asyan.org
добавить свой файл
1

Тематичний план лекцій


з основ біологічної фізики та медичної апаратури для студентів за спеціальністю “сестринська справа” (медична сестра)”

Назва теми та її зміст

Кількість годин

1.

Основи біомеханіки та біоакустики

2

2.

Основи біореології та гемодинаміки

2

3.


Біологічні мембрани. Біопотенціали спокою. Генерація та поширення потенціалу дії

2

4.


Електричні властивості біологічних тканин. Основи електрокардіографії та реографії

2

5.


Магнітні властивості біологічних об’єктів. Електромагнітні хвилі в біологічних середовищах. Взаємодія зовнішніх полів з біологічними тканинами

2

6.


Індуковане випромінювання. Лазери. Їх використання в медицині

2

7.


Теплове випромінювання біологічних об’єктів. Термографія

2

8.


Резонансні методи квантової механіки.

ЯМР-томографія

2

9.


Оптичні методи вивчення біологічних об’єктів

2

10.


Елементи біофізики зору

2

11.


Рентгенівське випромінювання

2

12.


Радіоактивність. ЇЇ застосування в медицині. Дозиметрія. Біологічна дія іонізуючого випромінювання

2

13.


Електронна медична апаратура

2


Всього

26


Схвалено на методичній нараді кафедри медичної і біологічної фізики

від «14» вересня 2006 року (протокол № 2)

Завідувач кафедри


медичної і біологічної фізики, професор М.В. Шаплавський