asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

Тема. Стратегія особистісного і професійного самовдосконалення, шляхи підвищення мотивації колективу.

Мета: - сприяти усвідомленню учасниками необхідності самовдосконалення і прагнення до особистісного і професійного зростання як умови життєвого благополуччя;

 • досягти усвідомлення учасниками важливості проектування власної мети відповідно до групових цілей;

 • забезпечення умов для зростання ЗВР, які спрямують свої здібності на мотивацію колективів своїх шкіл до навчально-виховного процесу.

Завдання:

 • актуалізувати особистісний потенціал учасників для самовдосконалення, саморозвитку;

 • показати шляхи вирішення питань підвищення мотивації до навчально-виховного процесу всіх його учасників;

 • удосконалювати міжособистісну взаємодію;

 • показати учасникам важливість планування для здійснення цілей.

Форма семінару: тренінг.
Обладнання місця проведення семінару:

1. Комп’ютер.

2. СД-програвач.

3. Плакати «Лелека», «Гусак», «Подорож у літо».

4. Правила роботи у групі.

5. Роздруковані тести, пам’ятки.

6. В’язані квіти, паперові метелики, «Ліцензія на щастя»

7. Журнали, нитки, тканина, кольоровий папір, клей, фломастери, ножиці, бейджики, шпильки, ватман (3 шт.), скотч.

8. Валіза.

9. Висловлювання видатних людей (у вигляді плакатів).
Шлях до успіху – у творчості.

Життя кожної людини – це шлях до самої себе.

Г. Гессе

Людина подібна до математичного дробу: її чисельник є те, ким вона є насправді, а знаменник – те, що вона про себе думає. Чим більший знаменник, тим менший дріб. Саме тому, щоб успішно працювати над собою, важливо добре знати свої переваги і недоліки.

Лев Толстой
Ми нічому не можемо навчити дорослих, ми тільки можемо допомогти їм відкрити це в собі.

Галілео Галілей
Якщо ви працюватимете для сьогодення, то ваша робота буде незначною; потрібно працювати, маючи на увазі тільки майбутнє.

А. П. Чехов
Найважливішою потребою, якою має володіти керівник, є здатність отримання результатів через інших…

Наскільки вміло він передає владу, настільки вміло керує.

Л. Аллен
Більшість людей хоче працювати в оточенні, орієнтованому на розвиток, яке дає змогу здобувати нові знання, урізноманітнювати діяльність, відповідати за себе й користуватися підтримкою колег.

Джон Равен
Щоб мати більше, ви маєте представляти собою більше.

Вольфганг Гете
СТРУКТУРА ТРЕНІНГУ
І. Визначення мети тренінгу (10 хв.)

ІІ. Визначення очікувань учасників. Вправа «Лелека» (10 хв.)

ІІІ. Знайомство. Вправа «Гусак». (5 хв.)

ІУ. Інформаційне повідомлення. «Скарбничка досвіду»

У. Повторення правил роботи у групі.

УІ. Інформаційне повідомлення «Мотивація і потреби» (10-15 хв.)

Презентація «Мотивація колективу: бажане й можливе».

УІІ. Діагностичний тест:

«Типологія мотивації» (модифікація тесту «КМ» О. П. Єлісєєва) (20 хв.)

«Чи готовий я до самореалізації?»

УІІІ. Вправа-медитація «Моє майбутнє» (5 хв.)

ІХ. Розминка-руханка «Атоми і молекули»

Х. Колаж. Вправа «Образ щасливого вчителя» (15 хв.)

ХІ. Вправа «Меморандум» (15 хв.)

ХІІ. Підбиття підсумків

12.1 Метод ДРІД (5 хв.)

12.2 Вправа «Ліцензія на щастя» (10 хв.)

ХІІІ. Пропозиції, враження та рекомендації тренеру. Вправа «Валіза в дорогу».

ХІУ. Вироблення рекомендацій семінару.

