башти.

 1. Трап повинен бути обладнаним захистом від підйому, що виключає можливість доступу сторонніх осіб з усіх боків.

Кабельрости


 1. Кожна башта, монополь повинна комплектуватись кабельростами, виконаними з гарячеоцинкованої сталі. Мінімальна ширина кабельросту повинна бути 400 мм, з горизонтальними перемичками в середньому через кожні 500 мм. Профіль кабельросту повинен за формою та розміром передбачати можливість приєднання кабельних затискачів, таких як FEMA, RBS або інших прийнятних затискачів для кабелів діаметром від ½” до 1-5/8”.

 2. Кабельрост може бути або відокремленим від трапу або приєднаним до нього. Якщо кабельрост приєднаний до трапу, вся конструкція кабельрост–трап повинна відповідати місцевим вимогам з техніки безпеки.

 3. Кабельрост повинен поставлятись в комплекті з усіма гайками, шайбами, болтами та затискачами, що забезпечують його кріплення до башти.

Кабельний місток


 1. Конструкція кабельного містка повинна забезпечувати захист кабелю від можливого пошкодження внаслідок падіння предметів.

 1. Кабельний місток повинен виготовлятись з гарячеоцинкованої сталі та монтуватись між баштою або трубостійкою та контейнером або зовнішніми контейнерами, для підтримки коаксіальних кабелів. Мінімальна ширина кабельного містка дорівнює 400 мм. Кабельний місток повинен поставлятись у вигляді суцільного горизонтального U–подібного кабельного короба, що забезпечує просте укладання кабелів всередині та закріплення за допомогою кабельних стяжок замість затискачів.

 2. Як варіант, кабельний місток може за формою бути аналогічним кабельросту, з горизонтальними перемичками максимум через кожні 500 мм.

 3. Кабельний місток повинен покриватись кожухом, виготовлених з гарячеоцинкованої сталі, (для попередження пошкодження кабелю), який прийнятним способом кріпиться до кабельного містка, не допускаючи його скидання вітром.

 4. Кабельний місток повинен бути сконструйований та виготовлений таким чином, щоб вільний простір між баштою та контейнером становив мінімум 4 метри, без проміжних опор по всій довжині та без прогинання під вагою кабелів. При необхідності, як елемент конструкції башти, повинна передбачатись наявність прийнятного місця жорсткого кріплення кабельного містка на башті.

Трап


 1. Нижня частина трапу повинна знаходитись на висоті 2,5 метра від рівня ґрунту. Як варіант, можлива наявність двері, що запирається, виготовленої з оцинкованої сталі, яка не допускає несанкціонований доступ до трапу.

 1. Верхня конструкція трапу повинна виступати на 1 метр над рівнем сходини, щоб забезпечувати можливість переходу з трапу на поверхню майданчику, наприклад, з трапу на платформу. Необхідно уникати наявності гострих країв, що можуть призвести до тілесних ушкоджень.

 2. Змонтовані на баштах трапи, облаштовувались відповідними затвердженими засобами попередження падіння (направляючими рейками або металевий трос), що є елементом їх конструкції. Повинні також виконуватись всі інші вимоги (наявність проміжних платформ і т. ін.).

 3. Сходини трапу повинні витримувати зосереджене навантаження 1,5 кN.

 4. Усі гайки, болти, затискачі та арматура (оцинковані), необхідні для монтажу на башті, повинні входити до комплекту постачання башти.

 5. Вимоги до вертикальних трапів:

 6. Ширина – 0,45м, сходини виконуються з круглої сталі Ø20, відстань між сходами не більше 0,35м. (взагалі трапи повинні задовольняти вимогам ОСТ 45.27-84)

Проміжні платформи


При наявності значних висот для підйому повинні бути передбачені проміжні платформи, здатні витримувати 2 кN зосередженого навантаження. Відстань між нульовою відміткою та першою проміжною платформою, між першою проміжною платформою та наступною, повинна відповідати вимогам місцевих норм, однак, як правило, повинна знаходитись в межах 10 – 15 метрів. З метою забезпечення робочого доступу до місця навколо антени та місць кріплення антен РРЛ повинна бути передбачена робоча платформа зі сталі, оцинкованої методом гарячого занурення, що розташовується біля верхівки башти або трубостійки.

Огородження виконується згідно з діючими вимогами в будівництві (ОСТ 45.27-84):

Висота поручня огородження – не менше 1,1м;

Кількість стержнів огородження – не менше 3-х (включаючи поручень) з відстанями від настилу платформи 0,1; 0,5 та 1,1 метрів.

()