asyan.org
добавить свой файл
1

М. Е. Абрамян Електронний задачник Programming Taskbook 4.6

ТЕМА. Цикл з параметром.


 1. Дано цілі числа К і N (N>0). Вивести N раз число К.

 2. Дано два цілих числа А і В (А<В). Вивести в порядку зростання всі цілі числа, розміщені між А і В (включаючи самі числа А і В), а також кількість N цих чисел.

 3. Дано два цілих числа А і В (А<В). Вивести в порядку спадання всі цілі числа, розміщені між А і В (не включаючи числа А і В), а також кількість N цих чисел.

 4. Дано дійсне число – ціну 1 кг цукерок. Вивести вартість 1, 2, …, 10 кг цукерок.

 5. Дано дійсне число – ціну 1 кг цукерок. Вивести вартість 0.1, 0.2, …, 1 кг цукерок.

 6. Дано дійсне число – ціну 1 кг цукерок. Вивести вартість 1.2, 1.4, …, 2 кг цукерок.

 7. Дано два цілих числа А і В (А<В). Знайти суму всіх цілих чисел від А до В включно.

 8. Дано два цілих числа А і В (А<В). Знайти добуток всіх цілих чисел від А до В включно.

 9. Дано два цілих числа А і В (А<В). Знайти суму квадратів всіх цілих чисел від А до В включно.

 10. Дано ціле число N (>0). Знайти суму

1+1/2+1/3+…+1/N

(дійсне число).

 1. Дано ціле число N (>0). Знайти суму

N2+(N+1)2+(N+2)2+…+(2·N)2

(ціле число).

 1. Дано ціле число N (>0). Знайти добуток

1.1·1.2·1.3·…

(N множників).

 1. Дано ціле число N (>0). Знайти значення виразу

1.1-1.2+1.3-…

(N доданків, знаки чередуються). Умовний оператор не використовувати.

 1. Дано ціле число N (>0). Знайти квадрат даного числа, використовуючи для його обчислення наступну формулу:

N2=1+3+5+…+(2·N-1)

Після додавання до суми кожного доданка виводити поточне значення суми (в результаті будуть виведені квадрати всіх цілих чисел від 1 до N)

 1. Дано дійсне число А і ціле число N (>0). Знайти А в степені N:

AN=A·A·…·A

(число А перемножити N раз).

 1. Дано дійсне число А і ціле число N (>0). Використовуючи один цикл, вивести всі цілі степені числа А від 1 до N.

 2. Дано дійсне число А і ціле число N (>0). Використовуючи один цикл знайти суму

1+А+А2+А3+…+АN.

 1. Дано дійсне число А і ціле число N (>0). Використовуючи один цикл знайти значення виразу

1-А+А2-А3+…+(-1)N·АN.

Умовний оператор не використовувати.

 1. Дано ціле число N (>0). Знайти добуток

N!=1·2·…·N

(N-факторіал). Щоб уникнути цілочисельного переповнення, обчислюйте цей добуток з допомогою дійсної змінної і виведіть його як дійсне число.

 1. Дано ціле число N (>0). Використовуючи один цикл, знайти суму

1!+2!+3!+…+N!

(вираз N! – N-факторіал – означає добуток всіх цілих чисел від 1 до N: N!=1·2·…·N). Щоб уникнути цілочисельного переповнення, обчислюйте з допомогою дійсної змінної і виведіть результат як дійсне число.

 1. Дано ціле число N (>0). Використовуючи один цикл, знайти суму

1+1/(1!)+1/(2!)+1/(3!)+…+1/(N!)

(вираз N! – N-факторіал – означає добуток всіх цілих чисел від 1 до N: N!=1·2·…·N). Отримане число є наближеним значенням константи е=ехр(1).

 1. Дано дійсне число Х і ціле число N (>0). Знайти значення виразу

1+Х/(1!)+Х2/(2!)+…+ХN/(N!)

(N!=1·2·…·N). Отримане число є наближеним значенням функції ехр в точці Х.


 1. Дано дійсне число Х і ціле число N (>0). Знайти значення виразу

Х-Х3/(3!)+Х5/(5!)-…+(-1)N·XN+1/((2·N+1)!)

(N!=1·2·…·N). Отримане число є наближеним значенням функції sin в точці Х.

 1. Дано дійсне число Х і ціле число N (>0). Знайти значення виразу

1-X2/(2!)+X4/(4!)-…+(-1)N·XN/((2·N)!)

