asyan.org
добавить свой файл
1
Тема № 39

Відмороження та замерзання.

Етіопатогенез. Клініка. Діагностика. Лікування

Тривалість заняття: 2 год.
Мета заняття: В процесі вивчення теми студенти повинні засвоїти питання етіопатогенезу, клініки, діагностики, сучасні принципи лікування відмороження та замерзання,вміти надати першу медичну допомогу потерпілим від дії низької температури.
Оснащення заняття: Таблиці, малюнки, слайди, демонстрація хворих з відмороженням в опіковому відділенні.
Контрольні запитання:

1 Які патологічні стани розвиваються під дією низької температури.

2 Визначення поняття відмороження.

3 Патогенез тканинних порушень при відмороженні.

4 Класифікація ступенів відмороження.

5 Періоди розвитку відмороження.

6 Яка причина розвитку некрозу при відмороженні?

7 Коли чітко визначається поширеність та ступінь відмороження?

8 Охарактеризуйте клінічну картину в дореактивному періоді.

9 Охарактеризуйте клінічні картину в реактивному періоді.

10 Охарактеризуйте контактне відмороження.

11 Яку патологію називають “траншейною” чи “болотною ступнею”?

12 Ускладнення відмороження.

13 Перша медична допомога при відмороженні.

14 Лікування відмороження у дореактивному періоді.

15 Лікування відмороження у реактивному періоді.

16 Місцеве лікування відморожень ІІ ступеню.

17 Місцеве лікування відморожень ІІІ, ІV ступенів.

18 Показання до оперативного лікування відморожень.

19 Види оперативних втручань при відмороженні.

20 Загальне лікування відморожень.

21 Визначення поняття замерзання.

22 Яка нижня межа температури тіла, за якої ще можливе оживлення?

23 Патогенез замерзання.

24 Класифікація ступенів замерзання.

25 Охарактеризуйте І ступінь замерзання.

26 Охарактеризуйте ІІ ступінь замерзання.

27 Охарактеризуйте ІІІ ступінь замерзання.

28 Охарактеризуйте ІV ступінь замерзання.

29 Перша допомога при замерзанні.

30 Лікування замерзлих.

31 Профілактика відморожень і замерзання.