asyan.org
добавить свой файл
1
Т е м а 10. Правове регулювання охорони та

використання вод


 1. Вкажіть, що є об’єктом права водокористування:

  1. відокремлена ділянка водного об’єкта (водний об’єкт), індивідуалізуючими ознаками якої є: місце розташування і площа, надана конкретному водокористувачу для певної мети;

  2. лише природна водойма, індивідуалізуючими ознаками якої є: місце розташування і площа, і яка надана конкретному водокористувачу для певної мети;

  3. вода, яка перебуває у водопроводі та ґрунті;

  4. лише водні об’єкти загальнодержавного значення, надані конкретному водокористувачу для певної мети.
 1. Зазначте, хто є суб’єктами права водокористування:

 1. виключно державні спеціалізовані водогосподарські підприємства;

 2. підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні та фізичні особи та особи без громадянства;

 3. лише громадяни України;

 4. лише підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності.
 1. Вкажіть, які права належать водокористувачам:

 1. здійснювати загальне та спеціальне водокористування;

 2. використовувати водні об’єкти на умовах оренди та суборенди;

 3. використовувати водні об’єкти з іншою метою, ніж зазначено у спеціальному дозволі;

 4. здійснювати спеціальне водокористування без наявності дозволу.
 1. Вкажіть, ким і за яких умов здійснюється право загального водокористування:

 1. громадянами та юридичними особами для задоволення їх потреб безкоштовно та без надання відповідних дозволів;

 2. громадянами України для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання необхідних дозволів;

 3. громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання необхідних дозволів;

 4. громадянами України, юридичними особами, особами без громадянства для задоволення їх потреб безкоштовно та без надання відповідних дозволів.
 1. Спеціальне водокористування здійснюється:

 1. юридичними і фізичними особами шляхом забору води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів;

 2. юридичними і фізичними особами при подачі (перекачуванні) води водокористувачам у маловодні регіони;

 3. юридичними особами при усуненні підтоплень, засолень та заболочень;

 4. юридичними особами при проведенні бурових та геологорозвідувальних робіт.
 1. Вкажіть строки спеціального водокористування:

 1. короткострокове (до 3 років) та довгострокове (до 25 років);

 2. короткострокове (до 5 років) та довгострокове (до 25 років);

 3. короткострокове (не менше 5 років) та довгострокове (до 25 років);

 4. короткострокове (до 5 років) та довгострокове (до 20 років).
 1. Зазначте органи, які видають дозволи на спеціальне водокористування:

 1. державні органи охорони навколишнього природного середовища, Верховна Рада АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські ради;

 2. державні органи охорони навколишнього природного середовища, Рада міністрів АРК, обласні державні адміністрації;

 3. Кабінет міністрів України, Верховна Рада АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські ради;

 4. Верховна Рада України, Верховна Рада АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські ради.
 1. Зазначте, з якою метою надаються у користування на умовах оренди водні об’єкти (їх частини):

 1. у лікувальних і оздоровчих цілях;

 2. у науково-дослідних цілях;

 3. освітньо-виховних цілях;

 4. у рекреаційних цілях.
 1. Вкажіть, орендодавців водних об’єктів:

 1. загальнодержавного значення – Кабінет міністрів України та місцеві державні адміністрації, місцевого – Верховна Рада АРК та обласні ради;

 2. загальнодержавного значення – державні органи охорони навколишнього природного середовища, місцевого – Верховна Рада АРК та обласні ради;

 3. загальнодержавного значення – Кабінет міністрів України та місцеві державні адміністрації, місцевого – Верховна Рада АРК, обласні, районні та міські ради;

 4. загальнодержавного значення – центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства; місцевого – Верховна Рада АРК та обласні ради.
 1. Водні об’єкти, віднесені у встановленому порядку до лікувальних повинні використовуватися:

 1. насамперед для задоволення потреб питного і господарсько-побутового водопостачання;

 2. виключно у лікувальних і оздоровчих цілях;

 3. виключно для задоволення потреб питного водопостачання;

 4. виключно у лікувальних та оздоровчих цілях, а також господарсько-побутового водопостачання населення.
 1. Вкажіть підстави припинення права спеціального водокористування:

 1. передача водогосподарських споруд іншим водокористувачам;

 2. передача водного об’єкта в суборенду;

 3. передача орендарем права на оренду водного об’єкта іншим суб’єктам господарювання;

 4. вилучення води з надр при видобуванні корисних копалин.
 1. Загальне водокористування може бути обмежене місцевими Радами:

 1. з метою охорони життя і здоров’я громадян;

 2. загальне водокористування гарантується усім громадянам і не може бути обмежене;

 3. у разі забору громадянами води з водних об’єктів за допомогою технічних пристроїв;

 4. такі повноваження належать тільки державним органам охорони навколишнього природного середовища.
 1. Вкажіть, здійснення яких дій забороняється на території водоохоронної зони:

 1. здійснення спостереження за зміною якості водного об’єкта;

 2. скидання неочищених стічних вод;

 3. будівництво лінійних споруд;

 4. підготовка ґрунту для залуження.


