asyan.org
добавить свой файл
1
Тести для самоконтролю студентів з предмету «Бази даних. Ч2»
Запитання

Варіанти відповіді

Правильна відповідь

1

Microsoft SQL Server – це ...

1. Система керування базами даних

2. База даних

3. Структурована мова запитів

4. Утиліта для зв’язку із сервером баз даних

5. Операційна система

1

2

Яка мова використовується для запитів у Microsoft SQL Server?

1. SQL

2. PL/SQL

3. C#

4. Transact-SQL

5. HTML

4

3

Яке призначення компоненти Database Engine?

1. Служба для забезпечення швидкого аналізу бізнес-даних.

2. Служба для зберігання, обробки і забезпечення безпеки даних.

3. Служба для проектування і створення багатомірних структур.

4.Платформа для вирішення складних бізнес-задач.

5. Засіб створення корпоративних звітів з підтримкою веб-інтерфейсу.

2

4

Яке призначення компоненти Analysis Services?

1. Служба для забезпечення швидкого аналізу бізнес-даних.

2. Служба для зберігання, обробки і забезпечення безпеки даних.

3. Служба для проектування і створення багатомірних структур.

4.Платформа для вирішення складних бізнес-задач.

5. Засіб створення корпоративних звітів з підтримкою веб-інтерфейсу.

1

5

Яке призначення компоненти Analysis Services Multidimensional Data?

1. Служба для забезпечення швидкого аналізу бізнес-даних.

2. Служба для зберігання, обробки і забезпечення безпеки даних.

3. Служба для проектування і створення багатомірних структур.

4.Платформа для вирішення складних бізнес-задач.

5. Засіб створення корпоративних звітів з підтримкою веб-інтерфейсу.

3

6

Яке призначення компоненти Integration Services?

1. Служба для забезпечення швидкого аналізу бізнес-даних.

2. Служба для зберігання, обробки і забезпечення безпеки даних.

3. Служба для проектування і створення багатомірних структур.

4.Платформа для вирішення складних бізнес-задач.

5. Засіб створення корпоративних звітів з підтримкою веб-інтерфейсу.

4

7

Яке призначення компоненти Reporting Services?

1. Служба для забезпечення швидкого аналізу бізнес-даних.

2. Служба для зберігання, обробки і забезпечення безпеки даних.

3. Служба для проектування і створення багатомірних структур.

4.Платформа для вирішення складних бізнес-задач.

5. Засіб створення корпоративних звітів з підтримкою веб-інтерфейсу.

5

8

Яке призначення повнотекстового пошуку (Full-Text Search)?

1. Забезпечує можливість пошуку в базі даних

2. Забезпечує можливість пошуку для даних типу DateTime

3. Забезпечує можливість включення в запитах слова і фрази або кілька форм слів або фраз.

4. Забезпечує коректне порівняння даних стрічкового типу

5.Забезпечує сортування неформатованих символьних даних

3

9

OLAP – це...

1. Технологія обробки та пакування даних

2. Аналітична обробка в реальному часі

3. Мова формування звітів

3. Обробка транзакцій в реальному часі

4. Обробка та формування звітів

5. Просторовий тип даних у SQL Server 2008

2

10

OLTP – це ...

1. Технологія обробки та пакування даних

2. Аналітична обробка в реальному часі

3. Мова формування звітів

3. Обробка транзакцій в реальному часі

4. Обробка та формування звітів

5. Просторовий тип даних у SQL Server 2008

3

11

Коли можна налаштувати параметри сортування (collation)

1. Під час встановлення SQL Server

2. Після встановлення SQL Server

3. Після створення першої користувацької бази даних

4. Після першого з’єднання із SQL Server

5. Даний параметр не налаштовується користувачем

1

12

Який порт потрібно вказати для налаштуванн доступу до SQL Server з інших комп’ютерів в мережі?

1. 80

2. 8080

3. 446

4. 1433

5. 1715

4

13

Які порти використовуються для доступу до SQL Server з інших комп’ютерів в мережі?

1. 445, 446

2. 20, 21

3. 80, 8080

4. 1715, 1733

5. 1433, 1434

5

14

Яка утиліта використовується для налаштування компонентів SQL Server?

1. SQL Server Management Studio

2. SQL Server Management Tool

3. SQL Server Configuration Manager

4. SQL Server Configuration Studio

5. PowerShell

3

15

Яке призначення оболонки PowerShell?

1. Керування доступом до SQL Server

2. Робота із сценаріями для розробників та адміністраторів

3. Перегляд статистики роботи із SQL Server

4. Мова запитів для SQL Server 2008

5.Операційна система

2

16

Якою утилітою можна проглянути активність сервера?

1. SQL Server Management Studio

2. SQL Server Configuration Studio

3. SQL Activity Manager

4. Activity Monitor

5. SQL Log Viewer

4

17

Яку інформацію містить закладка «Overview» утиліти Activity Monitor?

1. Графічне подання відомостей про екземпляр сервера

2. Відомості для активних з’єднань користувача з сервером

3. Відомості про очікування ресурсів

4. Відомості про файли баз даних, що належать екземпляру

5. Відомості про найбільш ресурсомісткі запити

1

18

Яку інформацію містить закладка «Active User Tasks» утиліти Activity Monitor?

1. Графічне подання відомостей про екземпляр сервера

2. Відомості для активних з’єднань користувача з сервером

3. Відомості про очікування ресурсів

4. Відомості про файли баз даних, що належать екземпляру

5. Відомості про найбільш ресурсомісткі запити

2

19

Яку інформацію містить закладка «Resource Waits» утиліти Activity Monitor?