(N!=1·2·…·N). Отримане число є наближеним значенням функції cos в точці Х.

 1. Дано дійсне число Х (|X|<1) і ціле число N (>0). Знайти значення виразу

X-X2/2+X3/3-…+(-1)N-1·XN/N.

Отримане число є наближеним значенням функції ln в точці Х+1.

 1. Дано дійсне число Х (|X|<1) і ціле число N (>0). Знайти значення виразу

X-X3/3+X5/5-…+(-1)N·X2·N+1/(2·N+1).

Отримане число є наближеним значенням функції arctg в точці Х.

 1. Дано дійсне число Х (|X|<1) і ціле число N (>0). Знайти значення виразу

X+1·X3/(2·3)+1·3·X5/(2·4·5)+…+

+1·3·…·(2·N-1)·XN+1/(2·4·…·(2·N)·(2·N+1)).

Отримане число є наближеним значенням функції arcsin в точці Х+1.

 1. Дано дійсне число Х (|X|<1) і ціле число N (>0). Знайти значення виразу

1+X/2-1·X2/(2·4)+1·3·X3/(2·4·6)-…+

+(-1)N-1·1·3·…·(2·N-3)·XN/(2·4·…·(2·N)).

Отримане число є наближеним значенням функції .

 1. Дано ціле число N (>1) і дві дійсні точки на числовій осі: А, В (А<В). Відрізок [А, В] розбитий на N рівних відрізків. Вивести Н – довжину кожного відрізка, а також набір точок

А, А+Н, А+2·Н, А+3·Н, …, В,

які утворюють розбиття відрізка [А, В].

 1. Дано ціле число N (>1) і дві дійсні точки на числовій осі: А, В (А<В). Відрізок [А, В] розбитий на N рівних відрізків. Вивести Н – довжину кожного відрізка, а також значення функції F(X)=1-sin(X) в точках розбиття відрізка [А, В]:

F(A), F(A+H), F(A+2·H), …, F(B).

 1. Дано ціле число N (>0). Послідовність дійсних чисел АК задається наступним чином:

А0=2, АК=2+1/АК-1, К=1, 2, … .

Вивести елементи А1, А2,…, АN.

 1. Дано ціле число N (>0). Послідовність дійсних чисел АК задається наступним чином:

А0=1, АК=(AK-1+1)/K, К=1, 2, … .

Вивести елементи А1, А2,…, АN.

 1. Дано ціле число N (>1). Послідовність чисел Фібоначі FK (цілого типу) задається наступним чином:

F1=1, F2=1, FK=FK-2+FK-1, K=3, 4, ….

Вивести елементи F1, F2, …, FN.

 1. Дано ціле число N (>1). Послідовність дійсних чисел АК задається наступним чином:

А1=1, A2=2, АК=(AK-2+2·AK-1)/3, К=3, 4, … .

Вивести елементи А1, А2,…, АN.

 1. Дано ціле число N (>2). Послідовність дійсних чисел АК задається наступним чином:

А1=1, A2=2, A3=3, АК=AK-1+AK-2-2·AK-3, К=4, 5, … .

Вивести елементи А1, А2,…, АN.
Вкладені цикли


 1. Дано цілі додатні числа N і К. Знайти суму

1К+2К+…+NK.

Щоб уникнути цілочисельного переповнення, обчислюйте доданки суми з допомогою дійсної змінної і виведіть результат як дійсне число.

 1. Дано ціле число N (>0). Знайти суму

11+22+…+NN.

Щоб уникнути цілочисельного переповнення, обчислюйте доданки суми з допомогою дійсної змінної і виведіть результат як дійсне число.

 1. Дано ціле число N (>0). Знайти суму

1N+2N-1+…+N1.

Щоб уникнути цілочисельного переповнення, обчислюйте доданки суми з допомогою дійсної змінної і виведіть результат як дійсне число.

 1. Дано цілі додатні числа А і В (А<В). Вивести всі цілі числа від А до В включно; при цьому кожне число повинно виводитися стільки раз, яке його значення (наприклад, число 3 виводиться 3 рази).

 2. Дано цілі додатні числа А і В (А<В). Вивести всі цілі числа від А до В включно; при цьому число А повинно виводитися 1 раз, число А+1 повинно виводитися 2 рази і т. д.