 1. Зазначте, якому явищу відповідає привнесення у водні об’єкти сторонніх предметів і матеріалів, що шкідливо впливають на стан вод:

 1. забруднення;

 2. вичерпання;

 3. виснаження;

 4. засмічення.
 1. Зазначте, у якому документі встановлюються ліміти використання води:

 1. у спеціальному дозволі;

 2. у стандарті;

 3. у нормативно-правовому акті;

 4. у технічній інструкції.


Т е м а 11. Правове регулювання охорони та

використання надр
105. Зазначте, що є об’єктом права користування надрами:

 1. індивідуалізована на місцевості (в натурі) частина (ділянка) надр, надана користувачам для певної мети – гірничий відвід;

 2. державний фонд родовищ корисних копалин;

 3. корисні копалини;

 4. запаси корисних копалин.


106. Вкажіть суб’єктів права користування надрами:

 1. підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні та фізичні особи та особи без громадянства;

 2. лише спеціалізовані підприємства, установи, організації, а також громадяни, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні можливості для користування надрами;

 3. лише юридичні особи та громадяни України;

 4. лише державні спеціалізовані підприємства, установи та організації.


107. Вкажіть, які права мають користувачі надр:

 1. розпоряджатися видобутими корисними копалинами;

 2. використовувати надра для скидання стічних вод без отримання спеціального дозволу;

 3. здійснювати геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин без отримання спеціального дозволу;

 4. вносити плату за користування надрами у вигляді коштовних каменів та дорогоцінних металів.


108. Зазначте, хто може здійснювати користування надрами без отримання гірничих відводів та спеціальних дозволів:

 1. землевласниками та землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок щодо добування корисних копалин місцевого значення і торфу загальною глибиною розробки до 2 метрів і прісних підземних вод до 20 метрів для господарських і побутових потреб;

 2. землевласниками та землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок щодо добування корисних копалин місцевого значення і торфу загальною глибиною розробки до 2 метрів і прісних підземних вод до 20 метрів для будь-яких потреб;

 3. користувачі надр при видобуванні корисних копалин із залишкових запасів зниженої якості;

 4. видобувні підприємства при геологічному вивченні надр, в тому числі здійсненні дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин.


109. Вкажіть, коли користувачу надр надається знижка за їх вичерпання:

 1. якщо він є першовідкривачем;

 2. якщо він здійснює видобування корисних копалин при низькій економічній ефективності родовищ, не пов’язаної з порушенням умов раціонального використання розвіданих запасів;

 3. якщо він здійснює розвідку корисних копалин у межах гірничого відводу, наданого йому для видобування корисних копалин;

 4. якщо він видобуває корисні копалини на власній земельній ділянці.


110. Вкажіть строки тимчасового користування надрами:

 1. короткострокове (до 3 років) та довгострокове (до 25 років);

 2. короткострокове (до 5 років) та довгострокове (до 25 років);

 3. короткострокове (не менше 5 років) та довгострокове (до 25 років);

 4. короткострокове (до 5 років) та довгострокове (до 20 років).


111. Назвіть орган, який може надавати спеціальний дозвіл на користування надрами:

 1. центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр;

 2. центральний орган охорони навколишнього природного середовища;

 3. Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

 4. Кабінет Міністрів України за погодженням з центральним органом охорони навколишнього природного середовища.


112. Назвіть органи, які можуть надавати гірничі відводи:

 1. Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Верховна Рада АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські ради;

 2. Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Верховна Рада АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські ради;

 3. Верховна Рада України, Верховна Рада АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські ради;

 4. Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Рада Міністрів АРК та місцеві державні адміністрації.


113. Для отримання гірничого відводу необхідно:

 1. отримати спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр;

 2. провести дослідно-промислову розробку корисних копалин;

 3. провести геологічне вивчення надр;

 4. отримати згоду Верховної Ради України.


114. Назвіть документ, яким засвідчується право на користування надрами:

 1. акт про надання гірничого відводу;

 2. спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр;

 3. рішення Державного інформаційного геологічного фонду України ;

 4. рішення місцевого органу виконавчої влади.