1. Графічне подання відомостей про екземпляр сервера

2. Відомості для активних з’єднань користувача з сервером

3. Відомості про очікування ресурсів

4. Відомості про файли баз даних, що належать екземпляру

5. Відомості про найбільш ресурсомісткі запити

3

20

Яку інформацію містить закладка «Data File I/O» утиліти Activity Monitor?

1. Графічне подання відомостей про екземпляр сервера

2. Відомості для активних з’єднань користувача з сервером

3. Відомості про очікування ресурсів

4. Відомості про файли баз даних, що належать екземпляру

5. Відомості про найбільш ресурсомісткі запити

4

21

Яку інформацію містить закладка «Recent Expensive Queries» утиліти Activity Monitor?

1. Графічне подання відомостей про екземпляр сервера

2. Відомості для активних з’єднань користувача з сервером

3. Відомості про очікування ресурсів

4. Відомості про файли баз даних, що належать екземпляру

5. Відомості про найбільш ресурсомісткі запити

5

22

Якими числами позначається користувацький та системний процес в утиліті Activity Monitor?

1. -1, 0

2. 0, 1

3. 1, 0

4. 1, 2

5. 2, 1

3

23

Яка процедура використовується для налаштування властивостей сервера?

1. sp_serverconfig

2. sp_configure

3. sp_properties

4. sp_settings

5. sp_fullserver properties

2

24

Яка опція у налаштуваннях сервера дозволяє підвищити його пріоритет у планувальника Windows?

1. Process Affinity

2. Maximum worker threads

3. Use Windows fibers

4. Run SQL Server Priority

5. Boost SQL Server priority

5

25

Яке ім’я входу адміністратора у SQL Server?

1. serveradmin

2. sysadmin

3. student

4. sa

5. superadmin

4

26

Опція «Use query governor to prevent long-running queries» дозволяє...

1. використовувати оптимізатор для складних запитів

2. підвищити пріоритет виконання складного запиту

3. задати максимальну тривалість виконання запиту.

4. дозволяє використання складних запитів

5. задати ресурси для виконання запиту

3

27

Опція «Default index fill factor» вказує на...

1. заповнення індексу за замовчуванням

2. заповнення файлу бази даних за замовчуванням

3. заповнення таблиці статистики за замовчуванням

4. використання кластерних індексів

5. використання некластерних індексів

1

28

Опція «Compress backup» дозволяє ...

1. використовувати резервні копії

2. стискати резервні копії

3. копіювати резервні копії

4. використовувати реплікацію до резервних копій

5. копіювати журнали БД на інший комп’ютер

2

29

Опція «Allow Triggers to Fire Others» дозволяє...

1. запускати збереженим процедурам інші процедури

2. запускати користувацьким функціям інші функції

3. запускати тригерам інші тригери

4. запускати тригерам користувацькі функції

5. запускати тригерам збережені процедури

3

30

Опція «Network Packet Size»призначеня для...

1. задання максимального розміру мережі

2. задання розміру блоку, що використовується для мережі

3. задання типу пакетів, що використовуються для мережі

4. задання кількості пакетів, що використовуються для мережі

5. задання розміру пакета, що використовується для мережі

5

31

Ім’я входу (login) дозволяє...

1. використовувати екземпляр сервера

2. використовувати базу даних

3. надати права доступу застосуванню

4. використовувати застосування

5. налаштовувати властивості сервера

1

32

Користувач (user) в SQL Server дозволяє ...

1. використовувати екземпляр сервера

2. використовувати базу даних

3. надати права доступу застосуванню

4. використовувати застосування

5. налаштовувати властивості сервера

2

33

Роль застосування дозволяє...

1. використовувати екземпляр сервера

2. використовувати базу даних

3. надати права доступу застосуванню

4. використовувати застосування

5. налаштовувати властивості сервера

3

34

Користувач (user) прив’язується до …

1. конкретної резервної копії

2. конкретного сервера

3. конкретної бази даних

4. конкретного імені входу

5. конкретної схеми баз даних

4

35

Яка інструкція використовується для створення ролі?

1. new role

2. sp_role

3. sp_configure

4. create user

5. create role

5

36

Яка інструкція використовується для створення ім’я входу?

1. create login

2. create user

3. new login

4. new user

5. create account

1

37

Яка інструкція використовується для створення користувача?

1. create login

2. create user

3. new login

4. new user

5. create account

2

38

Яка інструкція використовується для створення схеми?

1. create schema

2. alter schema

3. new schema

4. sp_schema

5. sp_newschema

1

39

Яка роль може виконувати будь-які дії на сервері?

1. serveradmin

2. bulkadmin

3. dbcreator

4. sysadmin

5. db_owner

4

40

Яка роль використовується для управління файлами на диску?

1. serveradmin

2. bulkadmin

3. dbcreator

4. sysadmin

5. diskadmin

5

41

Яка роль може виконувати всі дії з налаштуванням та обслуговуваннях бази даних?

1. db_sysadmin

2. db_admin

3. db_owner

4. db_ accessadmin

5. db_superviser

3

42

Які параметри налаштовує опція «Change Tracking»?

1. Створення резервних копій

2. Ведення журналу статистики індексів

3. Відстеження змін

4. Автоматичне відновлення бази даних

5. Реплікацію

3