І. Визначення мети тренінгу (10 хв.)

Спочатку нам потрібно визначити мету нашого заняття (семінару). Для цього я розповім вам одну історію. Ідуть учитель з учнем по дорозі. Раптом учень піднімає щось із землі і переносить на траву. Учитель запитує учня: Що ти зробив?» «О учителю, я побачив, що равлик повзе по дорозі, і злякався, що його хтось зможе роздавити. Я переніс його на траву.» «Що ти наробив! – вигукнув учитель. - Равлик повз до своєї мети зі своєю швидкістю. Ти все змінив у його житті». Учень кинувся бігти. «Куди ти?» - зупинив його вчитель. «Я хотів перенести його назад», - відповів учень. «Равлик вже одумався, він вже поставив нові цілі. Ти хочеш змінити все його життя?» І далі вчитель запитав: «А ти сам пам’ятаєш, куди ти йдеш?»

Учасникам пропонується поставити ноги на ширину плечей, руки витягнути вперед паралельно підлозі. Потім повернутися усім тулубом назад і зафіксувати поглядом на стіні те місце, до якого вдалося дотягтися. Повернутися у вихідне положення. Закрити очі. Уявити собі, що наступного разу можна повернути тулуб значно далі. А потім, відкривши очі, спробувати знов повернутися. Порівнюючи те місце в просторі, в якому учасники тепер опинилися, з уявною відміткою на якомусь предметі, що зафіксувала їх колишній поворот, можна переконатися в реальній силі впливу поставленої перед собою мети.

Ця проста фізична метафора знову нам наочно демонструє ефект постановки цілей.

Отже, мета нашого семінару – визначити шляхи підвищення мотивації до саморозвитку і самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу; досягти усвідомлення важливості проектування власної мети відповідно до групових цілей.

ІІ. Визначення очікувань учасників

Вправа «Лелека» (10 хв.) Перед початком заняття на стіні прикріплюється великий малюнок із зображенням лелеки. Кожний учасник отримує паперову пір’їнку, на якій йому пропонується написати власні очікування від тренінгу.

Після того, як усі учасники записали свої очікування, вони по черзі підходять до лелеки, зачитують свої сподівання й скотчем приклеюють пір’їнки на його крила (наприкінці заняття малюнок лелеки використовується для визначення досягнень щодо очікувань учасників).

ІІІ. Знайомство. Вправа «Гусак». (5 хв.)

Учасники пишуть на аркушах слово «гусак», розташувавши букви вертикально.

Напроти кожної букви вони записують слова:

1)Г – гарно роблю…

У – умію…

С – сподіваюсь…

А – активно вивчаю…

К – креативно сприймаю…

2) Називають себе і озвучують записане.

3) Після цього отримують від присутніх комплімент – «добре слово» на першу букву імені.

Наше знайомство відбулося. А тепер пропоную познайомитися з нашою школою.

ІУ. Інформаційне повідомлення. «Скарбничка досвіду»

У системі методичної роботи нашої школи реалізуються різноманітні форми:

 • педради;

 • засідання методичного об’єднання;

 • робота школи молодого вчителя, молодого класного керівника;

 • семінари шкільного та районного рівнів за різноманітною тематикою;

 • індивідуальні консультації.

Вивчати і вдосконалювати себе людина може все своє життя. Саме цих навичок набувають учителі на заняттях психолого-педагогічних семінарів.

Майже кожне заняття включає в себе і тестування учасників за темою заняття. Експрес-тести слугують меті пізнання себе, а також визначення рівня засвоєння отриманих знань, умінь, навичок. Це методики: «Портрет толерантної особистості», «Здатність до емпатії» тощо.

Коли ж розглядаємо конкретні ситуації, то тут найкращою формою буває, звісно, диспут. Ось де можна перевірити свої знання, узагальнити досвід, співвіднести його з досвідом інших і, можливо, змінити точку зору, намітити шляхи роботи над собою.

