asyan.org
добавить свой файл
1
Інформатика. 11 клас Урок № Дата …….... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .


Тема.

Типи веб-сторінок. Класифікація веб-сайтів. Етапи створення веб-сайтів. Основи веб-дизайну

Мета:

сформувати поняття: веб-сайт, веб-сторінка, редактор веб-сайтів, хостинг; веб-дизайн,кольорова гама, навігація; пояснити структуру сайту, особливості сайтів, відмінності між веб-сторінками, правила використання шрифтів, особливості кольорового оформлення, залежність зовнішнього вигляду сайту від браузера, що використовується; формувати навички проектувати сайт, складати схеми та аналізувати структуру сайту;

розвивати вміння чітко й лаконічно висловлювати думки;

виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи за ПК.

Тип уроку:

засвоєння нових знань, формування вмінь


Хід уроку

І. Організаційний момент

Вітання з учнями.
II. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

 1. Який документ називають складеним?

 2. Що таке веб-сторінка, веб-сайт? У чому полягає відмін­ність між цими поняттями?

 3. Які мови використовуються для створення веб-сторінок?

 4. Повідомлення яких видів за способом подання можуть міститися на веб-сторінках?

 5. Із чого складається доменне ім'я Інтернет-ресурсу? Якою є структура URL-адреси?


IІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ви хочете бути сучасним, мати свою сторінку в Інтернеті, рекламувати свої можливості широкій аудиторії? Просто бажаєте знайти нових друзів і заявити на весь світ про себе? Цікавитесь послугами з веб-дизайну та створення веб-сайтів?

На уроках під час вивчення цієї теми ви зробите свій перший крок до створення повнофункціонального сайту.

Тема, яку ми починаємо вивчати, має назву «Автоматизоване створення й публікування веб-ресурсів».

ІV. Засвоєння нових знань

Типи веб-сторінок

Прикладом складеного документа є веб-сторінка, оскільки вона може включати дані різних типів: графічні зображення, анімацію, відео та музичні фрагменти. Веб-сторінки є інформаційними ресурсами служби World Wide Web, і у 9-му класі ви ознайомилися з тим, як здійснювати пошук і перегляд цих ресурсів. Тепер ознайомимося зі способами їх створення. Під час створення веб-сторінок важливо враховувати їх структуру та типи, а також види сайтів, до складу яких будуть входити ці сторінки.

Групи елементів, які відображаються на веб-сторінці:

 • контент (англ, content - зміст) - змістове наповнення веб-сторінки, доступне користувачу: тексти, зображення, відео, звукові дані та ін.;

 • елементи навігації — засоби для переходу до інших веб-сторінок;

 • елементи дизайну - елементи структурування контенту та його форматування, оформлення сторінки.

Залежно від призначення можна виділити такі типи веб-сторінок:

 • головна (домашня)

 • інформаційні сторінки (сторінки тематичних розділів)

 • сторінки-контейнери: веб-каталоги та каталоги файлів

 • комунікативні (інтерактивні) сторінки: сторінки форуму; сторінки чата; сторінки гостьової книги; сторінки форми.

Залежно від технологій, використаних під час створення веб-сторінок, можна виділити такі типи сторінок:

 • статичні сторінки

 • динамічні сторінки

 • флеш-сторінки (англ. flash - спалах)

Класифікація веб-сторінок може бути представлена такою схемою:Класифікація веб-сайтів

Різні веб-сайти можуть мати різну структуру - кількість веб-сторінок та їх типи, внутрішню тематичну організацію, сукупність внутрішніх зв'язків. Спільним для всіх сайтів є наявність у структурі головної сто­рінки, яка пов'язана з усіма тематичними розділами сайта. Розділи мо­жуть мати власні початкові сторінки, що пов'язані з головною сторінкою та інформаційними сторінками. Кількість веб-сторінок та їх типи визна­чаються обсягом і характером матеріалів сайта.

Класифікувати сайти можна за значеннями різних властивостей.