115. Вкажіть, яка із зазначених підстав веде до припинення права користування надрами:

 1. користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр;

 2. користувач без поважних причин протягом року не приступив до користування надрами;

 3. така діяльність заважає власнику земельної ділянки використовувати її за своїм призначенням;

 4. надання земельної ділянки в оренду.


116. Зазначте, хто є першовідкривачем:

 1. особи, які виявили додаткові запаси корисних копалин у раніше відомому родовищі, що істотно підвищують його промислову цінність;

 2. особи, які виявили при користуванні надрами рідкісні геологічні відшарування і мінералогічні утворення, палеонтологічні, археологічні та інші об’єкти, що становлять інтерес для науки і культури;

 3. користувачі надр при організації геологічних об’єктів природно-заповідного фонду;

 4. користувачі надр при організації геологічних об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.


117. Вкажіть, який захід забезпечує охорону надр:

 1. встановлення квоти на видобуток окремих корисних копалин;

 2. гідромеліорація;

 3. аерація;

 4. забудова площ залягання корисних копалин.


118. Зазначте, що зобов’язані зробити користувачі надр у разі виявлення метеоритів:

 1. провести екологічну експертизу;

 2. законсервувати гірничодобувний об’єкт;

 3. зупинити діяльність і повідомити зацікавлені органи;

 4. передати їх до музеїв.


Т е м а 12. Правове регулювання охорони та використання рослинного світу
119. Вкажіть, які дії у порядку загального використання природних рослинних ресурсів громадяни можуть здійснювати:

 1. збирати лікарську і технічну сировину, квіти, ягоди, плоди, гриби, та інші харчові продукти для задоволення власних потреб, заготовлювати деревну зелень, а також використовувати зазначені ресурси в рекреаційних, оздоровчих, культурно-освітніх та виховних цілях;

 2. збирати квіти, ягоди, плоди, гриби, насіння, лісову підстилку, очерет, випасати худобу, а також здійснювати заготівлю сіна та живиці для задоволення власних потреб;

 3. збирати лікарську і технічну сировину, квіти, ягоди, плоди, гриби, та інші харчові продукти для задоволення власних потреб, а також використовувати зазначені ресурси в рекреаційних, оздоровчих, культурно-освітніх та виховних цілях;

 4. збирати лікарську і технічну сировину, квіти, ягоди, плоди, гриби, насіння та інші харчові продукти для задоволення власних потреб та реалізації лікарських рослин, заготовлювати деревну зелень, а також використовувати зазначені ресурси в рекреаційних, оздоровчих, культурно-освітніх та виховних цілях.


120. Вкажіть суб’єктів, які не потребують дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів:

 1. власники та користувачі земельних ділянок, на яких знаходяться об’єкти рослинного світу, крім тих, що занесені до Червоної та Зеленої книги України;

 2. власники та користувачі земельних ділянок, на яких знаходяться будь-які об’єкти рослинного світу;

 3. спеціальне використання природних рослинних ресурсів завжди потребує отримання спеціального дозволу;

 4. власники та користувачі земельних ділянок щодо торгівлі лікарськими рослинами, зібраними ними на належних їм земельних ділянках.


121. Зазначте суб’єктів права лісокористування:

 1. органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни;

 2. органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни України;

 3. лише спеціалізовані державні та комунальні лісогосподарські підприємства;

 4. виключно громадяни України.


122. Загальне використання лісових ресурсів здійснюється:

 1. громадянами та юридичними особами в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності;

 2. виключно громадянами України в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності;

 3. громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності;

 4. громадянами України виключно в лісах державної та комунальної власності.


123. Вкажіть строки тимчасового користування лісами:

 1. довгострокове (до 25 років) та короткострокове (до 3 років);

 2. довгострокове (до 25 років) та короткострокове (до 5 років);

 3. довгострокове (до 5 0років) та короткострокове (до 5 років);

 4. довгострокове (до 50 років) та короткострокове (до 1 року).


124. Земельна ділянка для здійснення спеціального використання лісових ресурсів:

 1. надається на підставі договору оренди;

 2. надається на підставі рішення органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства;

 3. надається на підставі рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;

 4. не надається.


125. Вкажіть органи, які надають спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів:

 1. на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування – орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства, на інші види спеціального використання лісових ресурсів – власники лісів або постійні лісокористувачі;

 2. на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування та інші види спеціального використання лісових ресурсів – орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства;

 3. орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження лісової ділянки;

 4. територіальні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.