Виходячи з проблеми, над якою працює педколектив школи («Використання інноваційних технологій в умовах креативної освіти»), враховуючи психологічний аспект педагогічної діяльності та необхідність конструктивної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, є необхідність проводити засідання методоб’єднання, заняття психолого-педагогічного семінару у формі тренінгу. Бо саме так створюються умови для усвідомлення актуальності поставленої проблеми, підвищення мотивації щодо особистої участі в її обговоренні та вирішенні.

Форми ділової та рольової гри, диспуту, мозкового штурму, інтерактивної бесіди, моделювання ситуацій тощо відкривають необмежені можливості щодо розкриття креативності вчителів, їхньої готовності до адекватного реагування на педагогічні ситуації. Спілкування при цьому на тренінгу є суб’єктно-суб’єктним, що стимулює діяльнісний підхід до справи.

Сьогоднішній семінар ми також проведемо у формі тренінгу.

У. Повторення правил роботи у групі.

УІ. Інформаційне повідомлення «Мотивація і потреби» (10-15 хв.)

Поняття «мотивація» використовується в психології з подвійним змістом: як система факторів, що обумовлюють поводження людини (сюди входять, зокрема, потреби, мотиви, наміри, цілі, інтереси, прагнення), і як характеристика процесу, що підтримує поведінкову активність на певному рівні.

З усіх мотиваційних понять найбільш важливим є поняття потреби. Ними називають стан людини або тварини в певних умовах, коли їм чогось бракує для нормального існування, розвитку.

Основні характеристики потреб наступні: сила, періодичність виникнення, способи задоволення.

Друге після потреби за своїм значенням мотиваційне поняття – це мотив. Мотив – це предмет, що виступає як засіб задоволення потреби, він організує і певним чином направляє поведінку. За однієї і тієї ж потреби мотивами поведінки, що спостерігається, можуть виступати зовсім різні речі. Для повноцінної мотивації, тобто для стимулювання і спрямування поведінки в певне русло, необхідні щонайменше два мотиваційних фактори: потреба і мотив.

Мета представляє наступний мотиваційний фактор. Ціль – це той безпосередній, обов’язково усвідомлюваний результат, на який у цей момент спрямована поведінка.

Якщо, наприклад, мотив з’явився у вигляді бажання одержати схвалення колег і керівника або, навпаки, уникнути стягнення і якщо такий мотив вдається актуалізувати (спочатку вольовими зусиллями), то наступним кроком може стати робота зі зрушення мотиву на ціль. Вчителю, наприклад, доручають зробити доповідь, методичну розробку заняття або скласти навчальну програму. Він спочатку додає чимало зусиль, щоб змусити себе це зробити. Але, поступово занурюючись у матеріал, перечитуючи масу цікавої інформації, він розуміє, що ця діяльність починає давати йому задоволення (особливо, якщо довелося десь блиснути отриманими знаннями). Поступово такий шлях розвитку мотиваційної сфери може привести до розвитку пізнавальних інтересів.

Важливо знати, чим більше в людині різноманітних потреб, мотивів і цілей, тим більше розвинутою є її мотиваційна сфера.

Інтереси, задачі, бажання і наміри хоча і входять у систему мотиваційних факторів, беруть участь у мотивації поведінки, однак виконують у ній не стільки спонукальну, скільки інструментальну роль. Вони більш відповідальні за стиль, а не за спрямованість поведінки.

Мотивація поведінки людини може бути свідомою та несвідомою.

(Презентація «Мотивація колективу: бажане й можливе»)

Мотивація колективу:

бажане й можливе

Спробуємо проаналізувати наявні методи мотивації персоналу з погляду ефективності їх використання адміністрацією навчального закладу.

Мотивацію персоналу в організаційній психології розуміють як процес спонукання працівників до діяльності для досягнення мети організації. Він ґрунтується на розумінні потреб, які виникають у людей і стимулюють трудову діяльність.