Залежно від того, хто є власником, сайти поділяються на:

 • персональні,

 • сайти комерційних організацій: сайти-візитівки; промо-сайти (англ. promotion - сприяння, просування); сайти електронної комерції,

 • сайти некомерційних організацій,

За призначенням виділяють такі типи сайтів:

 • сайти, що надають інформаційні матеріали: інформаційно-тематичні сайти; сайти новин; електронні бібліотеки; енциклопедії, словники, каталоги; сховища файлів різних видів, медіатеки.

 • сайти для он-лайн контактів і спілкування.

 • сайти для здійснення комерційних операцій.

 • сайти он-лайн сервісів: надання хостингу; он-лайн офіси; сервіс автоматизованої розробки веб-сайтів.

За наповненням сайти поділяються на:

 • малі сайти,

 • тематичні сайти

 • багатофункціональні сайти, портали.

Наведена вище класифікація сайтів представлена схемою:Етапи створення веб-сайтів

Наявність власного сайта підприємства, організації, навчального за­кладу тощо стає актуальним питанням сьогодення. Сайт може бути ко­рисним у ході організації навчання, спілкування, бізнесу та ін. Розробку сайта можна замовити в дизайн-студіях або здійснити самостійно. У будь-якому разі розробка складається з кількох етапів. Ці етапи подібні до етапів розв'язування задач з використанням комп'ютера.

1. Постановка завдання.

2. Визначення структури сайта та його окремих сторінок.

3. Розробка дизайн-макета сторінок сайта.

4. Створення та верстка сторінок сайта.

5. Програмування сайта.

6. Розміщення (публікація) сайта в Інтернеті.

7. Тестування сайта для виявлен­ня недоліків верстки.

8. Популяризація та підтримка сайта.

9. Редизайн. Супровід сайта.

Основи веб-дизайну

Під час створення сайтів важливе значення відіграє дизайн. Веб-дизайн - це дизайн, об'єктами якого є сторінки веб-сайтів. Як і в кожно­му напрямку дизайну, для вдалої реалізації завдань веб-дизайну потрібно дотримуватися принципів композиції, колористики та ергономіки, з яки­ми ви ознайомилися у 10-му класі під час вивчення теми «Комп'ютерні презентації». У той самий час у веб-дизайні є свої особливості, пов'язані зі специфікою сприйняття повідомлень з екрана монітора, передавання да­них із веб-сервера на комп'ютер клієнта та ін.

Виділяють такі базові елементи веб-дизайну:

 • лінії;

 • форми;

 • текстура;

 • колір;

 • напрям.

Як вже зазначалося, важливе значення у веб-дизайні має стиль. Дизайн сайта може бути спроектований в одному з наведених стилів.Класифікуючи дизайн сайтів за принципом використання графіки, можна виділити такі групи стилів:

• чистий;

 • стандартний;

 • художній.

За розміщенням контенту у стилях дизайну сайтів вирізняють:

 • мінімалістичний;

 • у дві колонки та у три колонки;

 • складний.

Найбільшою є класифікація стилів дизайну за тематичною ознакою. Наведемо кілька прикладів стилів дизайну цієї класифікації:

 • стиль «Ретро»;

 • стиль «Ґранж» ;

 • футуристичний стиль;

 • журнальний стиль;

 • мультяшний стиль.

За тематичною ознакою стилів дизайну є набагато більше, оскільки різноманітною є тематика інформаційних матеріалів і кожна тема може знайти своє відображення в дизайні.
V. Застосування знань, вироблення умінь та навичок

Учні виконують вправи 3, 4, 5, 6, 7 (стор.233-234 підручника) з допомогою вчителя
VI. Підсумок уроку

Обговорюються заповнені таблиці.
VIІ. Домашнє завдання

Вивчити п. 4,2, 4.3, повторити п. 2.6, виконати вправу 1 (ст.232), 8 (ст.234), 1, 7 (ст.242).