126. Вкажіть, хто є суб’єктами постійного користування лісами:

 1. спеціалізовані державні або комунальні лісогосподарські підприємства, інші державні і комунальні підприємства, установи та організації, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи для ведення лісового господарства;

 2. спеціалізовані державні або комунальні лісогосподарські підприємства, інші державні і комунальні підприємства, установи та організації, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи для ведення лісового господарства, а також громадяни України;

 3. органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни України;

 4. орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим та територіальні органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства.127. Зазначте, хто може здійснювати заготівлю деревини в порядку рубок головного користування:

 1. спеціалізовані державні або комунальні лісогосподарські підприємства, інші державні і комунальні підприємства, установи та організації, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи для ведення лісового господарства, а також власники лісів;

 2. юридичні особи та громадяни України;

 3. виключно власники лісів;

 4. виключно громадяни України та юридичні особи, засновниками яких є громадяни України.


128. Вкажіть, які види використання лісових ресурсів належать до побічних лісових користувань:

 1. заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, збирання лісової підстилки, заготівля очерету, дикорослих плодів, горіхів, ягід, грибів, лікарських рослин;

 2. заготівля деревної зелені, деревних соків, пнів, лубу та кори;

 3. заготівля живиці;

 4. заготівля деревини під час поліпшення якісного складу лісів, а також розчищення лісових ділянок у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.


129. Вкажіть підставу припинення права використання лісових ресурсів:

 1. порушення встановлених строків справляння збору за використання лісових ресурсів;

 2. самостійне господарювання у лісах постійними лісокористувачами;

 3. отримання доходів від реалізації другорядних лісових ресурсів;

 4. отримання доходів від реалізації заготовленої деревини постійними лісокористувачами.


130. Вкажіть дії, які дозволяється здійснювати при використанні корисних властивостей лісів тимчасовими лісокористувачами для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних, освітньо-виховних цілей:

 1. споруджувати жилі будинки, а також інші будівлі для здійснення відпочинку;

 2. зводити за погодженням із власниками лісів та постійними лісокористувачами тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності;

 3. здійснювати заготівлю деревини для розчищення лісових ділянок для зазначених цілей;

 4. здійснювати заготівлю пошкоджених та тих що усихають деревостанів, які заважають використовувати корисні властивості лісів для зазначених цілей.


131. Назвіть форми відтворення лісів:

 1. встановлення санітарних зон;

 2. підвищення родючості ґрунтів;

 3. санітарні рубки та оптимізація вікової структури лісів;

 4. відновлення та лісорозведення.


132. Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні угруповання підлягають охороні шляхом:

 1. занесення їх до Червоної книги України;

 2. проведення їх інтродукції;

 3. занесення їх до Зеленої книги України;

 4. проведення їх акліматизації.


133. Вкажіть, чи зобов’язані власники лісів, а також постійні лісокористувачі розробляти та проводити комплекс протипожежних заходів:

 1. за їх бажанням;

 2. так, зобов’язані;

 3. зобов’язані лише постійні лісокористувачі;

 4. зобов’язані лише власники лісів.Т е м а 13. Правове регулювання охорони та використання тваринного світу
134. Вкажіть, які дії можуть здійснюватися у порядку загального використання об’єктів тваринного світу громадянами:

 1. безоплатно використовувати об’єкти тваринного світу для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних) без вилучення їх з природного середовища (за винятком любительського і спортивного рибальства у водних об’єктах загального користування в межах встановлених обсягів безоплатного вилову);

 2. добувати диких тварин з метою їх розведення у напіввільних умовах;

 3. здійснювати вилучення об’єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях з метою отримання прибутку;

 4. здійснювати розведення тварин у напіввільних умовах з метою отримання продуктів їх життєдіяльності.


135. Зазначте, що є полюванням відповідно до Закону:

 1. вид спеціального використання тваринного світу шляхом добування диких звірів та птахів, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь і які можуть бути об’єктами полювання;

 2. дії людини, спрямовані на вистежування, переслідування з метою добування і саме добування (відстріл, відлов) мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються у напіввільних умовах;

 3. перебування осіб на дорогах загального користування, з будь-якою мисливською зброєю або з іншими знаряддями добування диких звірів і птахів, або з собаками мисливських порід чи з ловчими звірами і птахами;

 4. перебування осіб на дорогах загального користування з собаками мисливських порід чи з ловчими звірами і птахами.


