asyan.org
добавить свой файл
1
Практична робота №8

Тема: Призначення і можливості текстового редактора WORD. Інтерфейс програми. Відкриття та збереження документів. Введення та редагування тексту. Перевірка орфографічних та граматичних помилок.

Мета: Ознайомитись з основними правилами роботи з текстовими документами. Вдосконалити навики введення та редагування тексту. Вивчити основні прийоми при перевірці тексту на граматичні та орфографічні помилки.

План

 1. Призначення і можливості текстового редактора WORD. Інтерфейс програми.

 2. Відкриття та збереження документів.

 3. Введення та редагування тексту.

 4. Перевірка орфографічних та граматичних помилок.

Хід роботи

Завдання 1.

 1. Створити новий документ. Вимкнути монітор.

 2. Ввести перші два абзаци тексту Додатку №1 (частина 1).

 3. Ввімкнути монітор і ввести третій і четвертий абзаци тексту. Перевірити та відредагувати введений текст.

 1. Зберегти створений документ у папці Документи вашої папки під назвою Урок1.doc.

 1. Закрити вікно програми редактора.

 1. За допомогою команди Открыть відкрити текстовий файл Урокl.doc.

 1. Переглянути документ у наступних режимах:

 1. Ввести другу частину тексту (див. додаток №1).

 2. Встановити паролі для читання і для повного доступу до документу.

 1. Зберегти даний документ під іменем Книга.dос у папці Уроки Word вашої папки Документи.

 1. Закрити вікна документів та програми текстового редактора.

14. Запустити текстовий редактор Word і відкрити текстовий документ Kнига.doc, використавши розширений пошук:

 • за назвою файлу.

 • за змістом файлу.

 1. Відкрити документ Урок1.dос, використовуючи список документів редагованих останніми.

 2. Використавши меню Окно, перейти у вікно документа Урок1.dос, а потім повернутись у вікно документа Книга.dос.

 3. Завантажити довідкову систему та отримати довідку про збереження документів у редакторі Word

 • використавши закладку Содержимое;

 • використавши закладку Предметний указатель;

 • використавши закладку Поиск.

 1. Ввімкнути помічника і вибрати такого, який вам найбільше подобається.

 2. Зберегти виконану роботу в свою папку.

Завдання 2.

 1. Запустіть текстовий редактор.

 2. Уведіть перший абзац деякого тексту. Відредагуйте введений текст.

 3. Встановіть наступні параметри форматування тексту:

шрифт – Arial Black (Кирилиця);

розмір – 14 пт.;

накреслення – напівжирний курсив;

колір – синій.

 1. Встановіть наступні параметри абзацу:

відступ зліва – 20 мм;

відступ справа – 10 мм;

відступ першої стрічки – 25 мм;

вирівнювання – по лівому краю.

 1. Вимкніть монітор і наберіть ще два абзаци тексту.

 2. Увімкніть монітор, використовуючи прийоми редагування відредагуйте набраний текст.

 3. Для другого абзацу встановіть такі параметри форматування:

шрифт – Bookman Old Style; розмір – 13 пт.; накреслення – курсив; колір – зелений; відступ зліва – 30 мм; відступ справа – 5 мм; відступ першої стрічки – 10 мм; вирівнювання – по ширині.

 1. Для третього абзацу встановіть такі параметри форматування:

шрифт – Impact; розмір – 12 пт.; накреслення – підкреслений курсив; колір – коричневий;

відступ зліва – 30 мм; відступ справа – 5 мм; відступ першої стрічки – 35 мм; вирівнювання – по правому краю..

 1. Збережіть документ у файлі у власній папці.

 2. Кожен абзац тексту залийте іншим кольоровим фоном на свій смак.

Завдання 3.

 1. Встановити режим автоматичної перевірки орфографії, а також перевірити наявність словника для перевірки правопису.

 2. Знайти і записати наступну статистичну інформацію для відредагованого файлу: кількість слів, абзаців, рядків.

 3. Визначити скільки разів у тексті зустрічається буква “а”, "о", "у".

 4. Визначити скільки у тексті є ком, крапок.

 5. Замінити у тексті всі розділові знаки їх словесними назвами.

 6. Знайти скільки разів у тексті зустрічається деяке слово.

 7. Деяке слово знайдене у тексті замінити своїм іменем.

ДОДАТОК №1

Завдання 1

Найбільша книга знаходиться в одній з бібліотек Нью-Йорка, її ширина три метри, товщина - один. Гортати її можна тільки за допомогою спеціальної апаратури.

Найменша книжка видана у 1896 році в італійському місті Падуя. її розмір 16x11 мм, що дорівнює приблизно розміру нігтя на великому пальці руки. У цій книзі надрукований лист Галілео Галілея.

Одна з найбільших бібліотек світу - Національна бібліотека конгресу США. Заснована вона у 1800 році, її книжковий фонд налічує 40 мільйонів примірників.

Найменша у світі бібліотека розташована в індійському місті Амрістаре. У ні й є... одна книжка.

Контрольні питання.

 1. Призначення і можливості текстового редактора Word.

 2. Інтерфейс програми. Основні елементи вікна.

 3. Режими відображення документа.

 4. Робота з довідкою. Помічник.

 5. Відкриття раніше створеного документа.

 6. Пошук документа на диску.

 7. Збереження документів на диску (команди Сохранить та Сохранить как).

 8. Захист документів (використання паролів).

 9. Основні правила введення та редагування тексту.

 10. Введення спеціальних знаків, (дефіс, нерозривний дефіс, тире, нерозривний пробіл, лапки, апостроф).

 11. Перевірка орфографії.

 12. Встановлення параметрів перевірки.

 13. Встановлення параметрів автоматичного перенесення слів.

 14. Пошук та заміна фрагментів тексту.

 15. Отримання статистичних даних про документ (кількість слів, абзаців і т.д.).

 16. Як вибрати тип шрифту?

 17. Як вибрати розмір символів.

 18. Що таке форматування тексту. Що таке редагування тексту.

 19. Що розуміється під абзацом? Які визнаєте способи вирівнювання абзаців?

 20. Що таке абзацні відступи? Як їх встановити?

 21. Для чого призначена лінійка форматування.

 22. Які є панелі інструментів у головному вікні текстового редактора.

 23. Як вивести чи заховати панель інструментів.