Дослідники зазначають, що в силу особливостей педагогічної діяльності, спрямованої на навчання, розвиток та виховання (тобто матеріально не відчутні категорії), часом саме нематеріальне заохочення має для педагога важливе значення. Отже, однією з головних є потреба в повазі, подяці, розумінні цінності педагогічної праці.

Також значну роль в ієрархії спонукань педагогів грають мотиви безпеки – бажання мати стабільну роботу, соціальні гарантії, відсутність ризику, комфортне робоче місце тощо. Крім того присутній також мотив афіляції – бажання домогтися хорошого ставлення до себе.

Менш виражений у вчительського співтовариства мотив самостійності, змагальності, потреби у владі.

Далі наведемо класифікацію методів та зіставимо їх з мотивами, на яких ґрунтуються прийоми мотивування.

Усі методи управління колективом умовно поділяють на три великі групи:

 • організаційно-адміністративні;

 • економічні;

 • соціально-психологічні (мотиви визнання, самоповаги; мотиви безпеки й комфорту; мотиви приналежності, спілкування; мотиви самореалізації).

Методи управління персоналом

Організаційно-адміністративні

Економічні

Соціально-психологічні

Мотиви визнання, самоповаги

Мотиви безпеки й комфорту

Мотиви приналежності, спілкування

Мотиви самореалізації

При застосуванні адміністративних методів діють такі мотиви спонукання педагогів, як:

Адміністративні

Страх перед звільненням

Страх перед покаранням

Бажання мати стабільну роботу

Бажання формального визнання заслуг

Методи й прийоми мотивування

 • Видання наказів і розпоряджень

 • Оголошення доган і подяк

 • Розробка й затвердження посадових інструкцій та інших регламентних документів

 • Атестація педагогів

 • Надання додаткових відпусток

 • Розумний розподіл навчального навантаженняЯкщо адміністрація школи використовуватиме виключно адміністративні методи, то зможе домогтися лише формального вирішення поставлених завдань. І жорстокість адміністративних заходів застосовуваних керівництвом школи, призведе хіба що до формалізації педагогічного процесу, але не до підвищення його ефективності.

Далі розглянемо економічні методи стимулювання діяльності персоналу.

Економічні методи задовольняють такі потреби, як:

Економічні

Забезпечення свого існування

Бажання бути соціально захищеним у разі втрати працездатності

Бажання бути захищеним у разі економічних спадів

Мотив справедливості

Методи й прийоми мотивування

 • Преміювання з позабюджетних фондів

 • Надбавки

 • Побудова системи фінансового заохочення (з позначеними критеріями)

 • Надання безкоштовного харчування в межах школи та інших можливих пільг (оздоровлення, турпоїздки тощо)

 • Надання соціального пакета (лікарняні, відпускні тощо)

 • Надання можливості комерційної діяльності на території школи (репетиторство, платні гуртки)Звичайно, що цей спосіб заохочення практично недоступний для застосування у загальноосвітньому навчальному закладі.

Тому треба ширше використовувати соціально-психологічні методи.

Мотиви визнання, самоповаги

Отримання поваги

Бажання кар'єрного просування

Досягнення успіху

Потреба у визнанні

Потреба в самостійному прийнятті рішень, у довірі керівництва

Бажання незамінності, унікального внеску в працю

Методи й прийоми мотивування

 • Узагальнення досвіду роботи, повідомлення про нього в різних засобах масової інформації

 • Атестація на вищу кваліфікаційну категорію

 • Надання можливості роботи в престижних класах, за експериментальними програмами

 • Залучення до управлінської діяльності в складі різних рад, комісій тощо

 • Внесення в резерв керівних кадрів

 • Переведення на самоконтроль, надання більшої самостійності в діях

 • Надання додаткових повноважень

 • Організація внутрішньошкільних конкурсів, відрядження на міські конкурси

 • Рекомендація на присвоєння звань

 • Листи-подяки, грамотиследующая страница >>