136. Вкажіть документи на право полювання:

 1. посвідчення мисливця, щорічна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання, дозвіл на добування мисливських тварин, дозвіл на право користування мисливською зброєю, паспорт на собак мисливських порід;

 2. ветеринарне свідоцтво, а також дозвіл на добування мисливських тварин; дозвіл на право користування мисливською зброєю, паспорт на собак мисливських порід;

 3. рішення Державного комітету лісового господарства, паспорт громадянина України (для іноземних фізичних осіб – закордонний паспорт), членський квиток (для мисливців-членів громадських мисливських організацій);

 4. паспорт громадянина України, щорічна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання, паспорт на собак мисливських порід.


137. Вкажіть заборонені знаряддя полювання:

 1. сітки та пастки;

 2. пахучі неотруйні приманки;

 3. вишка;

 4. штучні світлові джерела, зокрема прилади нічного бачення.


138. Назвіть суб’єктів, які надають дозволи на добування мисливських тварин:

 1. користувачі мисливських угідь;

 2. місцеві органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища;

 3. місцеві ради;

 4. центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища.139. Вкажіть заборонені дії під час здійснення любительського і спортивного рибальства:

 1. організація змагань у період нересту риби;

 2. вилучення водних живих ресурсів із водойми;

 3. використання веслових човнів;

 4. застосування гарпунних рушниць для підводного полювання.140. Вкажіть суб’єктів здійснення промислового рибальства:

 1. лише спеціалізовані підприємства, установи та організації на промислових ділянках рибогосподарських водних об’єктів;

 2. підприємства, установи, організації та громадяни, включаючи промисел водних безхребетних на промислових ділянках рибогосподарських водних об’єктів та континентальному шельфі України;

 3. громадяни у спеціально визначених для цього ділянках з метою особистого споживання;

 4. підприємства, установи, організації виключно щодо водних живих ресурсів загальнодержавного значення.


141. Вкажіть права користувачів об’єктами тваринного світу:

 1. право власності на добуті об’єкти тваринного світу і доходи від їх реалізації;

 2. самовільно здійснювати переселення та акліматизацію диких тварин;

 3. без спеціального дозволу створювати і поповнювати зоологічні колекції;

 4. не допускати до перевірки об’єктів, де утримуються дикі тварини, представників органів державного контролю за охороною і використанням тваринного світу.


142. Зазначте дії, які належать до спеціального використання водних живих ресурсів:

 1. спортивне рибальство у водоймах загального користування із вилученням водних живих ресурсів із водойми;

 2. добування водних живих ресурсів при здійсненні любительського та спортивного рибальства у водоймах загального користування;

 3. добування водних живих ресурсів для зариблення та акліматизації;

 4. використання водних живих ресурсів для культурно-освітніх, виховних та естетичних цілей без їх вилучення із водойми.


143. Використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності здійснюється:

 1. без їх вилучення з навколишнього природного середовища;

 2. із вилученням з навколишнього природного середовища у випадку їх спеціального використання;

 3. із вилученням з навколишнього природного середовища без заподіяння цим тваринам шкоди;

 4. із вилученням з навколишнього природного середовища без знищення цих тварин.


144. Вкажіть суб’єктів, які мають право на полювання в межах визначених для цього мисливських угідь:

 1. громадяни України, які досягли 18-річного віку, одержали в установленому порядку дозвіл на полювання мисливських тварин та інші документи, що засвідчують право на полювання;

 2. громадяни України, які отримали паспорт громадянина України, а також інші документи, що засвідчують право на полювання;

 3. виключно спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створено спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства;

 4. виключно спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створено спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства у межах наданих їм у користування мисливських угідь.145. Вкажіть випадки, коли забороняється здійснювати полювання:

 1. на відстані ближче ніж 400 метрів від будівель населеного пункту;

 2. із застосуванням пасток для відлову тварин живцем;

 3. на пернату дичину із нарізною вогнепальною зброєю;

 4. на хутрових звірів із застосуванням облавного полювання.


146. Зазначте, які існують заходи щодо охорони об’єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги України:

 1. розведення їх у розплідниках;

 2. проведення їх акліматизації;

 3. знищення хворих тварин;

 4. продаж за кордон.  1. Вкажіть, який документ необхідно отримати для розведення у

штучних умовах тварин, які занесені до Червоної книги України:

 1. рішення органу місцевого самоврядування;

 2. погодження Кабінету Міністрів України;

 3. дозвіл;

 4. погодження центрального органу виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання.


148. Зазначте, в якому випадку необхідно встановити ліміти на спеціальне використання диких тварин:

 1. на кожний вид диких тварин;

 2. лише на окремі види диких тварин;

 3. лише на диких тварин, занесених до Червоної книги України;

 4. лише щодо зникаючих диких тварин.