asyan.org
добавить свой файл
1
Тема 12. Українська видавнича справа в Канаді
1. З якого часу зачинається відлік українського друкарства в Канаді

а) середина ХІХ ст.

б) 1885

в) 1904

г) 1914
2. Назвіть першу газету канадських українців

а) „Свобода”

б) „Канадійський фармер”

в) „Український Голос”

г) „Ранок”
3. Хто були перші редактори-видавці українських видань у Канаді

а) місцеві професійні редактори, які на прохання українців швидко освоїли українські шрифти

б) священики

в) учителі-емігранти

г) письменники та вчені
4. Коли була заснована перша українська друкарня в Канаді, що називалася „Руська друкарня”?

а) 1904

б) 1908

в) 1938
5. Який пресовий орган започаткувала 1910 року „Українська видавнича спілка”?

а) „Тризуб”

б) „Український Голос”

в) „Голос України”

г) „Гомін України”

д) „Українські вісті”
6. Назви яких видавництв були перенесені нашими земляками до Канади з українських та європейських теренів (виділіть три)?

а) „Наша культура”

б) „Дзвін”

в) „Друкар”

г) „Українська накладня”

д) „Добра книжка”

е) „Тризуб”
7. Назвіть українські часописи, які видавав у Канаді І. Огієнко (митрополит Іларіон)

а) „Україна”

б) „Наша культура”

в) „Вісник”

г) „Гомін України”

д) „Слово істини”

е) „Віра й культура”
8. Назвіть першу жінку-президента видавничої спілки „Тризуб”

а) Ольга Войценко

б) Анна Фігус-Ралько

в) Галина Змієнко-Сенишин

г) Марія Босак

9. На яке видання видавець І. Тиктор зібрав найбільшу суму благодійних внесків українців діаспори – 300 тисяч канадських доларів:

а) чотиритомне видання „Кобзаря” з коментарями Л. Білецького

б) „Велика історія України”

в) „Історія українського війська”

г) „Українська культура”
10. Книги якого тематичного напрямку випускалися І. Тиктором під маркою „Клуб приятелів української книжки”

а) твори українських авторів канадського походження

б) повісті й романи з української історії

в) двомовні словники й посібники з вивчення англійської мови

г) твори різних жанрів
11. Яку першу акцію з пересилки книг в Україну зініціювала українська громадська діячка А. Фігус-Ралько

а) 300 чотиритомних комплекти канадського „Кобзаря у 25 областей України

б) видані в Канаді книги І. Огієнка

в) видані в Канаді книги, заборонені в радянські часи для поширення в Україні
12. Який видавничий проект започаткувало наприкінці 90-х років ХХ ст. видавництво Канадського інституту українських студій?

а) 30-томна бібліотека українознавства

б) фундаментальні каталоги українських архівів у Канаді

в) праця М Грушевського „Історія України-Руси” в перекладі англійською мовою

г) багатотомне видання „Літопису життя українців у Канаді”