asyan.org
добавить свой файл
1
Тема проекту: ,,Порівняльний аналіз відміни рабства у США та кріпацтва у Російській імперії.

Первомайський район, смт Підгородна, Підгороднянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 9 клас.

Виконали: Богдан Анастасія, Іваненко Максим, Маковей Катерина.

Науковий керівник: Дорошенко Юрій Миколайович.

Актуальність та доцільність дослідження зумовлюються тим, що в умовах розвитку України як самостійної, незалежної, правової та демократичної держави, розбудови національної системи освіти та громадянського суспільства, особливо гостро постає проблема формування гармонійно розвиненої, всебічно освіченої та національно свідомої особистості.

Метою дослідження є: зробити порівняльний аналіз відміни кріпосної системи в Російській імперії та рабства в США.

Виходячи з мети дослідження були поставлені завдання:

  • проаналізувати місце рабів та кріпаків у суспільстві;

  • дослідити та порівняти причини та хід скасування кріпосного права в Росії та рабства в США;

  • визначити наслідки скасування кріпацтва та рабства для розвитку США та Росії.

В ході дослідження були зроблені висновки:

  • було визначено, що рабство та кріпацтво гальмували суспільно-політичний та економічний розвиток Російської імперії та США;

  • було визначено, що існували спільні та відмінні риси кріпацтва та рабства;

  • було з’ясовано ряд спільних та відмінних причин скасування рабства та кріпацтва;

  • були встановлені спільні та відмінні, позитивні та негативні наслідки відміни рабства та кріпацтва;

  • було з’ясовано, що відміна рабства та кріпацтва в цілому позитивно вплинули на економічний розвиток та демократизацію суспільства в США та Росії.